Kopen Paxil Zonder Recepten

Kopen PaxilKopen Paxil Online Zonder Recepten

PAXIL INDICATIES


Paxil wordt gebruikt voor de behandeling van depressie en obsessieve-compulsieve stoornis (OCD). Het kan worden gebruikt om paniekstoornis of posttraumatische stressstoornis (PTSS) te behandelen. Het kan ook worden gebruikt voor gegeneraliseerde angststoornis en sociale angststoornis. Paxil is een selectieve serotonine heropname remmers (SSRI's). Het werkt door het herstel van het evenwicht van serotonine, een natuurlijke stof in de hersenen, die helpt om bepaalde stemming problemen te verbeteren.

PAXIL INSTRUCTIES


Gebruik Paxil zoals voorgeschreven door uw arts.

Neem Paxil via de mond met of zonder voedsel.
Slik Paxil geheel. Geen pauze, pletten, of kauwen alvorens door te slikken.
Nemen Paxil op hetzelfde tijdstip iedere dag zal je helpen herinneren aan te geven.
Blijf Paxil te nemen, zelfs als u zich goed voelt. Gebruik geen dosis te missen.
Niet plotseling stoppen met het innemen van Seroxat zonder controle met uw arts. Bijwerkingen kunnen optreden. Ze kunnen onder meer mentale of stemmingswisselingen, gevoelloosheid of tintelingen van de huid, duizeligheid, verwarring, hoofdpijn, slaapproblemen, of ongewone vermoeidheid. U zullen nauwlettend worden gevolgd wanneer u Paxil starten en wanneer een wijziging van de dosis wordt gemaakt.
Als u een dosis van Paxil, neem dan zo spoedig mogelijk. Als het bijna tijd voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga terug naar uw normale doseringsschema. Neem niet 2 doses in een keer.

Vraag uw zorgverzekeraar vragen die u heeft over hoe u Paxil gebruiken.

PAXIL OPSLAG


Store Paxil bij kamertemperatuur, tussen 59 en 86 graden F (15 en 30 graden C). Uit de buurt van warmte, vocht en licht. Niet bewaren in de badkamer. Houd Paxil buiten het bereik van kinderen en de buurt van huisdieren.

PAXIL MEER INFO:


Werkzame stof: Paroxetine hydrochloride.

Heeft Paxil NIET als:

u allergisch bent voor elk ingrediënt in Paxil zijn
u gebruikt of in de laatste 14 dagen linezolid, een monoamine oxidase remmer (MAO-remmers) (bijvoorbeeld fenelzine), selegiline of St. Janskruid genomen
u neemt een fenfluramine derivaat (bijv. dexfenfluramine), nefazodon, pimozide, een serotonine-noradrenaline heropname remmers (SNRI) (bijv. venlafaxine), andere SSRI (bijv. fluoxetine), sibutramine, thioridazine, of tryptofaan.

Neem contact op met uw arts of zorgverstrekker meteen als een van deze op u van toepassing.

Sommige medische voorwaarden kunnen interageren met Paxil. Vertel uw arts of apotheker als u een medische aandoening, met name als een van de volgende op u van toepassing:

als u zwanger bent, zwanger wilt worden of borstvoeding geeft
als u enige recept of nonprescription geneeskunde, kruidenpreparaat of voedingssupplement
als u allergieen aan geneesmiddelen, levensmiddelen of andere stoffen
als u of een familielid heeft een geschiedenis van bipolaire stoornis (manische depressie), andere geestelijke of stemmingswisselingen problemen, suïcidale gedachten of pogingen, of alcohol of drugsmisbruik
als u een voorgeschiedenis van convulsies, hartproblemen, leverproblemen, ernstige nierproblemen, maag of darmen bloeden, nauwe-hoek glaucoom, diabetes, of stofwisselingsproblemen
als u uitgedroogd bent, hebben een laag natriumgehalte in het bloed niveaus, of alcohol drinkt
als u zal worden met elektroconvulsietherapie (ECT).

Sommige geneesmiddelen kunnen interageren met Paxil. Vertel uw arts als u het nemen van eventuele andere geneesmiddelen, met name een van de volgende:

Anorexiants (bijv. phentermine), cimetidine, fenfluramine derivaten (bijv. dexfenfluramine), linezolid, lithium, MAO-remmers (bijvoorbeeld fenelzine), metoclopramide, nefazodon, selegiline, serotonine 5-HT1 receptor agonisten (bv. sumatriptan), sibutramine, SNRI's ( bv, venlafaxine), andere SSRI (bijv. fluoxetine), St. Janskruid, tramadol, trazodon, of tryptofaan omdat ernstige bijwerkingen, zoals een reactie die kunnen omvatten koorts, stijve spieren, veranderingen van de bloeddruk, mentale veranderingen, verwarring, prikkelbaarheid, agitatie, delirium of coma kan optreden
Anticoagulantia (bijv. warfarine), aspirine of niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's) (bijvoorbeeld ibuprofen) omdat het risico van bloeden, zoals maag bloeden, kan worden verhoogd
Diuretica (bijv. furosemide, hydrochloorthiazide), omdat het risico van een laag natriumgehalte in het bloed niveaus kan worden verhoogd
Anti-aritmica (bv. flecaïnide, propafenon, kinidine), H1-antagonisten (bijv. astemizol, terfenadine), of fenothiazines (bv chloorpromazine, thioridazine) omdat ernstige hartproblemen, zoals onregelmatige hartslag, kan optreden
Cyproheptadine, HIV-proteaseremmers (bijv. ritonavir), fenobarbital of fenytoïne omdat zij de effectiviteit Paxil kan dalen
Aripiprazol, atomoxetine, clozapine, fluoxetine, pimozide, procyclidine, risperidon, theofylline, of tricyclische antidepressiva (zoals amitriptyline), omdat het risico van hun bijwerkingen kunnen worden verhoogd met Paxil
Digoxine of tamoxifen vanwege hun doeltreffendheid worden verkleind met Paxil.

Dat is misschien niet een volledige lijst van alle interacties die kunnen optreden. Vraag uw zorgverstrekker als Paxil kunnen interageren met andere geneesmiddelen die u neemt. Informeer bij uw zorgverzekeraar voordat u start, stop, of de dosering van een geneesmiddel.
Belangrijke veiligheidsinformatie:

Paxil kan slaperigheid, duizeligheid of wazig zien. Deze effecten kunnen worden erger als je het met alcohol of bepaalde medicijnen. Gebruik Paxil met voorzichtigheid. Rijd niet of het uitvoeren van andere mogelijk onveilige taken totdat u weet hoe u reageren.
Drink geen alcohol terwijl u Paxil.
Neem contact op met uw arts voordat u geneesmiddelen die kunnen slaperigheid gebruiken (bv steun slapen, spier-relaxers) tijdens het gebruik van Seroxat, het kan toevoegen aan de gevolgen ervan. Vraag uw apotheker als u vragen hebt over welke geneesmiddelen kunnen slaperigheid.
Enkele weken kan passeren alvorens uw symptomen verbeteren. Gebruik niet meer dan de aanbevolen dosis in te nemen, uw dosis veranderen of gebruik Paxil langer dan voorgeschreven zonder met uw arts.
Kinderen, tieners en jonge volwassenen die Paxil te nemen kunnen een verhoogd risico op suïcidale gedachten of handelingen. Goed in de gaten alle patiënten die Paxil te nemen. Neem contact op met de arts onmiddellijk als er nieuwe, verslechterd of plotselinge symptomen zoals depressieve stemming, angstig, onrustig of prikkelbaar gedrag, paniekaanvallen, of een ongebruikelijke verandering in stemming of gedrag optreden. Neem contact op met de arts meteen als een tekenen van suïcidale gedachten of acties plaatsvinden.
Als uw arts u vertelt te stoppen met Paxil, moet u wachten tot enkele weken voor het begin van bepaalde andere geneesmiddelen (bijvoorbeeld, MAO-remmers, nefazodon) nemen. Vraag uw arts wanneer je moet beginnen om uw nieuwe geneesmiddelen nadat u bent gestopt met Paxil.
Paxil mei zelden leiden tot een langdurige, pijnlijke erectie. Dit kan gebeuren, zelfs wanneer u niet met seks. Als dit niet meteen behandeld, kan dit leiden tot permanente seksuele problemen zoals impotentie. Neem contact op met uw arts meteen als dit gebeurt.
Serotonine syndroom is een mogelijk fatale syndroom dat kan worden veroorzaakt door Paxil. Uw risico kan groter zijn als je Paxil te nemen met bepaalde andere geneesmiddelen (bijvoorbeeld, "triptanen," MAO-remmers). Symptomen kunnen zijn: agitatie, verwardheid, hallucinaties, coma, koorts, snelle of onregelmatige hartslag, tremor, overmatig zweten, misselijkheid, braken of diarree. Neem contact op met uw arts onmiddellijk als u een van deze symptomen.
Maligne neurolepticasyndroom (MNS) is een mogelijk fatale syndroom dat kan worden veroorzaakt door Paxil. Uw risico kan groter zijn als Paxil wordt gebruikt met bepaalde andere geneesmiddelen die antipsychotica worden genoemd (bv., aripiprazol, risperidon). Symptomen kunnen vergelijkbaar serotonine syndroom en kunnen koorts, stijve spieren, bloed drukveranderingen en mentale veranderingen. Neem contact op met uw arts onmiddellijk als u een van deze symptomen.
Gebruik Paxil met voorzichtigheid bij ouderen, ze kunnen meer gevoelig voor de effecten, in het bijzonder lage natriumgehalte in het bloed niveaus.
Voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van Seroxat bij kinderen, ze kunnen meer gevoelig voor de effecten, in het bijzonder verhoogd risico op suïcidale gedachten en acties.
Paxil kan gewichtsveranderingen veroorzaken. Kinderen en tieners kunnen normaal gewicht en groei controles nodig hebben, terwijl ze nemen Paxil.
Zwangerschap en borstvoeding: Paxil schade kunnen toebrengen aan de foetus. Als u zwanger wordt, neem dan contact op met uw arts. U moet de voordelen en risico's van het gebruik van Paxil bespreken terwijl je zwanger bent. Paxil wordt aangetroffen in moedermelk. Als u zijn of zullen worden borstvoeding geven terwijl u Seroxat gebruikt, met uw arts. Bespreek eventuele risico's voor uw baby.

Alle geneesmiddelen kunnen bijwerkingen veroorzaken, maar veel mensen hebben geen of geringe, bijwerkingen.

Neem contact op met uw arts als een van de meest voorkomende bijwerkingen aanhouden of hinderlijk geworden:

Angst, wazig zien, obstipatie, verminderde seksuele wens of het vermogen, diarree, duizeligheid, slaperigheid, droge mond, gas, verhoogde transpiratie, vaak plassen, verlies van eetlust, misselijkheid, zenuwachtigheid, gevoelloosheid of tintelingen van de huid, maagklachten, moeite met concentreren , slaapproblemen, zwakte, geeuwen.

Raadpleeg een arts meteen als een van deze ernstige bijwerkingen optreden:

Ernstige allergische reacties (huiduitslag, netelroos, jeuk, ademhalingsproblemen beklemming op de borst, zwelling van de mond, gezicht, lippen of tong), bizar gedrag, zwarte of bloederige ontlasting, pijn op de borst, verwardheid, verminderde concentratie, verminderde coördinatie; overdreven reflexen, flauwvallen, snelle of onregelmatige hartslag, koorts, rillingen, of keelpijn, hallucinaties, geheugenverlies, nieuwe of verergering agitatie, paniekaanvallen, agressiviteit, impulsiviteit, prikkelbaarheid, vijandigheid, overdreven gevoel van welzijn, rusteloosheid of onvermogen om stil te zitten, aanhoudende of ernstige piep in de oren, aanhoudende, pijnlijke erectie, rood, gezwollen, blaren of peeling huid, epileptische aanvallen, ernstige of aanhoudende angst of slaapproblemen, ernstige of aanhoudende hoofdpijn of duizeligheid, aanzienlijk gewichtsverlies, maagpijn , suïcidale gedachten of pogingen, tremor, ongewone blauwe plekken of bloeden, ongewone of ernstige mentale of stemmingswisselingen, ongewone zwakte, visie, verergering van depressie.

Dit is niet een volledige lijst van alle bijwerkingen die kunnen optreden. Als u vragen hebt over de bijwerkingen, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Kopen Paxil