Kopen Lipitor Zonder Recepten

Kopen LipitorKopen Lipitor Online Zonder Recepten

LIPITOR INDICATIES


Lipitor wordt gebruikt voor het verlagen van hoge cholesterol en triglyceriden bij bepaalde patiënten. Het verhoogt ook de high-density lipoproteïne (HDL, "goede") cholesterol. Het wordt gebruikt samen met een geschikt dieet. Het wordt gebruikt bij bepaalde patiënten het risico van een hartaanval, beroerte, pijn op de borst veroorzaakt door angina, of bloedvat verstopping te verminderen. Het wordt ook gebruikt bij bepaalde patiënten het risico van hospitalisatie voor congestief hartfalen, of de behoefte aan medische procedures om geblokkeerde hart bloedvaten openen verminderen. Lipitor is een HMG-CoA reductase remmer, ook bekend als een "statine." Het werkt door de productie van bepaalde vetachtige stoffen in het lichaam, zoals cholesterol.

LIPITOR INSTRUCTIES


Gebruik Lipitor zoals voorgeschreven door uw arts.

Neem Lipitor via de mond met of zonder voedsel.
Het eten van grapefruit of het drinken van grapefruitsap kan in uw bloed de hoeveelheid Lipitor verhogen, wat het risico kan verhogen voor ernstige bijwerkingen. Het risico kan groter zijn met grote hoeveelheden grapefruit of grapefruitsap. Vermijd grote hoeveelheden grapefruit of grapefruitsap (bv. meer dan een kwart per dag). Praat met uw arts of apotheker als u vragen hebt over het opnemen van grapefruit of grapefruitsap in uw dieet tijdens het gebruik van Lipitor hebben.
Blijf Lipitor te nemen, zelfs als u zich goed voelt. Gebruik geen dosis te missen.
Als u een dosis van Lipitor, neem dan zo spoedig mogelijk. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga terug naar uw normale doseringsschema. Neem niet 2 doses in een keer.

Vraag uw zorgverzekeraar vragen die u heeft over hoe u Lipitor gebruiken.

LIPITOR OPSLAG


Store Lipitor bij kamertemperatuur, tussen 68 en 77 graden F (20 en 25 graden C). Uit de buurt van warmte, vocht en licht. Niet bewaren in de badkamer. Houd Lipitor buiten het bereik van kinderen en de buurt van huisdieren.

LIPITOR MEER INFO:


Werkzame stof: Atorvastatinecalcium.
NIET gebruiken Lipitor indien:

u allergisch bent voor elk ingrediënt in Lipitor zijn
u leverproblemen of onverklaarde abnormale leverfunctie tests
u zwanger bent of borstvoeding geeft
u neemt een HIV-proteaseremmer (bijv. ritonavir), itraconazol of mibefradil.

Neem contact op met uw arts of zorgverstrekker meteen als een van deze op u van toepassing.

Sommige medische voorwaarden kunnen interageren met Lipitor. Vertel uw arts of apotheker als u een medische aandoening, met name als een van de volgende op u van toepassing:

als u zwanger bent, zwanger wilt worden of borstvoeding geeft
als u enige recept of nonprescription geneeskunde, kruidenpreparaat of voedingssupplement
als u allergieen aan geneesmiddelen, levensmiddelen of andere stoffen
als u een lage bloeddruk, een ernstige infectie of een voorgeschiedenis van epileptische aanvallen
als je metabolisme, hormonale, of elektrolyt problemen
als u alcohol drinkt of een voorgeschiedenis van leverproblemen of alcoholmisbruik
als u onlangs een grote operatie, een ernstige verwonding of een beroerte.

Sommige geneesmiddelen kunnen interageren met Lipitor. Vertel uw arts als u het nemen van eventuele andere geneesmiddelen, met name een van de volgende:

Amiodaron, azoolantimycotica (bijv. itraconazol, ketoconazol), colchicine, diltiazem, fibraten (bijv. clofibrate, gemfibrozil), fluconazol, HIV-proteaseremmers (bijv. ritonavir), imatinib, immunosuppressiva (bijv. ciclosporine), macroliden (bijvoorbeeld erytromycine ), mibefradil, nefazodon, niacine, niet-nucleoside reverse transcriptase remmers (bijv. delavirdine), streptograminen (bijv. dalfopristine), telithromycine, vasopressine antagonisten (bijv. conivaptan), verapamil of voriconazol omdat zij het risico van spier kan toenemen of nierproblemen
Bosentan, carbamazepine, efavirenz, rifampicine of sint-janskruid, omdat zij de effectiviteit van Lipitor kan dalen
Digoxine, hormonale anticonceptiva (bijvoorbeeld de pil), macrolide immunosuppressiva (bijvoorbeeld tacrolimus), of spironolacton omdat het risico van hun bijwerkingen kunnen worden verhoogd met Lipitor.

Dat is misschien niet een volledige lijst van alle interacties die kunnen optreden. Vraag uw zorgverstrekker als Lipitor kunnen interageren met andere geneesmiddelen die u neemt. Informeer bij uw zorgverzekeraar voordat u start, stop, of de dosering van een geneesmiddel.
Belangrijke veiligheidsinformatie:

Lipitor kan duizeligheid veroorzaken. Dit effect kan worden erger als je het met alcohol of bepaalde medicijnen. Gebruik Lipitor met de nodige voorzichtigheid. Rijd niet of het uitvoeren van andere mogelijk onveilige taken totdat u weet hoe u reageren.
Het drinken van alcohol per dag of in grote hoeveelheden kan het risico op leverproblemen met Lipitor verhogen. Raadpleeg uw arts voor het drinken van alcohol terwijl u Lipitor.
Volg het dieet en lichaamsbeweging programma gegeven aan u door uw zorgverzekeraar.
Vertel uw arts of tandarts dat u Lipitor voordat u een medische of tandheelkundige zorg, spoedeisende behandelingen of chirurgische ingreep.
Vrouwen die zwanger kunnen worden moeten effectieve anticonceptie gebruiken tijdens het gebruik van Lipitor. Raadpleeg uw arts als u vragen hebt over het gebruik van anticonceptie te hebben.
Meld eventuele onverklaarbare spierpijn, gevoeligheid of zwakte aan uw arts meteen, vooral als u ook koorts of algemene lichamelijke ongemakken.
Lab tests, waaronder cholesterolgehalte in het bloed en de lever functie tests kunnen worden uitgevoerd terwijl u Lipitor gebruiken. Deze tests kunnen worden gebruikt voor het bewaken van uw aandoening of controleren op bijwerkingen. Zorg ervoor dat alle arts en laboratorium benoemingen.
Lipitor dient te worden gebruikt met uiterste voorzichtigheid bij kinderen jonger 10 jaar en bij diegenen die niet hebben bereikt puberteit; veiligheid en effectiviteit bij deze kinderen zijn niet bevestigd.
Zwangerschap en borstvoeding: Gebruik geen Lipitor als u zwanger bent. Het kan schadelijk zijn voor de foetus. Niet zwanger te worden terwijl u het gebruikt. Als u denkt dat u zwanger bent, neem dan contact op met uw arts meteen. Het is niet bekend of Lipitor wordt aangetroffen in moedermelk. Geef geen borstvoeding tijdens het gebruik van Lipitor.

Alle geneesmiddelen kunnen bijwerkingen veroorzaken, maar veel mensen hebben geen of geringe, bijwerkingen.

Neem contact op met uw arts als een van de meest voorkomende bijwerkingen aanhouden of hinderlijk geworden:

Constipatie, gas, hoofdpijn, maagpijn of overstuur; zwakte.

Raadpleeg een arts meteen als een van deze ernstige bijwerkingen optreden:

Ernstige allergische reacties (huiduitslag, netelroos, jeuk, ademhalingsproblemen beklemming op de borst, zwelling van de mond, gezicht, lippen of tong), bot-, gewrichts-of pezen pijn, verandering in de hoeveelheid geproduceerde urine, pijn op de borst; donkere urine, koorts, rillingen, of aanhoudende keelpijn, griepachtige verschijnselen, gewrichtspijn, spierpijn, gevoeligheid of zwakte (met of zonder koorts of vermoeidheid), pijnlijk of frequent urineren, bleke ontlasting, rood, gezwollen, blaren, of schilferende huid, ernstige maagpijn, zwelling van de handen, enkels of voeten; gele verkleuring van de ogen of de huid.

Dit is niet een volledige lijst van alle bijwerkingen die kunnen optreden. Als u vragen hebt over de bijwerkingen, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Kopen Lipitor