Kopen Sarafem Zonder Recepten

Kopen SarafemKopen Sarafem Online Zonder Recepten

SARAFEM INDICATIES


Sarafem wordt gebruikt voor de behandeling van premenstruele dysfore stoornis (PMDD), een ernstige vorm van premenstrueel syndrome.Sarafem is een selectieve serotonine heropname remmer (SSRI). Het werkt door het herstel van het evenwicht van serotonine, een natuurlijke stof in de hersenen, die helpt om de stemming verbeteren.

SARAFEM INSTRUCTIES


Gebruik Sarafem zoals voorgeschreven door uw arts.

Neem Sarafem via de mond met of zonder voedsel.
Nemen Sarafem op hetzelfde tijdstip iedere dag zal je helpen herinneren aan te geven.
Blijf Sarafem nemen, zelfs als u zich goed voelt. Mis geen enkele dosis.
Niet plotseling stoppen met het innemen Sarafem zonder controle met uw arts. Bijwerkingen kunnen optreden. Ze kunnen onder meer mentale of stemmingswisselingen, gevoelloosheid of tintelingen van de huid, duizeligheid, verwarring, hoofdpijn, slaapproblemen, of ongewone vermoeidheid. U zullen nauwlettend worden gevolgd wanneer u Sarafem starten en wanneer een wijziging van de dosis wordt gemaakt.
Als u een dosis van Sarafem missen, neem dan zo spoedig mogelijk. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga terug naar uw normale doseringsschema. Neem niet 2 doses in een keer.

Vraag uw zorgverzekeraar vragen die u heeft over hoe u Sarafem gebruiken.

SARAFEM OPSLAG


Store Sarafem bij kamertemperatuur, tussen 59 en 86 graden F (15 en 30 graden C). Uit de buurt van warmte, vocht en licht. Niet bewaren in de badkamer. Houd Sarafem buiten het bereik van kinderen en de buurt van huisdieren.

SARAFEM MEER INFO:


Werkzame stof: Fluoxetine hydrochloride.

Heeft Sarafem NIET als:

u allergisch bent voor elk ingrediënt in Sarafem zijn
u neemt of een monoamine oxidase remmer (MAO-remmers) (bijvoorbeeld fenelzine), selegiline of St. Janskruid in de laatste 14 dagen hebben genomen
u neemt een fenfluramine derivaat (bijv. dexfenfluramine), een H1-antagonist (bijv. astemizol, terfenadine), nefazodon, pimozide, een serotonine-noradrenaline heropname remmers (SNRI) (bijv. venlafaxine), andere SSRI (bijv. paroxetine), sibutramine, thioridazine, of tryptofaan.

Neem contact op met uw arts of zorgverstrekker meteen als een van deze op u van toepassing.

Sommige medische voorwaarden kunnen interageren met Sarafem. Vertel uw arts of apotheker als u een medische aandoening, met name als een van de volgende op u van toepassing:

als u zwanger bent, zwanger wilt worden of borstvoeding geeft
als u enige recept of nonprescription geneeskunde, kruidenpreparaat of voedingssupplement
als u allergieen aan geneesmiddelen, levensmiddelen of andere stoffen
als u of een familielid heeft een geschiedenis van bipolaire stoornis (manische depressie), andere geestelijke of stemmingswisselingen problemen, suïcidale gedachten of pogingen, of alcohol of drugsmisbruik
als u een voorgeschiedenis van convulsies, hartproblemen, leverproblemen, ernstige nierproblemen, maag of darmen bloeden, diabetes, of stofwisselingsproblemen
als u uitgedroogd bent, hebben een laag natriumgehalte in het bloed niveaus, of alcohol drinkt
als u zal worden met elektroconvulsietherapie (ECT).

Sommige geneesmiddelen kunnen interageren met Sarafem. Vertel uw arts als u het nemen van eventuele andere geneesmiddelen, met name een van de volgende:

Anorexiants (bijv. phentermine), fenfluramine derivaten (bijv. dexfenfluramine), linezolid, MAO-remmers (bijvoorbeeld fenelzine), metoclopramide, nefazodon, selegiline, serotonine 5-HT1 receptor agonisten (bv. sumatriptan), sibutramine, SNRI's (bijv. venlafaxine) , St. Janskruid, trazodon, of tryptofaan omdat ernstige bijwerkingen, zoals een reactie die kunnen omvatten koorts, stijve spieren, veranderingen van de bloeddruk, mentale veranderingen, verwarring, prikkelbaarheid, agitatie, delirium, of coma, kan optreden
Anticoagulantia (bijv. warfarine), aspirine of niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's) (bijvoorbeeld ibuprofen) omdat het risico van bloeden, zoals maag bloeden, kan worden verhoogd
Diuretica (bijv. furosemide, hydrochloorthiazide), omdat het risico van een laag natriumgehalte in het bloed niveaus kan worden verhoogd
Tramadol omdat het risico van aanvallen kan worden verhoogd
Cyclobenzaprine of H1-antagonisten (bijv. astemizol, terfenadine) omdat ernstige hartproblemen, zoals onregelmatige hartslag, kan optreden
HIV-proteaseremmers (bijv. ritonavir), omdat zij kunnen het risico van Sarafem's toenemen bijwerkingen
Cyproheptadine omdat het de effectiviteit Sarafem kan dalen
Aripiprazol, benzodiazepines (bv. alprazolam), beta-blokkers (bijv. propranolol), carbamazepine, clozapine, dextromethorfan, digoxine, flecaïnide, haloperidol, hydantoïnen (bijv. fenytoïne), lithium, noradrenaline heropname remmers (bijv. atomoxetine), fenothiazines ( bijvoorbeeld chloorpromazine, thioridazine), pimozide, propafenon, risperidon, tricyclische antidepressiva (bijv. amitriptyline), of vinblastine omdat het risico van hun bijwerkingen kunnen worden verhoogd Sarafem.

Dat is misschien niet een volledige lijst van alle interacties die kunnen optreden. Vraag uw zorgverstrekker als Sarafem kunnen interageren met andere geneesmiddelen die u neemt. Informeer bij uw zorgverzekeraar voordat u start, stop, of de dosering van een geneesmiddel.
Belangrijke veiligheidsinformatie:

Sarafem kunnen slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Deze effecten kunnen worden erger als je het met alcohol of bepaalde medicijnen. Neem Sarafem met de nodige voorzichtigheid. Rijd niet of het uitvoeren van andere mogelijk onveilige taken totdat u weet hoe u reageren.
Neem contact op met uw arts voordat u alcohol of gebruiken medicijnen die kunnen slaperigheid (bv steun slapen, spier-relaxers) drinken terwijl u Sarafem, het kan toevoegen aan de gevolgen ervan. Vraag uw apotheker als u vragen hebt over welke geneesmiddelen kunnen slaperigheid.
Enkele weken kan passeren alvorens uw symptomen verbeteren. Gebruik niet meer dan de aanbevolen dosis in te nemen, uw dosis veranderen, of neem Sarafem langer dan voorgeschreven zonder met uw arts.
Kinderen en tieners die Sarafem nemen kunnen een verhoogd risico op suïcidale gedachten of handelingen. Volwassenen kunnen ook worden beïnvloed. Het risico kan groter zijn bij patiënten die zelfmoordgedachten of acties in het verleden heeft gehad. Het risico kan ook groter zijn bij patiënten die bipolaire (manisch-depressieve) ziekte heeft gehad, of als hun familieleden hebben gehad. Kijk patiënten die Sarafem nauw nemen. Neem contact op met de arts onmiddellijk als er nieuwe, verslechterd of plotselinge symptomen zoals depressieve stemming, angstig, onrustig of prikkelbaar gedrag, paniekaanvallen, of een ongebruikelijke verandering in stemming of gedrag optreden. Neem contact op met de arts meteen als een tekenen van suïcidale gedachten of acties plaatsvinden.
Diabetes patiënten - Sarafem kan uw bloedsuikerspiegel beïnvloeden. Check bloedsuikerspiegel voet. Vraag uw arts voordat u de dosering van uw diabetes geneeskunde.
Serotonine syndroom is een mogelijk fatale syndroom dat kan worden veroorzaakt door Sarafem. Uw risico kan groter zijn als je Sarafem nemen met bepaalde andere geneesmiddelen (bijvoorbeeld, MAO-remmers, SSRI's, "triptanen"). Symptomen kunnen zijn: agitatie, coma, verwardheid, overmatig zweten, snelle of onregelmatige hartslag, koorts, hallucinaties, misselijkheid, braken of diarree, tremor. Neem contact op met uw arts onmiddellijk als u een van deze symptomen.
Maligne neurolepticasyndroom (MNS) is een mogelijk fatale syndroom dat kan worden veroorzaakt door Sarafem. Symptomen kunnen zijn: koorts, stijve spieren, verwardheid, abnormaal denken, snelle of onregelmatige hartslag, en zweten. Neem contact op met uw arts onmiddellijk als u een van deze symptomen.
Als uw arts u vertelt om te stoppen met het innemen Sarafem, moet u wachten tot enkele weken voor het begin van bepaalde andere geneesmiddelen (bijvoorbeeld, MAO-remmers, nefazodon, thioridazine) nemen. Vraag uw arts wanneer je moet beginnen om uw nieuwe geneesmiddelen nadat u bent gestopt met Sarafem.
Sarafem mei zelden leiden tot een langdurige, pijnlijke erectie. Dit kan gebeuren, zelfs wanneer u niet met seks. Als dit niet meteen behandeld, kan dit leiden tot permanente seksuele problemen zoals impotentie. Neem contact op met uw arts meteen als dit gebeurt.
Sarafem bevat een aantal van dezelfde ingrediënten als Prozac, een geneesmiddel dat wordt gebruikt om depressie en andere psychische problemen te behandelen, en Symbyax, een geneesmiddel dat gebruikt wordt om depressie bij patiënten met een bipolaire stoornis te behandelen. Heeft Sarafem niet als u ook rekening Prozac of Symbyax. Bespreek eventuele vragen of problemen met uw arts.
Gebruik Sarafem met voorzichtigheid bij ouderen, ze kunnen meer gevoelig voor de effecten, in het bijzonder lage natriumgehalte in het bloed niveaus.
Voorzichtigheid is geboden bij het gebruik Sarafem bij kinderen, ze kunnen meer gevoelig voor de effecten, in het bijzonder verhoogd risico op suïcidale gedachten of handelingen.
Sarafem moet worden gebruikt met uiterste voorzichtigheid bij kinderen; veiligheid en werkzaamheid bij kinderen zijn niet bevestigd.
Sarafem kan gewichtsveranderingen veroorzaken. Kinderen en tieners kunnen normaal gewicht en groei controles nodig hebben, terwijl ze nemen Sarafem.
Zwangerschap en borstvoeding: Sarafem schade kunnen toebrengen aan de foetus wanneer het wordt gebruikt tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap. Als u zwanger wordt, neem dan contact op met uw arts. U moet de voordelen en risico's van het gebruik van Sarafem bespreken terwijl je zwanger bent. Sarafem wordt aangetroffen in moedermelk. Geef geen borstvoeding terwijl u rekening Sarafem.

Alle geneesmiddelen kunnen bijwerkingen veroorzaken, maar veel mensen hebben geen of geringe, bijwerkingen.

Neem contact op met uw arts als een van de meest voorkomende bijwerkingen aanhouden of hinderlijk geworden:

Angst, verminderde seksuele wens of het vermogen, diarree, duizeligheid, slaperigheid, droge mond, griepachtige symptomen (bijv. koorts, koude rillingen, spierpijn), verhoogde transpiratie, verlies van eetlust, misselijkheid, zenuwachtigheid, loopneus, keelpijn, maag overstuur, slaapproblemen; zwakte.

Raadpleeg een arts meteen als een van deze ernstige bijwerkingen optreden:

Ernstige allergische reacties (huiduitslag, netelroos, jeuk, ademhalingsproblemen beklemming op de borst, zwelling van de mond, gezicht, lippen of tong, ongewone heesheid), bizar gedrag, zwarte of bloederige ontlasting, pijn op de borst, verwardheid, verminderde concentratie; verminderde coördinatie, overdreven reflexen, overmatig zweten, flauwvallen, snelle of onregelmatige hartslag, koorts, rillingen, of keelpijn, hallucinaties, toegenomen honger, dorst of plassen, gewrichts-of pols pijn of pijn, geheugen verlies, nieuwe of verergering agitatie, paniek aanvallen, agressiviteit, impulsiviteit, prikkelbaarheid, vijandigheid, overdreven gevoel van welzijn, rusteloosheid, of het onvermogen om stil te zitten, aanhoudende of ernstige piep in de oren, aanhoudende, pijnlijke erectie, rood, gezwollen, blaren of peeling huid, epileptische aanvallen; ernstige of aanhoudende angst, slaapproblemen, of zwakte, ernstige of aanhoudende misselijkheid, braken, diarree of hoofdpijn; significant gewichtsverlies, maagpijn, suïcidale gedachten of pogingen, tremor, ongewone blauwe plekken of bloeden, ongewone heesheid, ongewone of ernstige mentale of stemmingswisselingen, ongewone zwelling, ongewone zwakte, visie, verergering van depressie.

Dit is niet een volledige lijst van alle bijwerkingen die kunnen optreden. Als u vragen hebt over de bijwerkingen, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Kopen Sarafem