Kopen Lopressor Zonder Recepten

Kopen LopressorKopen Lopressor Online Zonder Recepten

LOPRESSOR INDICATIES


Lopressor wordt gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk, alleen of met andere geneesmiddelen; langdurige behandeling van pijn op de borst, en het verminderen van het risico van overlijden als gevolg van hartproblemen bij patiënten die een hartaanval hebben gehad. Lopressor is een bèta-adrenerge blokkerende agent (bètablokkers). Het werkt door het verminderen van de hoeveelheid werk die het hart te maken heeft (vermindert pijn op de borst) en de hoeveelheid bloed die het hart pompt (verlaagt hoge bloeddruk). Het wordt ook gebruikt om het hartritme onder omstandigheden waarbij het hart te snel of op een onregelmatig ritme klopt stabiliseren.

LOPRESSOR INSTRUCTIES


Gebruik Lopressor zoals voorgeschreven door uw arts.

Neem niet in grotere of kleinere hoeveelheden of langer dan aanbevolen. Volg de aanwijzingen op uw recept label.
Neem Lopressor op dezelfde tijd elke dag.
Lopressor moet worden ingenomen met voedsel of net na een maaltijd.
Niet overslaan doses of stoppen met het innemen Lopressor zonder eerst te praten met uw arts. Plotseling stoppen kan uw aandoening verergeren.
Uw bloeddruk zal moeten vaak worden gecontroleerd. Bezoek regelmatig met uw arts.
Als u wordt behandeld voor hoge bloeddruk, houden gebruik van deze medicatie, zelfs als u zich goed voelt. Hoge bloeddruk is vaak geen symptomen. Het kan nodig zijn om de bloeddruk medicatie gebruiken voor de rest van je leven.
Als u een dosis van Lopressor, gebruik deze zo spoedig mogelijk. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga terug naar uw normale doseringsschema. Gebruik geen 2 doses in een keer.

Vraag uw zorgverzekeraar vragen die u heeft over hoe u Lopressor gebruiken.

LOPRESSOR OPSLAG


Store Lopressor op 77 graden F (25 graden C). Korte opslag bij temperaturen tussen 59 en 86 graden F (15 en 30 graden C) is toegestaan. Uit de buurt van warmte, vocht en licht. Niet bewaren in de badkamer. Houd Lopressor buiten het bereik van kinderen en de buurt van huisdieren.

LOPRESSOR MEER INFO:


Werkzame stof: Metoprolol tartraat.


Heeft Lopressor NIET als:

u allergisch bent voor elk ingrediënt in Lopressor of een andere bèta-blokker (bijv. propranolol) zijn
u een zeer trage hartslag (bijv. bradycardie), bepaalde vormen van onregelmatige hartslag (bijv. atrioventriculair [AV] blok, sick-sinus syndroom), matig tot ernstig hartfalen, een zeer lage systolische bloeddruk (minder dan 100 mm Hg) , of ernstige problemen met de bloedsomloop
u neemt mibefradil.

Neem contact op met uw arts of zorgverstrekker meteen als een van deze op u van toepassing.

Sommige medische voorwaarden kunnen interageren met Lopressor. Vertel uw arts of apotheker als u een medische aandoening, met name als een van de volgende op u van toepassing:

als u zwanger bent, zwanger wilt worden of borstvoeding geeft
als u enige recept of nonprescription geneeskunde, kruidenpreparaat of voedingssupplement
als u allergieen aan geneesmiddelen, levensmiddelen of andere stoffen
als je een bijnier tumor (feochromocytoom), een overactieve schildklier, of een chirurgische ingreep hebben
als u een lage bloeddruk of een voorgeschiedenis van hartaanvallen, langzame of onregelmatige hartslag, hartfalen, of andere hartproblemen, pijn op de borst of angina pectoris; bloedcirculatie problemen, of leverproblemen
als u diabetes mellitus, chronische obstructieve longziekte (COPD), bronchitis, ademhalingsproblemen, of een voorgeschiedenis van astma.

Sommige geneesmiddelen kunnen interageren met Lopressor. Vertel uw arts als u het nemen van eventuele andere geneesmiddelen, met name een van de volgende:

Amiodaron, bupropion, bepaalde HIV-proteaseremmers (bijv. ritonavir), bepaalde selectieve serotonine heropname remmers (SSRI's) (bijv. fluoxetine, paroxetine), cimetidine, digoxine, difenhydramine, disopyramide, flecaïnide, hormonale anticonceptiva (bijvoorbeeld de pil), hydralazine, hydroxychloroquine ketanserine, mefloquine, mibefradil, fenothiazines (bijv. thioridazine), propafenon, quinazolines (bijv. alfuzosine), kinidine, terbinafine, thiamines (bijv. propylthiouracil) of verapamil omdat ernstige bijwerkingen, zoals zeer trage hartslag en zeer lage bloeddruk kan optreden
Barbituraten (bijv. fenobarbital), indomethacine of fenylpropanolamine omdat doeltreffendheid Lopressor kan dalen
Bupivacaïne, disopyramide, flecaïnide, hydralazine, ketanserin of lidocaïne omdat het risico van hun bijwerkingen kunnen worden verhoogd met Lopressor
Clonidine omdat stoppen of Lopressor plotseling kan leiden tot een snelle stijging van de bloeddruk.

Dat is misschien niet een volledige lijst van alle interacties die kunnen optreden. Vraag uw zorgverstrekker als Lopressor kunnen interageren met andere geneesmiddelen die u neemt. Informeer bij uw zorgverzekeraar voordat u start, stop, of de dosering van een geneesmiddel.
Belangrijke veiligheidsinformatie:

Lopressor kunnen slaperigheid, duizeligheid, of duizeligheid veroorzaken. Deze effecten kunnen worden erger als je het met alcohol of bepaalde medicijnen. Gebruik Lopressor met voorzichtigheid. Rijd niet of het uitvoeren van andere mogelijk onveilige taken totdat u weet hoe u reageren.
Lopressor kan duizeligheid, duizeligheid of flauwvallen, alcohol, kan warm weer, de uitoefening of koorts deze effecten. Om te voorkomen dat ze gaan zitten of staan ​​traag, vooral in de ochtend. Ga zitten of liggen bij het eerste teken van een van deze effecten.
Patiënten die medicijnen nemen voor hoge bloeddruk voelen zich vaak moe of uitgeput raken voor een paar weken na het starten van de behandeling. Zorg ervoor dat u uw geneesmiddel, zelfs als je misschien niet het gevoel nemen "normaal." Vertel uw arts als u een nieuwe symptomen.
Niet plotseling stoppen met het gebruik Lopressor zonder eerst te praten met uw arts. Als uw arts besluit moet u niet meer gebruikt Lopressor, moet u Lopressor geleidelijk te stoppen volgens de instructies van uw arts.
Als uw arts heeft voorgeschreven om uw bloeddruk en hartslag regelmatig controleren, zeker om dat te doen.
Gebruik geen geneesmiddelen die worden gebruikt om verkoudheid of congestie te behandelen zonder eerst te overleggen met uw arts of apotheker niet nemen.
Diabetes patiënten - Lopressor kunnen tekenen van een lage bloedsuikerspiegel, zoals snelle hartslag te verbergen. Zorg ervoor dat u kijken op andere tekenen of een lage bloedsuikerspiegel. Lage bloedsuikerspiegel kan u angstig, zweterig, zwak, duizelig, slaperig, of flauw te maken. Het kan ook uw visie veranderen, geef je een hoofdpijn, koude rillingen, of tremoren, of maak je meer honger. Check bloedsuikerspiegel voet. Vraag uw arts voordat u de dosering van uw diabetes geneeskunde.
Vertel uw arts of tandarts dat u Lopressor voordat u een medische of tandheelkundige zorg, spoedeisende behandelingen of chirurgische ingreep.
Als u een voorgeschiedenis van een ernstige allergische reactie, praten met uw arts. U kan in gevaar voor een nog meer ernstige allergische reactie als u in contact komen met de stof die uw allergie veroorzaakt. Sommige geneesmiddelen gebruikt om ernstige allergieën te behandelen kan ook niet zo goed werkt terwijl u Lopressor.
Lab tests, waaronder lever-en nierfunctie, bloeddruk, en het volledige bloedbeeld, kan worden uitgevoerd terwijl u Lopressor gebruiken. Deze tests kunnen worden gebruikt voor het bewaken van uw aandoening of controleren op bijwerkingen. Zorg ervoor dat alle arts en laboratorium benoemingen.
Lopressor moet worden gebruikt met uiterste voorzichtigheid bij kinderen; veiligheid en werkzaamheid bij kinderen zijn niet bevestigd.
Zwangerschap en borstvoeding: Als u zwanger wordt, neem dan contact op met uw arts. U moet de voordelen en risico's van het gebruik van Lopressor bespreken terwijl je zwanger bent. Lopressor wordt aangetroffen in moedermelk. Als u zijn of zullen worden borstvoeding geven terwijl u Lopressor gebruiken, contact op met uw arts. Bespreek eventuele risico's voor uw baby.

Alle geneesmiddelen kunnen bijwerkingen veroorzaken, maar veel mensen hebben geen of geringe, bijwerkingen.

Neem contact op met uw arts als een van de meest voorkomende bijwerkingen aanhouden of hinderlijk geworden:

Constipatie, diarree, duizeligheid, droge mond / ogen, gas, hoofdpijn, brandend maagzuur, duizeligheid, lichte sufheid, spierpijn, misselijkheid, pijn, roodheid of zwelling op de injectieplaats, maagpijn, slaapproblemen, ongewone vermoeidheid of zwakte, braken .

Raadpleeg een arts meteen als een van deze ernstige bijwerkingen optreden:

Ernstige allergische reacties (huiduitslag, netelroos, jeuk, ademhalingsproblemen beklemming op de borst, zwelling van de mond, gezicht, lippen of tong), blauw of ongewoon koude handen of voeten, pijn op de borst, flauwvallen, hallucinaties, stemming of mentale veranderingen (bv, verwarring, depressie); stampende in de borst, ernstige duizeligheid of licht in, kortademigheid, trage of onregelmatige hartslag, zwelling van de armen, handen en voeten, visusstoornissen, piepende ademhaling, vergeling van de huid of ogen.

Dit is niet een volledige lijst van alle bijwerkingen die kunnen optreden. Als u vragen hebt over de bijwerkingen, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Kopen Lopressor