Kopen Metformin Zonder Recepten

Kopen MetforminKopen Metformin Online Zonder Recepten

METFORMIN INDICATIES


Metformine wordt gebruikt voor de behandeling van type 2 diabetes. Het wordt gebruikt in combinatie met dieet en lichaamsbeweging. Het kan alleen of met andere geneesmiddelen tegen diabetes worden gebruikt. Metformine is een biguanide antidiabetica. Het werkt door de hoeveelheid suiker die de lever produceert en de darmen te absorberen. Het helpt ook om je lichaam gevoeliger voor de insuline die je natuurlijk produceren maken.

METFORMIN INSTRUCTIES


Gebruik Metformine zoals voorgeschreven door uw arts.

Neem Metformine via de mond met voedsel.
Neem Metformine op een regelmatig schema om het meeste voordeel uit te halen. Metformine op hetzelfde tijdstip iedere dag zal je helpen herinneren aan te geven.
Blijf Metformine te nemen, zelfs als u zich goed voelt. Gebruik geen dosis te missen.
Als u een dosis van metformine, neem dan zo spoedig mogelijk. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga terug naar uw normale doseringsschema. Neem niet 2 doses in een keer.

Vraag uw zorgverzekeraar vragen die u heeft over hoe u Metformine gebruiken.

METFORMIN OPSLAG


Metformine winkel op kamertemperatuur, tussen 68 en 77 graden F (20 en 25 graden C). Korte opslag bij temperaturen tussen 59 en 86 graden F (15 en 30 graden C) is toegestaan. Uit de buurt van warmte, vocht en licht. Niet bewaren in de badkamer. Houd Metformine buiten het bereik van kinderen en de buurt van huisdieren.

Heeft Metformine NIET als:

u allergisch bent voor elk ingrediënt in Metformine zijn
u congestief hartfalen die behandeld wordt door de geneeskunde
u een ernstige infectie, lage bloed zuurstof, nier-of leverproblemen, hoge bloeddruk keton of zure niveaus (bijv. diabetische ketoacidose), of ernstige uitdroging
u een beroerte of een recente hartaanval heeft gehad, of u bent in shock
u bent 80 jaar of ouder en hebben geen nierfunctietest gehad
wordt u met chirurgie of bepaalde lab procedures.

Neem contact op met uw arts of zorgverstrekker meteen als een van deze op u van toepassing.

Sommige medische voorwaarden kunnen interageren met metformine. Vertel uw arts of apotheker als u een medische aandoening, met name als een van de volgende op u van toepassing:

als u zwanger bent, zwanger wilt worden of borstvoeding geeft
als u enige recept of nonprescription geneeskunde, kruidenpreparaat of voedingssupplement
als u allergieen aan geneesmiddelen, levensmiddelen of andere stoffen
als u een voorgeschiedenis van hartproblemen (bijvoorbeeld hartfalen), long-of ademhalingsproblemen, problemen met de schildklier, maag-of darmproblemen (bijv. verlamming, verstopping), bijnier of hypofyse problemen, of melkzuuracidose
als je braken, diarree, slechte gezondheid of voeding, lage concentratie calcium of vitamine B12, of bloedarmoede, of als u uitgedroogd bent
als u een infectie, koorts, recent letsel of matige tot ernstige brandwonden
als u alcohol drinkt of een voorgeschiedenis van alcoholmisbruik
als u zal worden met chirurgie of bepaalde lab procedures
als je een bèta-blokker (bijv. propranolol) nemen.

Sommige geneesmiddelen kunnen interageren met metformine. Vertel uw arts als u het nemen van eventuele andere geneesmiddelen, met name een van de volgende:

Amiloride, cimetidine, digoxine, morfine, procaïnamide, kinidine, kinine, ranitidine, triamtereen, trimethoprim of vancomycine, omdat ze het risico van Metformine's bijwerkingen kunnen verhogen,
Calciumantagonisten (bijv. nifedipine), corticosteroïden (bv. prednison), diuretica (bijvoorbeeld furosemide, hydrochloorthiazide), oestrogenen, hormonale anticonceptiva (bijvoorbeeld de pil), insuline, isoniazide, nicotinezuur, fenothiazine (bv chloorpromazine) , fenytoïne, sulfonylureumderivaten (bijv. glipizide), sympathicomimetica (bijv. albuterol, pseudo-efedrine), of schildklierhormonen (bijvoorbeeld levothyroxine) omdat het risico van hoge of lage bloedsuikerspiegel kan worden verhoogd.

Dat is misschien niet een volledige lijst van alle interacties die kunnen optreden. Vraag uw zorgverstrekker als Metformine kan interageren met andere geneesmiddelen die u neemt. Informeer bij uw zorgverzekeraar voordat u start, stop, of de dosering van een geneesmiddel.
Belangrijke veiligheidsinformatie:

Duizeligheid kan optreden tijdens het gebruik van Metformine. Dit effect kan worden erger als je het met alcohol of bepaalde medicijnen. Gebruik Metformine met de nodige voorzichtigheid. Rijd niet of het uitvoeren van andere mogelijk onveilige taken totdat u weet hoe u reageren.
Volg het dieet en lichaamsbeweging programma gegeven aan u door uw zorgverzekeraar.
Drink geen grote hoeveelheden alcohol terwijl u Metformine gebruiken. Praat met uw arts of zorgverstrekker voordat u alcohol drinkt terwijl u Metformine gebruiken.
Vertel uw arts of tandarts dat u Metformine voordat u een medische of tandheelkundige zorg, spoedeisende behandelingen of chirurgische ingreep.
Wees voorzichtig niet uitgedroogd te worden, vooral tijdens warm weer of wanneer u wordt actief. Dehydratie kan het risico van Metformin van bijwerkingen.
Als braken of diarree optreedt, moet u er op letten geen uitgedroogd te worden. Neem contact op met uw arts voor instructies.
Carry een ID-kaart te allen tijde dat zegt dat je diabetes hebt. Controleer uw bloedsuikerspiegel zoals voorgeschreven door uw arts. Als ze zijn vaak hoger of lager zijn dan ze zouden moeten zijn en u Metformine nemen precies zoals voorgeschreven, raadpleeg dan uw arts.
Metformine heeft gewoonlijk geen reden laag bloedsuiker. Een lage bloedsuikerspiegel kunnen vaker optreden als u een maaltijd overslaat, oefenen zwaar, of alcohol drinkt. Het kan ook meer kans als je Metformin samen met bepaalde geneesmiddelen voor diabetes (bijv. sulfonylureumderivaten, insuline). Het is een goed idee om een ​​betrouwbare bron van glucose (bijv. tabletten of gel) te lage bloedsuikerspiegel te dragen. Als dit niet beschikbaar is, moet je eten of drinken van een snelle bron van suiker, zoals tabel suiker, honing, snoep, jus d'orange, of niet-voeding soda. Dit zal uw bloedsuikerspiegel snel omhoog. Vertel het uw arts meteen als dit gebeurt. Te lage bloedsuikerspiegel te voorkomen, eten maaltijden op hetzelfde tijdstip iedere dag en geen maaltijden overslaan.
Koorts, infectie, letsel of een operatie kan het risico verhogen voor hoge of lage bloedsuikerspiegel. Als een van deze zich voordoen, controleer uw bloedsuiker nauw en vertel uw arts meteen.
Metformine kan vaak leiden tot maagklachten, indigestie, misselijkheid, braken of diarree in het begin van de behandeling. Als u ongewone of onverwachte maagproblemen te ontwikkelen, of als u maagproblemen ontwikkelen later tijdens de behandeling, neem dan contact op met uw arts. Dit kan een teken zijn van lactaatacidose zijn.
Lab tests, waaronder nierfunctie, nuchtere bloedglucose, hemoglobine A1c, en het bloedbeeld, kan worden uitgevoerd terwijl u Metformine gebruiken. Deze tests kunnen worden gebruikt voor het bewaken van uw aandoening of controleren op bijwerkingen. Zorg ervoor dat alle arts en laboratorium benoemingen.
Gebruik Metformine met voorzichtigheid bij ouderen, ze kunnen meer gevoelig voor de effecten ervan. Lage bloedsuikerspiegel kan ook moeilijker te herkennen in de ouderenzorg.
Metformine mag niet worden gebruikt bij kinderen jonger 10 jaar de veiligheid en effectiviteit bij deze kinderen zijn niet bevestigd.
Zwangerschap en borstvoeding: Als u zwanger wordt, neem dan contact op met uw arts. U moet de voordelen en risico's van het gebruik van Metformine te bespreken terwijl je zwanger bent. Het is niet bekend of Metformine wordt aangetroffen in moedermelk. Geef geen borstvoeding tijdens het gebruik van metformine.

Bij gebruik voor langere tijd, kan Metformine niet zo goed werkt. Als uw bloedsuikerspiegel is onder controle en dan wordt het moeilijk om te beheren, contact opnemen met uw arts. Verander de dosering van uw geneesmiddel niet zonder controle met uw arts.

Alle geneesmiddelen kunnen bijwerkingen veroorzaken, maar veel mensen hebben geen of geringe, bijwerkingen.

Neem contact op met uw arts als een van de meest voorkomende bijwerkingen aanhouden of hinderlijk geworden:

Diarree, gas, hoofdpijn, indigestie, misselijkheid, maagklachten, tijdelijke metaalachtige smaak, braken.

Raadpleeg een arts meteen als een van deze ernstige bijwerkingen optreden:

Ernstige allergische reacties (huiduitslag, netelroos, jeuk, ademhalingsproblemen beklemming op de borst, zwelling van de mond, gezicht, lippen of tong), pijn op de borst of ongemak, duizeligheid of licht in het hoofd, snelle of moeilijke ademhaling, gevoel van ongewoon koud , koorts, rillingen, of aanhoudende keelpijn, algemeen gevoel van onbehagen, spierpijn of spierzwakte, trage of onregelmatige hartslag, ongewone sufheid, ongewone of aanhoudende maagpijn of ongemak, ongewone vermoeidheid of zwakte.

Dit is niet een volledige lijst van alle bijwerkingen die kunnen optreden. Als u vragen hebt over de bijwerkingen, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Kopen Metformin