Kopen Singulair Zonder Recepten

Kopen SingulairKopen Singulair Online Zonder Recepten

SINGULAIR INDICATIES


Singulair wordt gebruikt voor het voorkomen en langdurige behandeling van astma. Het wordt ook gebruikt bij bepaalde patiënten te verlichten loopneus veroorzaakt door allergieën en astma-aanvallen veroorzaakt door inspanning te voorkomen. Singulair is een leukotrieenreceptorantagonist. Het werkt door het blokkeren van een stof genaamd leukotriënen, die helpt om bepaalde astma en allergische symptomen te verminderen.

SINGULAIR INSTRUCTIES


Gebruik Singulair zoals voorgeschreven door uw arts.

Neem Singulair via de mond met of zonder voedsel.
Blijf Singulair gebruiken, zelfs als u zich goed voelt. Mis geen enkele dosis.
Als u een dosis van Singulair, neem dan zo spoedig mogelijk. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga terug naar uw normale doseringsschema. Neem niet 2 doses in een keer.

Vraag uw zorgverzekeraar vragen die u heeft over hoe u Singulair gebruiken.

SINGULAIR OPSLAG


Store Singulair op 77 graden F (25 graden C). Korte opslag bij temperaturen tussen 59 en 86 graden F (15 en 30 graden C) is toegestaan. Uit de buurt van warmte, vocht en licht. Niet bewaren in de badkamer. Houd Singulair buiten het bereik van kinderen en de buurt van huisdieren.

SINGULAIR MEER INFO:


Werkzame stof: Natriummontelukast.

Heeft Singulair NIET als:

u allergisch bent voor elk ingrediënt in Singulair.

Neem contact op met uw arts meteen als een van deze op u van toepassing.

Sommige medische voorwaarden kunnen interageren met Singulair. Vertel uw arts of apotheker als u een medische aandoening, met name als een van de volgende op u van toepassing:

als u zwanger bent, zwanger wilt worden of borstvoeding geeft
als u enige recept of nonprescription geneeskunde, kruidenpreparaat of voedingssupplement
als u allergieen aan geneesmiddelen, levensmiddelen of andere stoffen
als u leverproblemen heeft
als u een geschiedenis van psychische of stemmingswisselingen problemen, of suïcidale gedachten of handelingen.

Sommige geneesmiddelen kunnen interageren met Singulair. Vertel uw arts als u het nemen van eventuele andere geneesmiddelen, met name een van de volgende:

Bepaalde anticonvulsiva (bijv. fenobarbital) of rifampin omdat doeltreffendheid Singulair kan dalen.

Dat is misschien niet een volledige lijst van alle interacties die kunnen optreden. Vraag uw zorgverstrekker als Singulair kan interageren met andere geneesmiddelen die u neemt. Informeer bij uw zorgverzekeraar voordat u start, stop, of de dosering van een geneesmiddel.
Belangrijke veiligheidsinformatie:

Singulair kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Deze effecten kunnen worden erger als je het met alcohol of bepaalde medicijnen. Gebruik Singulair met voorzichtigheid. Rijd niet of het uitvoeren van andere mogelijk onveilige taken totdat u weet hoe u reageren.
Singulair is een astma-aanval niet stoppen als men eenmaal begonnen. Zorg ervoor dat u altijd de juiste medicijnen (bijv. bronchusverwijder inhalers) mee te nemen in het geval van een astma-aanval.
Neem contact op met uw arts onmiddellijk als uw kortwerkende inhalator gebruik toeneemt of als het gebruik hoger is dan de 24-uurs maximale voorgeschreven door uw arts. Neem contact op met uw arts als uw astma verergert.
Niet in uw dosis verlagen of stoppen met het gebruik Singulair of andere astma medicijnen zonder eerst met uw arts.
Als uw astma is gevoelig voor aspirine of niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's) (bijvoorbeeld ibuprofen), blijven die geneesmiddelen te vermijden zoals voorgeschreven door uw arts.
Sommige patiënten die Singulair hebben mentale of stemmingswisselingen, inclusief suïcidale gedachten of acties ontwikkeld. Raadpleeg onmiddellijk uw arts als u symptomen zoals agitatie ervaren, agressie, vijandigheid, angst, depressie, vreemde dromen, slapeloosheid, slaapwandelen, tremor, hallucinaties, rusteloosheid, prikkelbaarheid, of van elke ongebruikelijke verandering in stemming of gedrag. Neem contact op met uw arts onmiddellijk als een tekenen van suïcidale gedachten of acties plaatsvinden.
Zwangerschap en borstvoeding: Als u zwanger wordt, neem dan contact op met uw arts meteen. U moet de voordelen en risico's van het gebruik van Singulair bespreken terwijl je zwanger bent. Het is niet bekend of Singulair wordt aangetroffen in moedermelk. Als u zijn of zullen worden borstvoeding geven terwijl u Singulair gebruiken, contact op met uw arts. Bespreek eventuele risico's voor uw baby.

Alle geneesmiddelen kunnen bijwerkingen veroorzaken, maar veel mensen hebben geen of geringe, bijwerkingen.

Neem contact op met uw arts als een van de meest voorkomende bijwerkingen aanhouden of hinderlijk geworden:

Hoesten, duizeligheid, hoofdpijn, indigestie, misselijkheid, maagklachten of pijn, verstopte neus, vermoeidheid, slaapproblemen; zwakte.

Raadpleeg een arts meteen als een van deze ernstige bijwerkingen optreden:

Ernstige allergische reacties (huiduitslag, netelroos, jeuk, ademhalingsproblemen beklemming op de borst, zwelling van de mond, gezicht, lippen of tong), agressief gedrag, agitatie, pijn op de borst, donkere urine, koorts, griepachtige symptomen, hallucinaties , onregelmatige hartslag, geestelijke of stemmingswisselingen, nieuwe of verergerde piepende ademhaling of andere ademhalingsproblemen, gevoelloosheid of tintelingen in de handen of voeten, stuipen, ernstige of aanhoudende maagpijn, ernstige sinus ontsteking, suïcidale gedachten of handelingen, zwelling, tremor, ongewone blauwe plekken of bloeden; bovenste luchtweginfectie, geelverkleuring van de huid of ogen.

Dit is niet een volledige lijst van alle bijwerkingen die kunnen optreden. Als u vragen hebt over de bijwerkingen, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Kopen Singulair