Kopen Mevacor Zonder Recepten

Kopen MevacorKopen Mevacor Online Zonder Recepten

MEVACOR INDICATIES


Mevacor wordt gebruikt voor het verlagen van hoge cholesterol bij bepaalde patiënten. Het wordt gebruikt samen met een geschikt dieet. Het wordt gebruikt bij bepaalde patiënten het risico van hartaanval en pijn op de borst veroorzaakt door angina verminderen. Het wordt ook gebruikt om langzaam bloedvatenstagnatie en de behoefte aan medische procedures om geblokkeerde hart bloedvaten openen verminderen. Mevacor is een HMG-CoA reductase remmer, ook bekend als een "statine." Het werkt door de productie van bepaalde vetachtige stoffen in het lichaam, zoals cholesterol.

MEVACOR INSTRUCTIES


Gebruik Mevacor zoals voorgeschreven door uw arts.

Neem Mevacor via de mond met voedsel.
Het eten van grapefruit of het drinken van grapefruitsap kan in uw bloed de hoeveelheid Mevacor verhogen, wat het risico kan verhogen voor ernstige bijwerkingen. Het risico kan groter zijn met grote hoeveelheden grapefruit of grapefruitsap. Vermijd grote hoeveelheden grapefruit of grapefruitsap (bv. meer dan een kwart per dag). Praat met uw arts of apotheker als u vragen hebt over het opnemen van grapefruit of grapefruitsap in uw dieet tijdens het gebruik van Mevacor hebben.
Blijf Mevacor te nemen, zelfs als u zich goed voelt. Gebruik geen dosis te missen.
Als u een dosis van Mevacor missen, neem dan zo spoedig mogelijk. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga terug naar uw normale doseringsschema. Neem niet 2 doses in een keer.

Vraag uw zorgverzekeraar vragen die u heeft over hoe u Mevacor gebruiken.

MEVACOR OPSLAG


Store Mevacor bij kamertemperatuur, tussen 59 en 86 graden F (15 en 30 graden C). Uit de buurt van warmte, vocht en licht. Niet bewaren in de badkamer. Houd Mevacor buiten het bereik van kinderen en de buurt van huisdieren.

MEVACOR MEER INFO:


Werkzame stof: Lovastatin.

Heeft Mevacor NIET als:

u allergisch bent voor elk ingrediënt in Mevacor zijn
u leverproblemen of onverklaarde abnormale leverfunctie tests
u zwanger bent of borstvoeding geeft
u neemt een macrolide antibioticum (bijv. claritromycine, erytromycine), een HIV-proteaseremmer (bijv. ritonavir), itraconazol, ketoconazol, mibefradil, nefazodon, of telithromycine.

Neem contact op met uw arts of zorgverstrekker meteen als een van deze op u van toepassing.

Sommige medische voorwaarden kunnen interageren met Mevacor. Vertel uw arts of apotheker als u een medische aandoening, met name als een van de volgende op u van toepassing:

als u zwanger bent, zwanger wilt worden of borstvoeding geeft
als u enige recept of nonprescription geneeskunde, kruidenpreparaat of voedingssupplement
als u allergieen aan geneesmiddelen, levensmiddelen of andere stoffen
als u een lage bloeddruk, een ernstige infectie, nierproblemen, diabetes, of een voorgeschiedenis van epileptische aanvallen
als je erg ziek, hebben bepaalde spierproblemen (bv., pijn, zwakte), of metabolisme, hormonale, of elektrolyt problemen
als u alcohol drinkt of een voorgeschiedenis van leverproblemen of alcoholmisbruik
als je een bepaald type van een hoog cholesterol (homozygote familiaire hypercholesterolemie)
als u een orgaantransplantatie hebben gehad of hebben onlangs een grote operatie of een ernstig letsel.

Sommige geneesmiddelen kunnen interageren met Mevacor. Vertel uw arts als u het nemen van eventuele andere geneesmiddelen, met name een van de volgende:

Amiodaron, bepaalde azoolantimycotica (bijv. itraconazol, ketoconazol), danazol, diltiazem, fibraten (bijv. gemfibrozil, clofibraat), fluconazol, HIV-proteaseremmers (bijv. ritonavir), imatinib, immunosuppressiva (bijv. ciclosporine), macrolide antibiotica (bijv. , clarithromycine, erythromycine), mibefradil, nefazodon, niacine, niet-nucleoside reverse transcriptase remmers (bijv. delavirdine), streptograminen (bijv. dalfopristine), telithromycine, vasopressine antagonisten (bijv. conivaptan), verapamil of voriconazol omdat stijgen het risico van spier-of nierproblemen
Bosentan, carbamazepine, rifampicine, of sint-janskruid, omdat zij de effectiviteit Mevacor kan dalen
Anticoagulantia (bijv. warfarine), cimetidine, digoxine, hormonale anticonceptie (bijvoorbeeld de pil), macrolide immunosuppressiva (bijvoorbeeld tacrolimus), of spironolacton omdat het risico van hun bijwerkingen kunnen worden verhoogd met Mevacor.

Dat is misschien niet een volledige lijst van alle interacties die kunnen optreden. Vraag uw zorgverstrekker als Mevacor kunnen interageren met andere geneesmiddelen die u neemt. Informeer bij uw zorgverzekeraar voordat u start, stop, of de dosering van een geneesmiddel.

Belangrijke veiligheidsinformatie:

Mevacor kan duizeligheid en wazig zien veroorzaken. Deze effecten kunnen worden erger als je het met alcohol of bepaalde medicijnen. Gebruik Mevacor met voorzichtigheid. Rijd niet of het uitvoeren van andere mogelijk onveilige taken totdat u weet hoe u reageren.
Het drinken van alcohol per dag of in grote hoeveelheden kan het risico op leverproblemen met Mevacor verhogen. Raadpleeg uw arts voor het drinken van alcohol terwijl u rekening Mevacor.
Volg het dieet en lichaamsbeweging programma gegeven aan u door uw zorgverzekeraar.
Vertel uw arts of tandarts dat u Mevacor voordat u een medische of tandheelkundige zorg, spoedeisende behandelingen of chirurgische ingreep.
Vrouwen die zwanger kunnen worden moeten effectieve anticonceptie gebruiken tijdens het gebruik van Mevacor. Raadpleeg uw arts als u vragen hebt over het gebruik van anticonceptie te hebben.
Gebruik niet meer dan de aanbevolen dosis zonder controle met uw arts.
Meld eventuele onverklaarbare spierpijn, gevoeligheid of zwakte aan uw arts meteen, vooral als u ook koorts of algemene lichamelijke ongemakken.
Lab tests, waaronder cholesterolgehalte in het bloed, leverfunctietesten, en creatine (CPK) in het bloed, kan worden uitgevoerd terwijl u Mevacor gebruiken. Deze tests kunnen worden gebruikt voor het bewaken van uw aandoening of controleren op bijwerkingen. Zorg ervoor dat alle arts en laboratorium benoemingen.
Gebruik Mevacor met voorzichtigheid bij ouderen, ze kunnen meer gevoelig voor de effecten, in het bijzonder ernstige spier problemen.
Mevacor moet worden gebruikt met uiterste voorzichtigheid bij kinderen jonger 10 jaar en bij diegenen die niet hebben bereikt puberteit; veiligheid en effectiviteit bij deze kinderen zijn niet bevestigd.
Zwangerschap en borstvoeding: Gebruik geen Mevacor als u zwanger bent. Het kan schadelijk zijn voor de foetus. Niet zwanger te worden terwijl u het gebruikt. Als u denkt dat u zwanger bent, neem dan contact op met uw arts meteen. Het is niet bekend of Mevacor wordt aangetroffen in moedermelk. Geef geen borstvoeding terwijl u rekening Mevacor.

Alle geneesmiddelen kunnen bijwerkingen veroorzaken, maar veel mensen hebben geen of geringe, bijwerkingen.

Neem contact op met uw arts als een van de meest voorkomende bijwerkingen aanhouden of hinderlijk geworden:

Constipatie.

Raadpleeg een arts meteen als een van deze ernstige bijwerkingen optreden:

Ernstige allergische reacties (huiduitslag, netelroos, jeuk, ademhalingsproblemen beklemming op de borst, zwelling van de mond, gezicht, lippen of tong), pijn op de borst, donkere urine, spierpijn, gevoeligheid of zwakte (met of zonder koorts of vermoeidheid), bleke ontlasting, rood, gezwollen, blaren of schilferende huid, ernstige maagpijn, geelverkleuring van de huid of ogen.

Dit is niet een volledige lijst van alle bijwerkingen die kunnen optreden. Als u vragen hebt over de bijwerkingen, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Kopen Mevacor