Kopen Remeron Zonder Recepten

Kopen RemeronKopen Remeron Online Zonder Recepten

REMERON INDICATIES


Remeron wordt gebruikt voor de behandeling van depressie. Remeron is een tetracyclische antidepressivum. Men denkt dat de activiteit van bepaalde stoffen in de hersenen (norepinefrine, serotonine), die verheffen humeur helpen verhogen.

REMERON INSTRUCTIES


Gebruik Remeron zoals voorgeschreven door uw arts.

Neem Remeron via de mond met of zonder voedsel.
Neem Remeron in de avond voor het slapen gaan, tenzij uw arts u anders adviseert.
Verbetering moet worden opgemerkt binnen 1 tot 4 weken Remeron.
Blijf Remeron, zelfs als u zich goed voelt. Gebruik geen dosis te missen.
Als u een dosis van Remeron, neem dan zo spoedig mogelijk. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga terug naar uw normale doseringsschema. Neem niet 2 doses in een keer.

Vraag uw zorgverzekeraar vragen die u heeft over hoe u Remeron te gebruiken.

REMERON OPSLAG


Store Remeron bij kamertemperatuur, tussen 68 en 77 graden F (20 en 25 graden C). Uit de buurt van warmte, vocht en licht. Niet bewaren in de badkamer. Houd Remeron buiten het bereik van kinderen en de buurt van huisdieren.

REMERON MEER INFO:


Werkzame stof: Mirtazapine.

Heeft Remeron NIET als:

u allergisch bent voor elk ingrediënt in Remeron zijn
u neemt furazolidone
u gebruikt of de afgelopen 14 dagen een monoamine oxidase remmer (MAO-remmers) (bijvoorbeeld fenelzine) genomen.

Neem contact op met uw arts of zorgverstrekker meteen als een van deze op u van toepassing.

Sommige medische voorwaarden kunnen interageren met Remeron. Vertel uw arts of apotheker als u een medische aandoening, met name als een van de volgende op u van toepassing:

als u zwanger bent, zwanger wilt worden of borstvoeding geeft
als u enige recept of nonprescription geneeskunde, kruidenpreparaat of voedingssupplement
als u allergieen aan geneesmiddelen, levensmiddelen of andere stoffen
als u een lever-of nierziekte of een laag aantal witte bloedcellen, of hebben geprobeerd of nagedacht over zelfmoord.

Sommige geneesmiddelen kunnen interageren met Remeron. Vertel uw arts als u het nemen van eventuele andere geneesmiddelen, met name een van de volgende:

Hydantoïnen (bijvoorbeeld fenytoïne) omdat doeltreffendheid Remeron kan dalen
Fluvoxamine, furazolidone of MAO-remmers (bijvoorbeeld fenelzine), omdat bijwerkingen, zoals misselijkheid, duizeligheid, of epileptische aanvallen, kan optreden
Fluvoxamine omdat het het risico van Remeron de bijwerkingen toenemen
Clonidine omdat het kan werkzaamheid Remeron verlagen.

Dat is misschien niet een volledige lijst van alle interacties die kunnen optreden. Vraag uw zorgverstrekker als Remeron kunnen interageren met andere geneesmiddelen die u neemt. Informeer bij uw zorgverzekeraar voordat u start, stop, of de dosering van een geneesmiddel.

Belangrijke veiligheidsinformatie:

Remeron kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Deze effecten kunnen worden erger als je het met alcohol of bepaalde medicijnen. Gebruik Remeron met de nodige voorzichtigheid. Rijd niet of het uitvoeren van andere mogelijk onveilige taken totdat u weet hoe u reageren.
Kinderen, tieners en jonge volwassenen die Remeron nemen kunnen een verhoogd risico op suïcidale gedachten of handelingen. Kijk alle patiënten die Remeron nauw nemen. Neem contact op met de arts onmiddellijk als er nieuwe, verslechterd of plotselinge symptomen zoals depressieve stemming, angstig, onrustig of prikkelbaar gedrag, paniekaanvallen, of een ongebruikelijke verandering in stemming of gedrag optreden. Neem contact op met de arts meteen als een tekenen van suïcidale gedachten of acties plaatsvinden.
Lab tests, met inbegrip van de leverfunctie, nierfunctie en het volledige bloedbeeld, kan worden uitgevoerd terwijl u Remeron gebruikt. Deze tests kunnen worden gebruikt voor het bewaken van uw aandoening of controleren op bijwerkingen. Zorg ervoor dat alle arts en laboratorium benoemingen.
Remeron dient niet te worden gebruikt bij kinderen, de veiligheid en werkzaamheid bij kinderen zijn niet bevestigd.
Zwangerschap en borstvoeding: Als u zwanger wordt, neem dan contact op met uw arts. U moet de voordelen en risico's van het gebruik van Remeron te bespreken terwijl je zwanger bent. Het is niet bekend wanneer Remeron wordt aangetroffen in moedermelk. Als u zijn of zullen worden borstvoeding geven terwijl u Remeron gebruikt, met uw arts. Bespreek eventuele risico's voor uw baby.

Alle geneesmiddelen kunnen bijwerkingen veroorzaken, maar veel mensen hebben geen of geringe, bijwerkingen.

Neem contact op met uw arts als een van de meest voorkomende bijwerkingen aanhouden of hinderlijk geworden:

Abnormale dromen, abnormale gedachten, constipatie, duizeligheid, slaperigheid, droge mond, griepachtige symptomen, verhoogde eetlust, zwakte, gewichtstoename.

Raadpleeg een arts meteen als een van deze ernstige bijwerkingen optreden:

Ernstige allergische reacties (huiduitslag, netelroos, jeuk, ademhalingsproblemen beklemming op de borst, zwelling van de mond, gezicht, lippen of tong), verminderd vermogen om infecties te bestrijden (koorts, koude rillingen, keelpijn), geestelijke of stemmingswisselingen; zweertjes in de mond, gedachten van jezelf pijn, tremoren, verergering van depressie.

Dit is niet een volledige lijst van alle bijwerkingen die kunnen optreden. Als u vragen hebt over de bijwerkingen, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Kopen Remeron