Kopen Lopid Zonder Recepten

Kopen LopidKopen Lopid Online Zonder Recepten

LOPID INDICATIES


Lopid wordt gebruikt voor de behandeling van hoge cholesterol en triglyceriden. Het wordt gebruikt samen met een geschikt dieet. Lopid is een antihyperlipidemic middel. Het werkt door het verlagen van de bloedspiegels van triglyceriden en low-density lipoproteïne (LDL) ("slecht") cholesterol door het verminderen van hun productie door de lever. Het verhoogt ook de bloedspiegels van high-density lipoproteïne (HDL) ("goed") cholesterol.

LOPID INSTRUCTIES


Gebruik Lopid zoals voorgeschreven door uw arts.

Neem Lopid via de mond twee keer per dag 30 minuten voor het ontbijt en de avondmaaltijd, tenzij anders voorgeschreven door uw arts.
Lopid is het meest effectief in combinatie met een dieet dat de inname van cholesterol en verzadigde vetten, en een trainingsprogramma vermindert.
Neem Lopid op een regelmatig schema om het meeste voordeel uit te halen.
Als u een dosis van Lopid missen, neem dan zo spoedig mogelijk. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga terug naar uw normale doseringsschema. Neem niet 2 doses in een keer.

Vraag uw zorgverzekeraar vragen die u heeft over hoe u Lopid gebruiken.

LOPID OPSLAG


Store Lopid bij kamertemperatuur, tussen 68 en 77 graden F (20 en 25 graden C). Uit de buurt van warmte, vocht en licht. Niet bewaren in de badkamer. Houd Lopid buiten het bereik van kinderen en de buurt van huisdieren.

LOPID MEER INFO:


Werkzame stof: Gemfibrozil.

Heeft Lopid NIET als:

u allergisch bent voor elk ingrediënt in Lopid zijn
u ernstige cirrose of leverproblemen, ernstige nier-en vaatziekten, galstenen, of van de galblaas hebben
u neemt een HMG-CoA reductase remmer (bijv. simvastatine) of repaglinide.

Neem contact op met uw arts of zorgverstrekker meteen als een van deze op u van toepassing.

Sommige medische voorwaarden kunnen interageren met Lopid. Vertel uw arts of apotheker als u een medische aandoening, met name als een van de volgende op u van toepassing:

als u zwanger bent, zwanger wilt worden of borstvoeding geeft
als u enige recept of nonprescription geneeskunde, kruidenpreparaat of voedingssupplement
als u allergisch bent voor medicijnen of andere stoffen
als u nierproblemen heeft.

Sommige geneesmiddelen kunnen interageren met Lopid. Vertel uw arts als u het nemen van eventuele andere geneesmiddelen, met name een van de volgende:

HMG-CoA reductase remmers (bijv., simvastatine) omdat het risico van bijwerkingen, zoals spierpijn, zwakte en nierproblemen, kan toenemen
Orale anticoagulantia (bijv. warfarine) omdat het risico van bijwerkingen, waaronder het risico van bloeden, kan worden verhoogd
Bexaroteen of orale antidiabetica (bijv. glibenclamide, repaglinide, pioglitazon), omdat hun acties en het risico van hun bijwerkingen kunnen worden verhoogd met Lopid
Sulfonylurea (bijv. glipizide) omdat de doeltreffendheid ervan kan worden verminderd door Lopid.

Dat is misschien niet een volledige lijst van alle interacties die kunnen optreden. Vraag uw zorgverstrekker als Lopid kunnen interageren met andere geneesmiddelen die u neemt. Informeer bij uw zorgverzekeraar voordat u start, stop, of de dosering van een geneesmiddel.

Belangrijke veiligheidsinformatie:

Lopid kan duizeligheid, slaperigheid, of wazig zien. Deze effecten kunnen worden erger als je het met alcohol of bepaalde medicijnen. Gebruik Lopid met voorzichtigheid. Rijd niet of het uitvoeren van andere mogelijk onveilige taken totdat u weet hoe u reageren.
Drink geen alcohol tijdens het gebruik van Lopid.
Vertel uw arts of tandarts dat u Lopid voordat u een medische of tandheelkundige zorg, spoedeisende behandelingen of chirurgische ingreep.
Extra toezicht op uw dosis of voorwaarde kan worden vereist als u ook het nemen van hoge-dosis niacine (1 g of meer per dag).
Lab tests, met inbegrip van de leverfunctie, nierfunctie, cholesterol in het bloed, en bloedbeeld, kan worden uitgevoerd terwijl u Lopid gebruiken. Deze tests kunnen worden gebruikt voor het bewaken van uw aandoening of controleren op bijwerkingen. Zorg ervoor dat alle arts en laboratorium benoemingen.
Gebruik Lopid met voorzichtigheid bij ouderen, ze kunnen meer gevoelig voor de effecten, in het bijzonder lever-of nierproblemen zijn.
Lopid dient niet te worden gebruikt bij kinderen, de veiligheid en werkzaamheid bij kinderen zijn niet bevestigd.
Zwangerschap en borstvoeding: Als u denkt dat u zwanger bent, neem dan contact op met uw arts. U moet de voordelen en risico's van het gebruik van Lopid bespreken terwijl je zwanger bent. Het is onbekend of Lopid wordt aangetroffen in moedermelk. Geef geen borstvoeding tijdens het gebruik van Lopid.

Alle geneesmiddelen kunnen bijwerkingen veroorzaken, maar veel mensen hebben geen of geringe, bijwerkingen.

Neem contact op met uw arts als een van de meest voorkomende bijwerkingen aanhouden of hinderlijk geworden:

Diarree, indigestie, maagpijn.

Raadpleeg een arts meteen als een van deze ernstige bijwerkingen optreden:

Ernstige allergische reacties (huiduitslag, netelroos, jeuk, ademhalingsproblemen beklemming op de borst, zwelling van de mond, gezicht, lippen of tong, ongewone heesheid), abnormale hartslag, wazig zien, verminderde seksuele vermogen, depressie, pijn in de gewrichten; spieren pijn, gevoeligheid of zwakte (met of zonder koorts en vermoeidheid), gevoelloosheid en tintelingen, pijn of frequent urineren, aanhoudende of ernstige diarree, duizeligheid, hoofdpijn of buikpijn, keelpijn of koorts, ongewone vermoeidheid of zwakte, vergeling van de huid of ogen.

Dit is niet een volledige lijst van alle bijwerkingen die kunnen optreden. Als u vragen hebt over de bijwerkingen, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Kopen Lopid