Kopen Tadalis SX Zonder Recepten

Kopen Tadalis SXKopen Tadalis SX Online Zonder Recepten

TADALIS SX INDICATIES


Tadalis SX is geïndiceerd voor de behandeling van erectiestoornissen. Erectie veroorzaakt door de toename van de bloedstroom naar de penis. Tadalis SX werkt door uitbreiding van de slagaders in de penis, zodat het bloed stroomt in de penis en de aderen vernauwen leiden, waardoor meer bloed stroomt en minder stroomt, waardoor een aanhoudende erectie.

TADALIS SX INSTRUCTIES


Gebruik Tadalis SX zoals voorgeschreven door uw arts.

Neem Tadalis SX via de mond met of zonder voedsel.
Voor het gebruik als nodig: Tadalis SX moet worden genomen ten minste 30 minuten vóór seksuele activiteit, zoals voorgeschreven door uw arts. Tadalis SX 'effecten kan duren tot 36 uur na inname.
Voor dagelijks gebruik: Neem Tadalis SX regelmatig op ongeveer hetzelfde tijdstip iedere dag.
Neem contact op met uw arts voordat u grapefruit eten of grapefruitsap drinken terwijl u Tadalis SX.
Je moet niet meer dan een dosis per dag.
Als u een dosis van Tadalis SX missen, neem dan zo spoedig mogelijk. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga terug naar uw normale doseringsschema. Neem niet 2 doses in een keer.

Vraag uw zorgverzekeraar vragen die u heeft over hoe u Tadalis SX gebruiken.

TADALIS SX OPSLAG


Store Tadalis SX bij kamertemperatuur weg van vocht, warmte en licht (tussen 59 en 86 graden F (15-30 ° C)). Slaan Tadalis SX buiten het bereik van kinderen.

TADALIS SX MEER INFO:


Werkzame stof: Tadalafil.

Tadalis SX is chemisch identiek aan tadalafil, maar verschilt in uiterlijk, zoals vorm en kleur en verpakking.

Tadalis SX werkt anders voor verschillende mensen, soms werkt het zo snel een half uur, soms tot een uur.

Heeft Tadalis SX NIET als:

u allergisch bent voor elk ingrediënt in Tadalis SX zijn
u ernstige nier-of leverproblemen, bepaalde erfelijke oogproblemen (bijvoorbeeld retinitis pigmentosa), of als u op dialyse
je hebt pulmonale veno-occlusieve ziekte (PVOD)
je een nitraat (bijv. isosorbide, nitroglycerine) in welke vorm (bijvoorbeeld een tablet, capsule, pleister, spray, zalf) of nitroprusside nemen
u een ander geneesmiddel dat tadalafil bevat, een andere PDE5-remmer (bijv. sildenafil, vardenafil), een azole antifungale (bijv. itraconazol, ketoconazol), of rifampicine nemen
u bepaalde recreatieve drugs genoemd "poppers" (bv., amyl nitraat of nitriet, butyl nitraat of nitriet) gebruiken.

Neem contact op met uw arts of zorgverstrekker meteen als een van deze op u van toepassing.

Sommige medische voorwaarden kunnen interageren met Tadalis SX. Vertel uw arts of apotheker als u een medische aandoening, met name als een van de volgende op u van toepassing:

als u enige recept of nonprescription geneeskunde, kruidenpreparaat of voedingssupplement
als u allergieen aan geneesmiddelen, levensmiddelen of andere stoffen
als u een geschiedenis van een langdurige (langer dan 4 uur) of pijnlijke erectie (priapisme)
als u een misvormde penis (bv de ziekte van Peyronie, caverneuze fibrose), bepaalde bloedcellen problemen (bv. sikkelcelanemie, leukemie, multiple myeloom), of andere aandoeningen die het risico van een langdurige of pijnlijke erectie (priapisme) kan toenemen
als u een lage bloeddruk, ongecontroleerde hoge bloeddruk, bloedvat problemen, angina pectoris (pijn op de borst), hartproblemen (bv. ziekte van de hartklep, congestief hartfalen, onregelmatige hartslag) of een voorgeschiedenis van deze voorwaarden
als u een voorgeschiedenis van een hartaanval, beroerte, levensbedreigende onregelmatige hartslag, lever-of nierproblemen, dialyse, ulcera of bloedingen
als u een geschiedenis van oog of visie problemen (bijvoorbeeld, verminderd gezichtsvermogen of verlies van het gezichtsvermogen, optische zenuw problemen, netvlies problemen) of gehoorproblemen (bijvoorbeeld, oorsuizen, verminderd gehoor, gehoorverlies)
als je medicijnen te nemen voor erectiele dysfunctie (ED).

Sommige geneesmiddelen kunnen interageren met Tadalis SX. Vertel uw arts als u het nemen van eventuele andere geneesmiddelen, met name een van de volgende:

Alfa-blokkers (bijv. doxazosine), geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk, of nitraten (bijv. isosorbide, nitroglycerine) omdat ernstige lage bloeddruk met duizeligheid, duizeligheid en flauwvallen kunnen optreden
Azoolantimycotica (bijv. itraconazol, ketoconazol), HIV-proteaseremmers (bijv. ritonavir), macrolide antibiotica (bijv. erytromycine), of telitromycine omdat ze het risico van Tadalis SX's bijwerkingen kunnen verhogen,
Barbituraten (bijv. fenobarbital), bosentan, carbamazepine, hydantoïnen (bijv. fenytoïne), of rifampicine omdat zij de effectiviteit Tadalis SX kan dalen.

Dat is misschien niet een volledige lijst van alle interacties die kunnen optreden. Vraag uw zorgverstrekker als Tadalis SX kunnen interageren met andere geneesmiddelen die u neemt. Informeer bij uw zorgverzekeraar voordat u start, stop, of de dosering van een geneesmiddel.
Belangrijke veiligheidsinformatie:

Tadalis SX kan duizeligheid, slaperigheid, flauwvallen of wazig zien. Deze effecten kunnen worden erger als je het met alcohol of bepaalde medicijnen. Gebruik Tadalis SX met voorzichtigheid. Rijd niet of het uitvoeren van andere mogelijk onveilige taken totdat u weet hoe u reageren.
Tadalis SX kan duizeligheid, duizeligheid of flauwvallen, alcohol, kan warm weer, de uitoefening of koorts deze effecten. Om te voorkomen dat ze gaan zitten of staan ​​traag, vooral in de ochtend. Ga zitten of liggen bij het eerste teken van een van deze effecten.
Drink geen grote hoeveelheden alcohol (bijvoorbeeld 4 of 5 of meer drankjes) terwijl u geniet Tadalis SX. Hierdoor kan uw risico van duizeligheid, hoofdpijn, snelle hartslag en lage bloeddruk te verhogen.
Patiënten met hartproblemen die nemen Tadalis SX kunnen een verhoogd risico op hart-gerelateerde bijwerkingen, waaronder een hartaanval of beroerte. Symptomen van een hartaanval kunnen omvatten borst, schouder, nek of kaak pijn, gevoelloosheid van een arm of been, ernstige duizeligheid, hoofdpijn, misselijkheid, buikpijn of braken, flauwvallen, of visie veranderingen. Symptomen van een beroerte kan onder meer verwarring, visie of spraak verandert, eenzijdige zwakte, of flauwvallen. Neem contact op met uw arts of een arts meteen als u deze symptomen ervaart.
Tadalis SX mei zelden leiden tot een langdurige (bijvoorbeeld langer dan 4 uur) of pijnlijke erectie. Dit kan gebeuren, zelfs wanneer u niet met seks. Als dit niet meteen behandeld, kan dit leiden tot permanente seksuele problemen zoals impotentie. Neem contact op met uw arts meteen als dit gebeurt.
Tadalis SX kan soms leiden tot een milde, tijdelijke visie veranderingen (bijv. wazig zien, gevoeligheid voor licht, blauw / groene kleur tint van het zicht). Neem contact op met uw arts als visie veranderingen aanhouden of ernstig zijn.
Zelden heeft een oogziekte heeft die nonarteritic anterieure ischemische optische neuropathie (NAION) zijn gemeld bij patiënten die Tadalis SX nam. Dit kan leiden tot verminderd gezichtsvermogen of permanent verlies van het gezichtsvermogen in sommige gevallen. Als u een plotselinge afname van het gezichtsvermogen of verlies van het gezichtsvermogen in een of beide ogen opmerkt, contacteer uw arts meteen.
Plotselinge afname van het gehoor en gehoorverlies zijn gemeld bij sommige patiënten die Tadalis SX hebben genomen. Soms ook zagen ze oorsuizen of duizeligheid. Als u een plotselinge vermindering of verlies van gehoor opmerkt, contacteer uw arts meteen.
Gebruik geen medicijnen of behandelingen voor ED gebruiken terwijl u rekening Tadalis SX zonder eerst met uw arts.
Gebruik Tadalis SX met voorzichtigheid bij ouderen, ze kunnen meer gevoelig voor de effecten ervan.
Gebruik Tadalis SX met uiterste voorzichtigheid bij kinderen jonger dan 18 jaar; veiligheid en effectiviteit bij kinderen zijn niet bevestigd.

Alle geneesmiddelen kunnen bijwerkingen veroorzaken, maar veel mensen hebben geen of geringe, bijwerkingen.

Neem contact op met uw arts als een van de meest voorkomende bijwerkingen aanhouden of hinderlijk geworden:

Blozen, hoofdpijn, brandend maagzuur, lichte pijn in de armen, benen of rug, spierpijn, misselijkheid, maagklachten, verstopte neus.

Raadpleeg een arts meteen als een van deze ernstige bijwerkingen optreden:

Ernstige allergische reacties (huiduitslag, netelroos, jeuk, ademhalingsproblemen beklemming op de borst, zwelling van de mond, gezicht, lippen of tong), pijn op de borst, verwarring, flauwvallen, snelle of onregelmatige hartslag, geheugenverlies, gevoelloosheid in arm of been, eenzijdige zwakte, langdurige, pijnlijke erectie, rood, gezwollen, blaren of peeling huid, oorsuizen, toevallen, ernstige of aanhoudende rug-of spierpijn, ernstige of aanhoudende duizeligheid, ernstige of aanhoudende visie veranderingen; kortademigheid adem of piepende ademhaling, onduidelijke spraak, plotselinge vermindering of verlies van gehoor, plotselinge vermindering of verlies van het gezichtsvermogen in een of beide ogen, plotselinge, ernstige hoofdpijn of braken.

Dit is niet een volledige lijst van alle bijwerkingen die kunnen optreden. Als u vragen hebt over de bijwerkingen, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Kopen Tadalis SX