Kopen Noroxin Zonder Recepten

Kopen NoroxinKopen Noroxin Online Zonder Recepten

NOROXIN INDICATIES


Noroxin wordt gebruikt voor de behandeling van bacteriële infecties. Noroxin is een fluoroquinolone antibioticum. Het werkt door het doden van gevoelige bacteriën.

NOROXIN INSTRUCTIES


Gebruik Noroxin zoals voorgeschreven door uw arts.

Neem Noroxin door mond op een lege maag ten minste 1 uur vóór of 2 uur na een maaltijd of het eten of drinken van melk of andere zuivelproducten.
Neem Noroxin met een vol glas water (8 oz/240 ml).
Drink extra vloeistoffen terwijl u rekening Noroxin wordt aanbevolen. Raadpleeg uw arts voor instructies.
Didanosine,, sucralfaat; Gebruik geen producten die magnesium, aluminium, calcium, ijzer of zink (bijv. antacida, quinapril, vitaminen / mineralen) niet te nemen of bismutsubsalicylaat binnen 2 uur voor of 2 uur na het innemen van Noroxin.
Het opruimen van uw infectie volledig, neem Noroxin voor het volledige verloop van de behandeling. Ga hiermee door, zelfs als u zich beter in een paar dagen voelen.
Gebruik geen dosis te missen. Als u een dosis van Noroxin missen, neem dan zo spoedig mogelijk. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga terug naar uw normale doseringsschema. Neem niet 2 doses in een keer.

Vraag uw zorgverzekeraar vragen die u heeft over hoe u Noroxin gebruiken.

NOROXIN OPSLAG


Slaan Noroxin op 77 graden F (25 graden C). Korte opslag bij temperaturen tussen 59 en 86 graden F (15 en 30 graden C) is toegestaan. Uit de buurt van warmte, vocht en licht. Niet bewaren in de badkamer. Niet invriezen. Houd Noroxin buiten het bereik van kinderen en de buurt van huisdieren.

NOROXIN MEER INFO:


Werkzame stof: Norfloxacin.

Heeft Noroxin NIET als:

u allergisch bent voor elk ingrediënt in Noroxin of een andere fluoroquinolonen (bijv. levofloxacine)
u ontsteking van pezen (tendinitis) of een voorgeschiedenis van gescheurde pees door Noroxin of andere fluorchinolonen (bijv. levofloxacine)
u bepaalde anti-aritmische geneesmiddelen (bijv. amiodaron, procaïnamide, kinidine, sotalol) of nitrofurantoïne.

Neem contact op met uw arts of zorgverstrekker meteen als een van deze op u van toepassing.

Sommige medische voorwaarden kunnen interageren met Noroxin. Vertel uw arts of apotheker als u een medische aandoening, met name als een van de volgende op u van toepassing:

als u zwanger bent, zwanger wilt worden of borstvoeding geeft
als u enige recept of nonprescription geneeskunde, kruidenpreparaat of voedingssupplement
als u allergieen aan geneesmiddelen, levensmiddelen of andere stoffen
als u een maag infectie, leverproblemen, hersenen en zenuwstelsel, spier problemen (bv. myasthenia gravis), verhoogde druk in de hersenen, de ziekte van Alzheimer, brein problemen bloedvat, of een voorgeschiedenis van epileptische aanvallen
als u een voorgeschiedenis van ernstige of aanhoudende diarree, gevoeligheid van de huid aan de zon, recente hartaanval, bloed problemen (bv. anemie, hemolyse), of glucose-6-fosfaat dehydrogenase (G6PD) problemen
als je persoonlijke of familiale voorgeschiedenis van onregelmatige hartslag (bv., QT-verlenging), hartproblemen (bijv. trage hartslag), of een laag kaliumgehalte in het bloed
als u een geschiedenis van gewrichts-of peesproblemen, reumatoïde artritis, nierproblemen of verminderde nierfunctie, of hart-, nier-, of longtransplantatie
als je een corticosteroïde (bijvoorbeeld prednison) nemen of deelnemen aan zware lichamelijke arbeid of inspanning.

Sommige geneesmiddelen kunnen interageren met Noroxin. Vertel uw arts als u het nemen van eventuele andere geneesmiddelen, met name een van de volgende:

Anti-aritmica (bijv. amiodaron, disopyramide, dofetilide, kinidine, sotalol), cisapride, diuretica (bijvoorbeeld furosemide, hydrochloorthiazide), macrolide of ketolide antibiotica (bijv. erytromycine, telitromycine), geneesmiddelen voor de geestelijke of stemmingsstoornissen, geneesmiddelen die invloed kunnen hebben op uw hartslag, fenothiazines (bijv. chloorpromazine), of tricyclische antidepressiva (zoals amitriptyline), omdat het risico van ernstige bijwerkingen, met inbegrip van onregelmatige hartslag en andere hartproblemen, kan worden verhoogd. Raadpleeg uw arts of apotheker als u niet zeker weet of een van uw geneesmiddelen uw hartslag kunnen beïnvloeden
Steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's) (bijvoorbeeld ibuprofen) omdat het risico van bijwerkingen, zoals toevallen, kan toenemen
Corticosteroïden (bijvoorbeeld prednison) wegens gevaar voor peesbeschadiging kunnen toenemen
Probenecide omdat het het risico van Noroxin de bijwerkingen toenemen
Nitrofurantoïne omdat het de effectiviteit Noroxin kan dalen
Anticoagulantia (bijv. warfarine), cafeïne, clozapine, cyclosporine, methotrexaat, ropinirol, serotonine noradrenaline heropname remmers (bijv. venlafaxine), sulfonylureumderivaten (bijv. glibenclamide), tacrine, theophyllines of tizanidine omdat het risico van hun bijwerkingen kunnen worden verhoogd door Noroxin
Levende vaccins of mycofenolaat omdat de doeltreffendheid ervan kan worden verminderd door Noroxin.

Dat is misschien niet een volledige lijst van alle interacties die kunnen optreden. Vraag uw zorgverstrekker als Noroxin kunnen interageren met andere geneesmiddelen die u neemt. Informeer bij uw zorgverzekeraar voordat u start, stop, of de dosering van een geneesmiddel.


Belangrijke veiligheidsinformatie:

Noroxin kunnen slaperigheid, duizeligheid, of duizeligheid veroorzaken. Deze effecten kunnen worden erger als je het met alcohol of bepaalde medicijnen. Gebruik Noroxin met voorzichtigheid. Rijd niet of het uitvoeren van andere mogelijk onveilige taken totdat u weet hoe u reageren.
Vertel uw arts of tandarts dat u Noroxin voordat u een medische of tandheelkundige zorg, spoedeisende behandelingen of chirurgische ingreep.
Zorg ervoor dat u Noroxin gebruiken voor het volledige verloop van de behandeling. Als je dat niet doet, kan het geneesmiddel kan niet duidelijk uw infectie. De bacteriën kunnen ook minder gevoelig zijn voor deze of andere geneesmiddelen. Dit kan de besmetting moeilijker te behandelen in de toekomst.
Langdurig of herhaald gebruik van Noroxin kan een tweede infectie. Vertel uw arts als tekenen van een tweede infectie optreden. Uw geneesmiddel moet mogelijk worden veranderd om dit te behandelen.
Noroxin werkt alleen tegen bacteriën, maar niet virale infecties (bijvoorbeeld de verkoudheid) behandelen.
Vermijd grote hoeveelheden voedsel of drank die cafeïne (bijvoorbeeld, chocolade, cacao, koffie, cola, thee) te hebben.
Als u pijn of zwelling van pezen of zwakte of verlies van het gebruik van een gezamenlijke ruimte ervaart, waarschuw dan uw arts meteen. Laat de omgeving en vermijd oefening tot instructie van uw arts.
Diabetes patiënten - Noroxin kan uw bloedsuikerspiegel beïnvloeden. Check bloedsuikerspiegel voet. Vraag uw arts voordat u de dosering van uw diabetes geneeskunde.
Noroxin kan ertoe leiden dat u gemakkelijker verbrand worden. Vermijd de zon, zonnehemels, of het looien cabines tot u weet hoe u reageert op Noroxin. Gebruik een zonnecrème of beschermende kleding dragen als je buiten moet worden voor meer dan een korte tijd.
Milde diarree is gemeen met het gebruik van antibiotica. Echter, een meer ernstige vorm van diarree (pseudomembraneuze colitis) zelden voorkomen. Dit kan optreden terwijl u het antibioticum of gebruik binnen enkele maanden na het stoppen met het gebruik. contact op met uw arts meteen als buikpijn of krampen, ernstige diarree of bloederige ontlasting optreden. Behandel diarree niet zonder eerst met uw arts.
Noroxin kunnen veranderingen in bepaalde hart tests (bv., elektrocardiogram [ECG]) veroorzaken. Zorg ervoor dat u uw arts en laboratorium personeel weet dat u gebruikt Noroxin.
Lab tests, met inbegrip van het volledige bloedbeeld en de lever-en nierfunctie tests kunnen worden uitgevoerd terwijl u Noroxin gebruiken. Deze tests kunnen worden gebruikt voor het bewaken van uw aandoening of controleren op bijwerkingen. Zorg ervoor dat alle arts en laboratorium benoemingen.
Gebruik Noroxin met voorzichtigheid bij ouderen, ze kunnen meer gevoelig voor de effecten (bv. peesproblemen), vooral als ze corticosteroïden (bv. prednison) nemen. Zij kunnen ook gevoeliger zijn voor andere effecten (bijvoorbeeld onregelmatige hartslag).
Noroxin moet worden gebruikt met uiterste voorzichtigheid bij kinderen jonger dan 18 jaar; veiligheid en effectiviteit bij deze kinderen zijn niet bevestigd. Het risico van pezen en gewrichten kan stijgen bij kinderen.
Zwangerschap en borstvoeding: Als u zwanger wordt, neem dan contact op met uw arts. U moet de voordelen en risico's van het gebruik van Noroxin bespreken terwijl je zwanger bent. Het is niet bekend of Noroxin wordt aangetroffen in moedermelk. Geef geen borstvoeding tijdens het gebruik van Noroxin.

Alle geneesmiddelen kunnen bijwerkingen veroorzaken, maar veel mensen hebben geen of geringe, bijwerkingen.

Neem contact op met uw arts als een van de meest voorkomende bijwerkingen aanhouden of hinderlijk geworden:

Diarree, duizeligheid, hoofdpijn, verlies van eetlust, misselijkheid, maagklachten of krampen, braken.

Raadpleeg een arts meteen als een van deze ernstige bijwerkingen optreden:

Ernstige allergische reacties (huiduitslag, netelroos, jeuk, ademhalingsproblemen beklemming op de borst, zwelling van de mond, gezicht, lippen of tong), bloederige of teerachtige ontlasting, branden, gevoelloosheid, tintelingen, pijn of zwakte in de armen, handen, benen of voeten, verandering in tastzin of de temperatuur, pijn op de borst, donkere urine of een verandering in hoeveelheid urine, verminderde hoeveelheid urine, flauwvallen, koorts, rillingen, of ongebruikelijke hoesten, hallucinaties, gehoor veranderingen (bijv. beltoon in de oren, gehoorverlies), de onmogelijkheid om te bewegen of te dragen gewicht op een gewricht of pees gebied, onregelmatige hartslag, gewrichtspijn of zwelling, matige tot ernstige zonnebrand, stemming of mentale veranderingen (bijvoorbeeld nieuwe of verergering van angst, agitatie, verwardheid, depressie, rusteloosheid, slapeloosheid), spierpijn of zwakte, pijn, pijn, roodheid, zwelling, zwakte, of blauwe plekken van pezen of gezamenlijke ruimte, bleke ontlasting, aanhoudende keelpijn, rood, gezwollen, blaren of peeling huid, epileptische aanvallen; ernstige of aanhoudende duizeligheid, ernstige of aanhoudende diarree, ernstige maagpijn of krampen, suïcidale gedachten of handelingen, tremoren, ongewone blauwe plekken of bloeden, ongewone vermoeidheid, vaginale schimmelinfectie, visie veranderingen, gele verkleuring van de huid of ogen.

Dit is niet een volledige lijst van alle bijwerkingen die kunnen optreden. Als u vragen hebt over de bijwerkingen, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Kopen Noroxin