Kopen Pariet Zonder Recepten

Kopen ParietKopen Pariet Online Zonder Recepten

PARIET INDICATIES


Pariet wordt gebruikt voor de behandeling van maagzweren, zweren in de twaalfvingerige darm (het gebied van de dunne darm die net na de maag ligt), de symptomen van gastro-oesofageale reflux.

In combinatie met twee antibiotica, Pariet wordt gebruikt voor het uitroeien van Helicobacter pylori. Helicobacter pylori is een bacterie die sterk verbonden met maag zweren en chronische gastritis.

Pariet verlicht de symptomen van reflux en maagzweren door vertraging van de afscheiding van zuur door de cellen die lijn de maag. Het doet dit door het remmen van een soort enzym (een eiwit waarmee andere chemische reacties sneller optreden) een 'protonpomp' dat nodig is om zuren te produceren. Dus, door remming van dit enzym, de laatste stap in zuurproductie gestopt.

PARIET INSTRUCTIES


Gebruik Pariet zoals voorgeschreven door uw arts!

Neem Pariet via de mond met of zonder voedsel.
Slik Pariet geheel. Geen pauze, pletten, of kauwen alvorens door te slikken.
U kunt antacida terwijl u Pariet als je gericht zijn om dat te doen door uw arts.
Als u ook een imidazol antifungale (bijv. ketoconazol), neem deze dan minstens 2 uur voordat u Pariet.
Als u ook sucralfaat, neem Pariet minstens 30 minuten voordat u sucralfaat.
Blijf Pariet te nemen, zelfs als u zich goed voelt. Gebruik geen dosis te missen.
Als u een dosis van Pariet missen, neem dan zo spoedig mogelijk. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga terug naar uw normale doseringsschema. Neem niet 2 doses in een keer.

Vraag uw zorgverzekeraar vragen die u heeft over hoe u Pariet gebruiken.

PARIET OPSLAG


Store Pariet op 77 graden F (25 graden C). Korte opslag bij temperaturen tussen 59 en 86 graden F (15 en 30 graden C) is toegestaan. Uit de buurt van warmte, vocht en licht. Niet bewaren in de badkamer. Houd Pariet buiten het bereik van kinderen en de buurt van huisdieren.

PARIET MEER INFO:


Werkzame stof: rabeprazolnatrium

Heeft Pariet NIET als:

u allergisch bent voor elk ingrediënt in Pariet of soortgelijke geneesmiddelen (zoals omeprazol)
u neemt een HIV-proteaseremmer (bijv. atazanavir).

Neem contact op met uw arts meteen als een van deze op u van toepassing.

Sommige medische voorwaarden kunnen interageren met Pariet. Vertel uw arts of apotheker als u een medische aandoening, met name als een van de volgende op u van toepassing:

als u zwanger bent, zwanger wilt worden of borstvoeding geeft
als u enige recept of nonprescription geneeskunde, kruidenpreparaat of voedingssupplement
als u allergieen aan geneesmiddelen, levensmiddelen of andere stoffen
als je problemen of maag-of darmkanker lever.

Sommige geneesmiddelen kunnen interageren met Pariet. Vertel uw arts als u het nemen van eventuele andere geneesmiddelen, met name een van de volgende:

Claritromycine of voriconazol omdat ze het risico van Pariet's bijwerkingen kunnen verhogen,
Anticoagulantia (bijv. warfarine), cyclosporine, digoxine of omdat het risico van hun bijwerkingen kunnen worden verhoogd Pariet
Azoolantimycotica (bijv. ketoconazol), clopidogrel, HIV-proteaseremmers (bijv. atazanavir), of ijzer, omdat de doeltreffendheid ervan kan worden verminderd door Pariet.

Dat is misschien niet een volledige lijst van alle interacties die kunnen optreden. Vraag uw zorgverstrekker als Pariet kunnen interageren met andere geneesmiddelen die u neemt. Informeer bij uw zorgverzekeraar voordat u start, stop, of de dosering van een geneesmiddel.

Belangrijke veiligheidsinformatie:

Pariet kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Deze effecten kunnen worden erger als je het met alcohol of bepaalde medicijnen. Gebruik Pariet met voorzichtigheid. Rijd niet of het uitvoeren van andere mogelijk onveilige taken totdat u weet hoe u reageren.
Neem contact op met uw arts als u symptomen van een maagzweer bloeden, zoals zwarte, teerachtige ontlasting of braaksel dat lijkt op koffiedik, of als je keelpijn, pijn op de borst, ernstige maagpijn, of problemen met slikken ervaren.
Pariet kan interfereren met bepaalde lab tests. Zorg ervoor dat uw arts en laboratorium personeel weet dat u rekening Pariet.
Pariet te worden gebruikt met uiterste voorzichtigheid bij Aziatische patiënten en het risico op bijwerkingen kunnen bij deze patiënten worden verhoogd.
Pariet moet worden gebruikt met uiterste voorzichtigheid bij kinderen jonger 12 jaar de veiligheid en effectiviteit bij deze kinderen zijn niet bevestigd.
Zwangerschap en borstvoeding: Als u zwanger wordt, neem dan contact op met uw arts. U moet de voordelen en risico's van het gebruik van Pariet bespreken terwijl je zwanger bent. Het is niet bekend of Pariet wordt aangetroffen in moedermelk. Geef geen borstvoeding tijdens het gebruik van Pariet.

Alle geneesmiddelen kunnen bijwerkingen veroorzaken, maar veel mensen hebben geen of geringe, bijwerkingen.

Neem contact op met uw arts als een van de meest voorkomende bijwerkingen aanhouden of hinderlijk geworden:

Diarree, hoofdpijn.

Raadpleeg een arts meteen als een van deze ernstige bijwerkingen optreden:

Ernstige allergische reacties (huiduitslag, netelroos, jeuk, ademhalingsproblemen beklemming op de borst, zwelling van de mond, gezicht, lippen of tong, ongewone heesheid), pijn op de borst, snelle of onregelmatige hartslag, koorts, rillingen, of keelpijn; rood, gezwollen, blaren of schilferende huid, ernstige of aanhoudende maagpijn, ongewone blauwe plekken of bloeden, ongewone vermoeidheid; visie veranderingen.

Dit is niet een volledige lijst van alle bijwerkingen die kunnen optreden. Als u vragen hebt over de bijwerkingen, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Kopen Pariet