Kopen Sinequan Zonder Recepten

Kopen SinequanKopen Sinequan Online Zonder Recepten

SINEQUAN INDICATIES


Sinequan wordt gebruikt voor de behandeling van depressie of angst bij bepaalde patiënten. Sinequan is een tricyclische antidepressiva.

SINEQUAN INSTRUCTIES


Gebruik Sinequan zoals voorgeschreven door uw arts.

Neem Sinequan via de mond met of zonder voedsel.
Nemen Sinequan het slapengaan kunnen helpen bijwerkingen (bijv. slaperigheid overdag) te verminderen. Bespreek deze mogelijkheid met uw arts.
Als u een dosis van Sinequan missen, neem dan zo spoedig mogelijk. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga terug naar uw normale doseringsschema. Neem niet 2 doses in een keer. Als u 1 dosis per dag voor het slapen gaan, niet neem dan de gemiste dosis de volgende ochtend.

Vraag uw zorgverzekeraar vragen die u heeft over hoe u Sinequan gebruiken.

SINEQUAN OPSLAG


Store Sinequan bij kamertemperatuur, tussen 68 en 77 graden F (20 en 25 graden C). Uit de buurt van warmte, vocht en licht. Niet bewaren in de badkamer. Houd Sinequan buiten het bereik van kinderen en de buurt van huisdieren.

SINEQUAN MEER INFO:


Werkzame stof: Doxepin HCl.

Heeft Sinequan NIET als:

u allergisch bent voor elk ingrediënt in Sinequan of aan andere tricyclische antidepressiva
u bepaalde prostaatproblemen (bijv. asymptomatische prostaathypertrofie), glaucoom, of moeite met plassen hebben
u neemt clonidine, een H1-antagonist (bijv. astemizol, terfenadine) of ibutilide, of u een monoamine oxidase remmer (MAO-remmers) (bijvoorbeeld furazolidone, fenelzine, isocarboxazid) binnen de afgelopen 14 dagen hebben genomen.

Neem contact op met uw arts of zorgverstrekker meteen als een van deze op u van toepassing.

Sommige medische voorwaarden kunnen interageren met Sinequan. Vertel uw arts of apotheker als u een medische aandoening, met name als een van de volgende op u van toepassing:

als u zwanger bent, zwanger wilt worden of borstvoeding geeft
als u enige recept of nonprescription geneeskunde, kruidenpreparaat of voedingssupplement
als u allergieen aan geneesmiddelen, levensmiddelen of andere stoffen
als u een geschiedenis van hartproblemen, epileptische aanvallen (bijv. epilepsie), een overactieve schildklier, prostaat problemen (bv. goedaardige prostaathypertrofie [BPH]), bloed problemen (bv. porfyrie), andere geestelijke of stemmingswisselingen problemen, suïcidale gedachten of pogingen of alcoholmisbruik.

Sommige geneesmiddelen kunnen interageren met Sinequan. Vertel uw arts als u het nemen van eventuele andere geneesmiddelen, met name een van de volgende:

Anti-aritmica (bijvoorbeeld kinidine, propafenon, flecaïnide), antischimmelmiddelen (bijv. fluconazol, terbinafine), carbamazepine, cimetidine, mibefradil, fenothiazines (bv chloorpromazine, thioridazine), of selectieve serotonine heropname remmers (SSRI's) (bijv. fluoxetine, sertraline ) omdat zij het risico van Sinequan van de bijwerkingen
Anticoagulantia (bijv. warfarine) H1-antagonisten (bv., astemizol, terfenadine), ibutilide, sulfonylurea (bijv., tolazamide, glipizide), sympathomimetica (bijvoorbeeld fenylefrine, efedrine) of tramadol omdat het risico van hun bijwerkingen kunnen worden verhoogd Sinequan
Clonidine, guanadrel, guanethidine of guanfacine omdat de doeltreffendheid ervan kan worden verminderd door Sinequan
MAO-remmers (bijv., furazolidon, fenelzine, isocarboxazid) omdat ernstige toxische effecten kunnen optreden.

Dat is misschien niet een volledige lijst van alle interacties die kunnen optreden. Vraag uw zorgverstrekker als Sinequan kunnen interageren met andere geneesmiddelen die u neemt. Informeer bij uw zorgverzekeraar voordat u start, stop, of de dosering van een geneesmiddel.
Belangrijke veiligheidsinformatie:

Sinequan kunnen slaperigheid, duizeligheid, wazig zien. Deze effecten kunnen worden erger als je het met alcohol of bepaalde medicijnen. Gebruik Sinequan met voorzichtigheid. Rijd niet of het uitvoeren van andere mogelijk onveilige taken totdat u weet hoe u reageren.
Sinequan zal toevoegen aan de gevolgen van alcohol en andere depressiva. Vraag uw apotheker als u vragen hebt over welke geneesmiddelen worden depressiva.
Sinequan kan duizeligheid, duizeligheid of flauwvallen, alcohol, kan warm weer, de uitoefening of koorts deze effecten. Om te voorkomen dat ze gaan zitten of staan ​​traag, vooral in de ochtend. Ga zitten of liggen bij het eerste teken van een van deze effecten.
Beperk uw alcoholgebruik tijdens het gebruik van Sinequan.
Kinderen, tieners en jonge volwassenen die Sinequan nemen kunnen een verhoogd risico op suïcidale gedachten of handelingen. Kijk alle patiënten die Sinequan nauw nemen. Neem contact op met de arts onmiddellijk als er nieuwe, verslechterd of plotselinge symptomen zoals depressieve stemming, angstig, onrustig of prikkelbaar gedrag, paniekaanvallen, of een ongebruikelijke verandering in stemming of gedrag optreden. Neem contact op met de arts meteen als een tekenen van suïcidale gedachten of acties plaatsvinden.
Sinequan kan ertoe leiden dat u gemakkelijker verbrand worden. Vermijd de zon, zonnehemels, of het looien cabines tot u weet hoe u reageert op Sinequan. Gebruik een zonnecrème of beschermende kleding dragen als je buiten moet worden voor meer dan een korte tijd.
Vertel uw arts of tandarts dat u Sinequan voordat u een medische of tandheelkundige zorg, spoedeisende behandelingen of chirurgische ingreep.
Nadat u start met Sinequan, kan enkele weken duren voordat u zich het volledige voordeel.
Gebruik Sinequan met voorzichtigheid bij ouderen, ze kunnen meer gevoelig voor de effecten ervan.
Sinequan mag niet worden gebruikt bij kinderen jonger 12 jaar de veiligheid en effectiviteit bij deze kinderen zijn niet bevestigd.
Zwangerschap en borstvoeding: Als u zwanger wordt, neem dan contact op met uw arts. U moet de voordelen en risico's van het gebruik van Sinequan bespreken terwijl je zwanger bent. Sinequan wordt aangetroffen in moedermelk. Geef geen borstvoeding tijdens het gebruik van Sinequan.

Alle geneesmiddelen kunnen bijwerkingen veroorzaken, maar veel mensen hebben geen of geringe, bijwerkingen.

Neem contact op met uw arts als een van de meest voorkomende bijwerkingen aanhouden of hinderlijk geworden:

Verlies van eetlust, obstipatie, diarree, duizeligheid, slaperigheid, droge mond, overmatig zweten, hoofdpijn, brandend maagzuur, verhoogde eetlust, indigestie, misselijkheid, onaangename smaak, urineretentie, braken, zwakte, gewichtstoename.

Raadpleeg een arts meteen als een van deze ernstige bijwerkingen optreden:

Ernstige allergische reacties (huiduitslag, netelroos, jeuk, ademhalingsproblemen beklemming op de borst, zwelling van de mond, gezicht, lippen of tong), abnormale bewegingen, agressief of bizar gedrag, agitatie, angst, wazig zicht of andere visie veranderingen; pijn op de borst, moeite met spreken en slikken, desoriëntatie, pijn aan de ogen, flauwvallen, snelle, langzame of onregelmatige hartslag, haaruitval, hallucinaties, vijandigheid, prikkelbaarheid, verlies van evenwicht, stemmingswisselingen, nervositeit of rusteloosheid, paniekaanvallen, oorsuizen , stuipen, bibberen, keelpijn of koorts, slaapproblemen, spiertrekkingen van het gezicht of de tong, ongewone bloeden of blauwe plekken, gele verkleuring van de huid of ogen.

Dit is niet een volledige lijst van alle bijwerkingen die kunnen optreden. Als u vragen hebt over de bijwerkingen, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Kopen Sinequan