Kopen Nitrofurantoin Zonder Recepten

Kopen NitrofurantoinKopen Nitrofurantoin Online Zonder Recepten

NITROFURANTOIN INDICATIES


Nitrofurantoïne wordt gebruikt voor de behandeling en preventie urineweg infecties veroorzaakt door bepaalde bacteriën. Nitrofurantoïne een antibioticum voor specifiek gebruik in de urinewegen. Het werkt door het doden van gevoelige bacteriën.

NITROFURANTOIN INSTRUCTIES


Gebruik Nitrofurantoin zoals voorgeschreven door uw arts.

Neem Nitrofurantoin via de mond met voedsel.
Heeft een antacidum dat magnesiumtrisilicaat in zich heeft terwijl u rekening Nitrofurantoin niet nemen. Neem contact op met uw apotheker als u niet weet welke antacida hebben magnesiumtrisilicaat in hen.
Drink extra vloeistoffen terwijl u rekening Nitrofurantoin wordt aanbevolen.
Het opruimen van uw infectie volledig, neem Nitrofurantoin voor het volledige verloop van de behandeling. Ga hiermee door, zelfs als u zich beter in een paar dagen voelen.
Als u een dosis van Nitrofurantoin missen, neem dan zo spoedig mogelijk. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga terug naar uw normale doseringsschema. Neem niet 2 doses in een keer.

Vraag uw zorgverzekeraar vragen die u heeft over hoe u Nitrofurantoin gebruiken.

NITROFURANTOIN OPSLAG


Store Nitrofurantoin bij kamertemperatuur, tussen 59 en 86 graden F (15 en 30 graden C). Uit de buurt van warmte, vocht en licht. Niet bewaren in de badkamer. Houd Nitrofurantoin buiten het bereik van kinderen en de buurt van huisdieren.

Heeft Nitrofurantoin NIET als:

u allergisch bent voor elk ingrediënt in Nitrofurantoin zijn
u zwanger bent en op termijn (38-42 weken zwanger), u gaat in arbeid om te gaan, of u bent in de arbeid
je nierfunctie is afgenomen, daalde plassen, of dat u niet kunt plassen zijn
u een voorgeschiedenis van problemen of vergeling van de huid of ogen lever na het nemen van elke vorm van Nitrofurantoin
de patiënt jonger dan 1 maand oud.

Neem contact op met uw arts of zorgverstrekker meteen als een van deze op u van toepassing.

Sommige medische voorwaarden kunnen interageren met Nitrofurantoin. Vertel uw arts of apotheker als u een medische aandoening, met name als een van de volgende op u van toepassing:

als u zwanger bent, zwanger wilt worden of borstvoeding geeft
als u enige recept of nonprescription geneeskunde, kruidenpreparaat of voedingssupplement
als u allergieen aan geneesmiddelen, levensmiddelen of andere stoffen
als je bloedarmoede, diabetes, elektrolyt problemen, glucose-6-fosfaat dehydrogenase (G6PD)-deficiëntie, nierproblemen, leverproblemen, zenuw problemen (bijvoorbeeld, perifere neuropathie), porfyrie (een bepaalde bloedziekte) of lage niveaus van vitamine B in uw bloed
als u een voorgeschiedenis van longproblemen (bijv. diffuse interstitiële pneumonitis, longfibrose)
als u een zeer slechte gezondheid.

Sommige geneesmiddelen kunnen interageren met Nitrofurantoin. Vertel uw arts als u het nemen van eventuele andere geneesmiddelen, met name een van de volgende:

Probenecide of sulfinpyrazon omdat ze het risico van Nitrofurantoin's bijwerkingen kunnen verhogen, of effectiviteit Nitrofurantoin verlagen.

Dat is misschien niet een volledige lijst van alle interacties die kunnen optreden. Vraag uw zorgverstrekker als Nitrofurantoin kunnen interageren met andere geneesmiddelen die u neemt. Informeer bij uw zorgverzekeraar voordat u start, stop, of de dosering van een geneesmiddel.
Belangrijke veiligheidsinformatie:

Nitrofurantoïne kunnen slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Deze effecten kunnen worden erger als je het met alcohol of bepaalde medicijnen. Gebruik Nitrofurantoin met voorzichtigheid. Rijd niet of het uitvoeren van andere mogelijk onveilige taken totdat u weet hoe u reageren.
Nitrofurantoïne mei zelden leiden tot ernstige en soms fatale longproblemen. Als dit gebeurt, is het meestal bij patiënten die nitrofurantoïne duren voor 6 maanden of langer. Deze problemen kunnen optreden zonder waarschuwingssignalen. Als u met behulp van Nitrofurantoin voor een lange periode van tijd, kan uw arts de longfunctie tests uitvoeren om te controleren op bijwerkingen. Vertel het uw arts meteen als u koorts, koude rillingen, pijn op de borst, ongewone hoest, moeite met ademhalen (vooral wanneer u wordt actief), andere ademhalingsproblemen, of aanhoudende gevoel van onbehagen te ontwikkelen.
Nitrofurantoïne mei zelden leiden tot ernstige en soms fatale leverproblemen. Vertel het uw arts meteen als u gele verkleuring van de huid of ogen te ontwikkelen; bleke ontlasting, of ernstige of aanhoudende misselijkheid, verlies van eetlust, of maagpijn.
Nitrofurantoïne mei zelden leiden tot ernstige en soms fatale zenuw problemen. Het risico kan groter zijn bij patiënten die nierfunctie, bloedarmoede, diabetes, elektrolyt problemen of lage bloeddruk vitamine B-niveaus zijn gedaald. Vertel het uw arts meteen als u gevoelloosheid ontwikkelen, branderig of tintelend gevoel in de handen of voeten.
Milde diarree is gemeen met het gebruik van antibiotica. Echter, een meer ernstige vorm van diarree (pseudomembraneuze colitis) zelden voorkomen. Dit kan optreden terwijl u het antibioticum of gebruik binnen enkele maanden na het stoppen met het gebruik. Neem contact op met uw arts meteen als buikpijn of krampen, ernstige diarree of bloederige ontlasting optreden. Behandel diarree niet zonder eerst met uw arts.
Langdurig of herhaald gebruik van nitrofurantoïne kan een tweede infectie. Vertel uw arts als tekenen van een tweede infectie optreden. Uw geneesmiddel moet mogelijk worden veranderd om dit te behandelen.
Nitrofurantoïne werkt alleen tegen bacteriën, maar niet virale infecties (bijvoorbeeld de verkoudheid) behandelen.
Zorg ervoor dat u Nitrofurantoin gebruiken voor het volledige verloop van de behandeling. Als je dat niet doet, kan het geneesmiddel kan niet duidelijk uw infectie. De bacteriën kunnen ook minder gevoelig zijn voor deze of andere geneesmiddelen. Dit kan de besmetting moeilijker te behandelen in de toekomst.
Nitrofurantoïne kan de urine verkleuren. Dit is normaal en geen reden tot bezorgdheid.
Diabetes patiënten - Nitrofurantoïne kan de resultaten van bepaalde tests voor urine glucose om verkeerd zijn. Vraag uw arts voordat u uw dieet of de dosering van uw diabetes geneeskunde.
Lab tests, met inbegrip van de leverfunctie, nierfunctie en longfunctie, kan worden uitgevoerd terwijl u Nitrofurantoin gebruiken. Deze tests kunnen worden gebruikt voor het bewaken van uw aandoening of controleren op bijwerkingen. Zorg ervoor dat alle arts en laboratorium benoemingen.
Gebruik Nitrofurantoin met voorzichtigheid bij ouderen, ze kunnen meer gevoelig voor de effecten ervan, vooral long-of leverproblemen.
Nitrofurantoïne mag niet worden gebruikt bij kinderen jonger 1 maand en het risico van bloedarmoede kan groter zijn bij deze kinderen.
Zwangerschap en borstvoeding: Als u zwanger wordt, neem dan contact op met uw arts. U moet de voordelen en risico's van het gebruik van Nitrofurantoin bespreken terwijl je zwanger bent. Neem NIET Nitrofurantoin als je op termijn (38-42 weken zwanger), als je over in arbeid te gaan, of als bent u in arbeid. Nitrofurantoïne wordt aangetroffen in moedermelk. Niet-borstvoeding zuigelingen jonger 1 maand terwijl u rekening Nitrofurantoin. Als uw kind ouder is dan 1 maand, contact op met uw arts. Bespreek eventuele risico's voor uw baby.

Alle geneesmiddelen kunnen bijwerkingen veroorzaken, maar veel mensen hebben geen of geringe, bijwerkingen.

Neem contact op met uw arts als een van de meest voorkomende bijwerkingen aanhouden of hinderlijk geworden:

Gas, hoofdpijn, verlies van eetlust, milde diarree, misselijkheid.

Raadpleeg een arts meteen als een van deze ernstige bijwerkingen optreden:

Ernstige allergische reacties (huiduitslag, netelroos, jeuk, ademhalingsproblemen beklemming op de borst, zwelling van de mond, gezicht, lippen of tong, ongewone heesheid), bloederige of waterige ontlasting, blauwachtige huid of nagels, wazig zicht of andere veranderingen visie , vlindervormige uitslag op de neus en wangen, verwardheid, gewrichtspijn of spierpijn, stemmings-of mentale veranderingen (bv. depressie); aanhoudende gevoel van onbehagen, aanhoudende hoofdpijn, rood, gezwollen, blaren of schilferende huid, ernstige of aanhoudende diarree, ernstige maagpijn of krampen; symptomen van leverproblemen (bijvoorbeeld, gele verkleuring van de ogen of de huid, bleke ontlasting, ernstige of aanhoudende misselijkheid of verlies van eetlust, maagpijn), symptomen van longproblemen (bijv. koorts, koude rillingen, borst pijn, kortademigheid, ongewone of aanhoudende hoest), tintelingen, gevoelloosheid, of een branderig gevoel in de handen of voeten, ongewone blauwe plekken of bloeden, ongewone vermoeidheid of zwakte.

Dit is niet een volledige lijst van alle bijwerkingen die kunnen optreden. Als u vragen hebt over de bijwerkingen, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Kopen Nitrofurantoin