Kopen Xeloda Zonder Recepten

Kopen XelodaKopen Xeloda Online Zonder Recepten

XELODA INDICATIES


Xeloda (capecitabine) is een kanker medicatie die interfereert met de groei van kankercellen en vertraagt ​​de verspreiding in het lichaam.
Het wordt gebruikt om borstkanker en colon of rectum kanker die is uitgezaaid naar andere delen van het lichaam te behandelen.
Xeloda kan ook worden gebruikt voor andere doeleinden die niet in deze medicatie gids.

XELODA INSTRUCTIES


Neem Xeloda precies zoals voorgeschreven door uw arts. Neem het niet in grotere hoeveelheden of langer dan aanbevolen. Volg de aanwijzingen op uw recept label.

Xeloda wordt meestal gegeven in een cyclus van 2 weken op en 1 week af. Dit 3-weeks cyclus wordt herhaald tot 8 keer (24 weken). Uw Xeloda dosering kan verschillen. Volg de instructies van uw arts.

Tijdens de weken wanneer u Xeloda te nemen, neem het medicijn een keer in de ochtend en eenmaal 's avonds, tenzij uw arts u anders adviseert. Je kan ook gegeven andere medicijnen als onderdeel van een combinatie kankerbehandeling.

Xeloda moet na het eten van een maaltijd worden ingenomen met voedsel of binnen 30 minuten. Neem deze medicatie met een vol glas (8 ounces) van water.

Om zeker te zijn van deze medicatie is geen schadelijke effecten te veroorzaken, moet uw bloed worden getest op een regelmatige basis. Uw nieren en lever functie kan ook dienen getest te worden. Gebruik geen follow-up bezoeken niet missen. Je moet onder de zorg van een arts blijven terwijl u het gebruik van Xeloda.

DOSERING

Gebruik Xeloda zoals voorgeschreven door uw arts.

Wanneer u een dosis gemist neem deze dan in zodra u eraan denkt. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, wacht dan tot aan het geneesmiddel in te nemen en de gemiste dosis overslaan. Neem geen extra medicijnen nemen om de gemiste dosis.

XELODA OPSLAG


Slaan Xeloda bij kamertemperatuur weg van vocht en warmte. Houd het goed gesloten houden wanneer niet in gebruik.

XELODA MEER INFO:


Werkzame stof: capecitabine

Gebruik Xeloda niet indien:

U moet Xeloda niet gebruiken als u allergisch bent voor capecitabine of fluorouracil (Adrucil) zijn, of als u een ernstige nierziekte of een stofwisselingsziekte genaamd DPD (dihydropyrimidine dehydrogenase deficiëntie). Gebruik geen Xeloda als u zwanger bent. Het zou de ongeboren baby schaden. Gebruik effectieve anticonceptie terwijl u Xeloda, of u nu een man of een vrouw. Vertel uw arts als gedurende de behandeling een zwangerschap optreedt. U dient geen borstvoeding geven terwijl u Xeloda.

Voordat u Xeloda nemen, vertel uw arts als u een lever-of nierziekte, een voorgeschiedenis van coronaire hartziekte, of als u ook het nemen van foliumzuur (in veel vitamine-en mineralensupplementen), leucovorin (Wellcovorin), fenytoïne (Dilantin) , of een bloedverdunner (warfarine, Coumadin).

Bij inname van Xeloda, zult u bloedonderzoek nodig op het kantoor van uw arts op een regelmatige basis. Gebruik geen afspraken niet missen. Je moet onder de zorg van een arts blijven terwijl u het gebruik van Xeloda.

Bel uw arts onmiddellijk als u een ernstige bijwerking hebben, zoals ernstige diarree of braken, koorts of griepachtige verschijnselen, pijn of roodheid van uw handen of voeten, geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen), pijn op de borst, plotselinge gevoelloosheid of zwakte , of flauwvallen.

FDA zwangerschap categorie D. Gebruik geen Xeloda als u zwanger bent. Het zou de ongeboren baby schaden.

Gebruik anticonceptie om zwangerschap te voorkomen tijdens het gebruik van Xeloda, of u nu een man of een vrouw. Vertel uw arts als gedurende de behandeling een zwangerschap optreedt.

Het is niet bekend of capecitabine overgaat in de moedermelk of als het kan een zogende baby kan schaden. U dient geen borstvoeding geven terwijl u Xeloda. Mensen boven de 80 jaar oud kunnen zijn waarschijnlijker om bepaalde bijwerkingen van Xeloda hebben.

Belangrijke veiligheidsinformatie:

Vertel uw arts over alle andere medicijnen die u gebruikt, in het bijzonder:


bosentan (Tracleer);

fluoxetine (Prozac);

fosfenytoïne (Cerebyx);

montelukast (Singulair) of zafirlukast (Accolate);

rifampicine (Rifater, Rifadin, Rifamate);

selegiline (Eldepryl, Emsam, Zelapar);

voriconazol (Vfend);

kanker medicijnen zoals paclitaxel (Taxol) of tamoxifen (Soltamox);

hart of bloeddruk medicatie zoals amiodaron (Cordarone, Pacerone), carvedilol (Coreg), losartan (Hyzaar, Cozaar), of torsemide (Demadex);

type 2 diabetes medicijnen zoals glimepiride (Amaryl), glipizide (Glucotrol), nateglinide (Starlix), pioglitazon (Actos, Actoplus), repaglinide (Prandin), rosiglitazon (Avandia, Avandamet) of tolbutamide (Orinase), of

sulfa drugs (Bactrim, Gantanol, Gantrisin, Septra, SMX-TMP, en anderen).

Deze lijst is niet compleet en er kunnen andere geneesmiddelen die kunnen interageren met Xeloda. Vertel uw arts over al uw recept en over-the-counter geneesmiddelen, vitaminen, mineralen, kruiden-producten en medicijnen die door andere artsen voorgeschreven. Heeft een nieuw medicijn niet starten zonder uw arts te vertellen.

Get dringende medische hulp als u een van deze symptomen van een allergische reactie op Xeloda: netelroos, moeilijke ademhaling, zwelling van uw gezicht, lippen, tong of keel. Bel uw arts onmiddellijk als u een ernstige bijwerking hebben, zoals:


ernstige diarree (meer dan 4 keer per dag, of 's nachts);

braken (meer dan eenmaal per 24 uur);

misselijkheid, verlies van eetlust, eet veel minder dan gewoonlijk;

zwakte, licht gevoel in het hoofd, warme of droge huid;

pijn, gevoeligheid, roodheid, zwelling, blaarvorming of schilferende huid op je handen of voeten;

koorts, koude rillingen, spierpijn, griepachtige symptomen;

zwelling, witte vlekken, of zweren in uw mond of keel;

geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen);

pijn op de borst of zwaar gevoel, pijn zich naar de arm of schouder, misselijkheid, zweten, algemeen ziek gevoel;

plotselinge gevoelloosheid, zwakte, hoofdpijn, verwardheid, of problemen met visie, spraak of balans, of

trage hartslag, zwakke pols, flauwvallen, langzame ademhaling (ademhaling kan stoppen).


Minder ernstige Xeloda bijwerkingen kunnen zijn:

maagpijn of boos, constipatie;

moe gevoel;

tijdelijk haarverlies;

milde huiduitslag;

hoofdpijn, duizeligheid;

veranderde smaakzin;

rugpijn, gewrichtspijn of spierpijn;

oogirritatie.

Dit is niet een volledige lijst van bijwerkingen en anderen kunnen optreden. Bel uw arts voor medisch advies over de bijwerkingen.

Kopen Xeloda