Kopen Sominex Zonder Recepten

Kopen SominexKopen Sominex Online Zonder Recepten

SOMINEX INDICATIES


Sominex wordt gebruikt voor het verlichten van kortdurende slapeloosheid als gevolg van lichte pijn en pijn. Sominex is een antihistaminicum en pijnstillende combinatie. Difenhydramine slaperigheid om u te helpen in slaap te vallen. Acetaminophen werkt in bepaalde gebieden van de hersenen en het zenuwstelsel om pijn te verminderen.

SOMINEX INSTRUCTIES


Gebruik Sominex zoals voorgeschreven door uw arts.

Sominex kan worden ingenomen met of zonder voedsel.
Als u een dosis van Sominex missen, neem dan zo spoedig mogelijk. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga terug naar uw normale doseringsschema. Neem niet 2 doses in een keer.

Vraag uw zorgverzekeraar vragen die u heeft over hoe u Sominex gebruiken.

SOMINEX OPSLAG


Store Sominex bij kamertemperatuur, tussen 59 en 86 graden F (15 en 30 graden C). Uit de buurt van warmte, vocht en licht. Niet bewaren in de badkamer. Houd Sominex buiten het bereik van kinderen en de buurt van huisdieren.

SOMINEX MEER INFO:


Actieve Ingrediënten: Diphenhydramine, Paracetamol.

Heeft Sominex NIET als:

u allergisch bent voor elk ingrediënt in Sominex zijn
u neemt natriumoxybaat (GHB) of als u in de laatste 14 dagen furazolidone of een monoamine oxidase (MAO)-remmer (bijvoorbeeld fenelzine) hebben genomen.

Neem contact op met uw arts of zorgverstrekker meteen als een van deze op u van toepassing.

Sommige medische voorwaarden kunnen interageren met Sominex. Vertel uw arts of apotheker als u een medische aandoening, met name als een van de volgende op u van toepassing:

als u zwanger bent, zwanger wilt worden of borstvoeding geeft
als u enige recept of nonprescription geneeskunde, kruidenpreparaat of voedingssupplement
als u allergieen aan geneesmiddelen, levensmiddelen of andere stoffen
als u alcoholisme hebt of als u verbruikt 3 of meer alcohol-houdende dranken elke dag
als je een snelle, langzame of onregelmatige hartslag, leverproblemen (bijv. hepatitis), of nierproblemen
als u een voorgeschiedenis van astma, longproblemen (bv. emfyseem), hartproblemen, hoge bloeddruk, diabetes, problemen met hart bloedvat, beroerte, glaucoom, een verstopping van uw maag, blaas of darmen, zweren, problemen met plassen; een vergrote prostaat, stuipen, of een overactieve schildklier.

Sommige geneesmiddelen kunnen interageren met Sominex. Vertel uw arts als u het nemen van eventuele andere geneesmiddelen, met name een van de volgende:

Furazolidone, MAO-remmers (bijvoorbeeld fenelzine), natriumoxybaat (GHB), of tricyclische antidepressiva (zoals amitriptyline), omdat bijwerkingen van Sominex kan worden verhoogd
Anticoagulantia (bijv. warfarine) omdat het risico van bijwerkingen, zoals bloeden, kan worden verhoogd met Sominex
Hydantoïnen (bijvoorbeeld fenytoïne) omdat bijwerkingen kunnen worden verhoogd Sominex
Isoniazide vanwege bijwerkingen van Sominex kan worden verhoogd

Dat is misschien niet een volledige lijst van alle interacties die kunnen optreden. Vraag uw zorgverstrekker als Sominex kunnen interageren met andere geneesmiddelen die u neemt. Informeer bij uw zorgverzekeraar voordat u start, stop, of de dosering van een geneesmiddel.

Belangrijke veiligheidsinformatie:

Sominex kan duizeligheid, slaperigheid, of wazig zien. Rijd niet, het bedienen van machines of iets anders die gevaarlijk kunnen zijn, totdat u weet hoe u reageert op Sominex. Met behulp Sominex alleen, met bepaalde andere geneesmiddelen, of met alcohol kan uw vermogen om andere potentieel gevaarlijke taken te besturen of te verminderen.
De aanbevolen dosis niet overschrijden of neem Sominex langer dan voorgeschreven zonder met uw arts.
Als uw symptomen niet verbeteren binnen 5-7 dagen of als ze erger worden, contact op met uw arts.
Sominex kan de lever beschadigen. Als u verbruikt 3 of meer alcohol bevattende dranken elke dag, vraag dan uw arts als u Sominex of andere pijnstillers / koortsreductiemiddelen moet nemen. Alcoholgebruik in combinatie met Sominex kan uw risico te verhogen voor leverschade.
Sominex bevat paracetamol. Voordat u begint met het nemen van een nieuw recept of nonprescription geneeskunde, lees de ingrediënten om te zien of het bevat ook paracetamol. Als dat zo is of als u niet zeker bent, neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Sominex kunnen verhoogde gevoeligheid voor de zon. Vermijd blootstelling aan de zon, zonnehemels, of het looien cabines tot u weet hoe u reageert op Sominex. Gebruik een zonnecrème of beschermende kleding als je buiten moet voor een langere periode.
Als u zijn gepland voor huidallergie testen, niet Sominex nemen gedurende enkele dagen voor de test, omdat het uw reactie op de huid tests kunnen afnemen.
Voordat u een medische of tandheelkundige behandelingen, eerste hulp, of een operatie, vertel de arts of tandarts dat u gebruikt Sominex.
Gebruik Sominex met voorzichtigheid bij ouderen, omdat zij mogelijk meer gevoelig voor de effecten ervan kunnen zijn.
Voorzichtigheid is geboden bij het gebruik Sominex bij kinderen, omdat ze gevoeliger voor de effecten ervan.
Zwangerschap en borstvoeding: Als u zwanger wordt terwijl u Sominex, te bespreken met uw arts de voordelen en risico's van het gebruik van Sominex tijdens de zwangerschap. Het is onbekend of Sominex wordt uitgescheiden in de moedermelk. Geef geen borstvoeding tijdens het gebruik van Sominex.

Alle geneesmiddelen kunnen bijwerkingen veroorzaken, maar veel mensen hebben geen of geringe, bijwerkingen.

Neem contact op met uw arts als een van de meest voorkomende bijwerkingen aanhouden of hinderlijk geworden:

Constipatie, diarree, duizeligheid, slaperigheid, droge mond, neus of keel, prikkelbaarheid, hoofdpijn, verlies van eetlust, misselijkheid, zenuwachtigheid of angst, slaapproblemen, maagklachten, braken, zwakte.

Raadpleeg een arts meteen als een van deze ernstige bijwerkingen optreden:

Ernstige allergische reacties (huiduitslag, netelroos, ademhalingsproblemen beklemming op de borst, zwelling van de mond, gezicht, lippen of tong), donkere urine of bleke ontlasting, moeite met plassen of het onvermogen om te plassen, snelle of onregelmatige hartslag, hallucinaties, aanvallen , ernstige duizeligheid, duizeligheid of hoofdpijn, maagpijn, tremor, slaapproblemen, ongewone vermoeidheid, verandering van gezichtsvermogen, gele verkleuring van de huid of ogen.

Dit is niet een volledige lijst van alle bijwerkingen die kunnen optreden. Als u vragen hebt over de bijwerkingen, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Kopen Sominex