Kopen Levitra Zonder Recepten

Kopen LevitraKopen Levitra Online Zonder Recepten

LEVITRA INDICATIES


Levitra is geïndiceerd voor de behandeling van erectiestoornissen. Levitra is een phosphodiesterase inhibitor die werkt door te helpen de doorbloeding in de penis te bereiken en handhaven van een erectie.

LEVITRA INSTRUCTIES


Gebruik Levitra zoals voorgeschreven door uw arts.

Neem Levitra via de mond met of zonder voedsel.
Neem Levitra ongeveer 1 uur voor seksuele activiteit.
Gebruik Levitra niet vaker dan eenmaal per dag, of zoals voorgeschreven door uw arts.
Neem contact op met uw arts voordat u grapefruit eten of grapefruitsap drinken terwijl u Levitra gebruikt.
Als u een dosis van Levitra missen en u nog steeds van plan deel te nemen aan seksuele activiteit, neem deze dan in zodra u eraan denkt. Blijven nemen zoals voorgeschreven door uw arts.

DOSERING

Voor de meeste patiënten is de aanbevolen startdosering van Levitra is 10 mg, ongeveer 60 minuten voor de seksuele activiteit oraal in te nemen. De dosis kan worden verhoogd tot een maximale aanbevolen dosis van 20 mg of verlaagd tot 5 mg op basis van werkzaamheid en bijwerkingen. De maximale aanbevolen dosering is eenmaal per dag.

Sommige mannen kunnen alleen een lage dosis van Levitra omwille van medische aandoeningen of medicijnen die zij nemen. Uw arts zal de dosis die voor u geschikt is voorschrijven.

Als u ouder bent dan 65 jaar of leverproblemen heeft, kan uw arts te starten met een lagere dosis van Levitra.
Als je prostaat problemen of hoge bloeddruk, waarvoor u geneesmiddelen genaamd alfa-blokkers, kan uw arts te starten met een lagere dosis van Levitra.
Als u bepaalde andere geneesmiddelen kan uw arts een lagere startdosering voorschrijven en beperk je tot een dosis van Levitra in een 72-uur (3 dagen) periode.

Vraag uw zorgverzekeraar vragen die u heeft over hoe u Levitra gebruiken.

LEVITRA OPSLAG


Store Levitra bij 25 graden C (77 graden F), excursies toegestaan ​​15-30 ° C (59-86 ° F). Houd Levitra buiten het bereik van kinderen.

LEVITRA MEER INFO:


Werkzame stof: Vardenafil.

Verdere bestanddelen: microkristallijne cellulose, crospovidon, colloïdaal siliciumdioxide, magnesiumstearaat, hypromellose, polyethyleenglycol, titaandioxide, geel ijzeroxide, rood ijzeroxide.

Gebruik Levitra NIET als:

u allergisch bent voor een bestanddeel in Levitra zijn
u is geadviseerd door uw arts om seksuele activiteit te voorkomen als gevolg van hartproblemen
u bepaalde hartproblemen (bijv. ernstig hartfalen, angina pectoris), lage of hoge bloeddruk, ernstige leverproblemen of ernstige nierproblemen die dialyse nodig hebben
je bepaalde erfelijke degeneratieve oogproblemen (bijvoorbeeld retinitis pigmentosa)
u een hartaanval, beroerte, of levensbedreigende onregelmatige hartslag in de afgelopen 6 maanden hebben gehad
u een voorgeschiedenis van een bepaald type van onregelmatige hartslag (bijvoorbeeld aangeboren QT-verlenging) of u bepaalde anti-aritmische geneesmiddelen (bv. kinidine, procaïnamide, amiodaron, sotalol) nemen
u neemt een nitraat (bijv. isosorbide, nitroglycerine) in welke vorm (bijvoorbeeld een capsule, zalf, patch, tablet), of nitroprusside
u bepaalde recreatieve drugs genoemd "poppers" (bv., amyl nitraat of nitriet, butyl nitraat of nitriet) gebruiken
u een andere PDE5-remmer (bijv. sildenafil, tadalafil) of een ander geneesmiddel dat vardenafil bevat nemen.

Neem contact op met uw arts of zorgverstrekker meteen als een van deze op u van toepassing.

Sommige medische voorwaarden kunnen interageren met Levitra. Vertel uw arts of apotheker als u een medische aandoening, met name als een van de volgende op u van toepassing:

als u enige recept of nonprescription geneeskunde, kruidenpreparaat of voedingssupplement
als u allergieen aan geneesmiddelen, levensmiddelen of andere stoffen
als u een misvormde penis (bijv. caverneuze fibrose, ziekte van Peyronie), bloedcellen problemen (bv. leukemie, multiple myeloma, sikkelcelanemie), of een andere aandoening die het risico van een langdurige erectie kunnen verhogen (priapisme)
als u een geschiedenis van een langdurige (langer dan 4 uur) of pijnlijke erectie (priapisme)
als u een geschiedenis van bepaalde oogproblemen (bijvoorbeeld, maculaire degeneratie, optische neuropathie, retinitis pigmentosa, plotseling verlies van gezichtsvermogen) of gehoorproblemen (bijvoorbeeld, oorsuizen, verminderd gehoor, gehoorverlies)
als u een geschiedenis van lever-of nierproblemen, dialyse, hoge of lage bloeddruk, maagzweren, epileptische aanvallen, longproblemen (bv. pulmonale veno-occlusieve ziekte), bloeden problemen, bloedvat problemen, of hartproblemen (bijv. angina pectoris, aortastenose, hartfalen)
als u een voorgeschiedenis van een hartaanval, beroerte, een bepaald type van onregelmatige hartslag (lange QT-syndroom), of een familiegeschiedenis van lange QT syndroom.

Sommige geneesmiddelen kunnen interageren met Levitra. Vertel uw arts als u het nemen van eventuele andere geneesmiddelen, met name een van de volgende:

Alfa-blokkers (bijv. doxazosine), geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk, nitraten (bijv. isosorbide, nitroglycerine), of nitroprusside omdat ernstige lage bloeddruk met duizeligheid, duizeligheid en flauwvallen kunnen optreden
Bepaalde antiarrhythmica (bijvoorbeeld amiodaron, procaïnamide, kinidine, sotalol) omdat het risico van onregelmatige hartslag kan worden verhoogd
Azoolantimycotica (bijv. itraconazol), HIV-proteaseremmers (zoals indinavir, ritonavir), macrolide antibiotica (bijv. erytromycine), of telithromycin omdat zij kunnen het risico van Levitra's toenemen bijwerkingen
Rifampicine, omdat het kan de effectiviteit Levitra te verlagen.

Dat is misschien niet een volledige lijst van alle interacties die kunnen optreden. Vraag uw zorgverstrekker als Levitra kunnen interageren met andere geneesmiddelen die u neemt. Informeer bij uw zorgverzekeraar voordat u start, stop, of de dosering van een geneesmiddel.

Belangrijke veiligheidsinformatie:

Levitra kan duizeligheid, slaperigheid, flauwvallen of wazig zien. Deze effecten kunnen worden erger als je het met alcohol of bepaalde medicijnen. Gebruik Levitra met de nodige voorzichtigheid. Rijd niet of het uitvoeren van andere mogelijk onveilige taken totdat u weet hoe u reageren.
Levitra kan duizeligheid, duizeligheid of flauwvallen, alcohol, kan warm weer, de uitoefening of koorts deze effecten. Om te voorkomen dat ze gaan zitten of staan ​​traag, vooral in de ochtend. Ga zitten of liggen bij het eerste teken van een van deze effecten.
Patiënten met hartproblemen die Levitra nemen kunnen een verhoogd risico op hart-gerelateerde bijwerkingen, waaronder een hartaanval of beroerte. Symptomen van een hartaanval kunnen omvatten borst, schouder, nek of kaak pijn, gevoelloosheid van een arm of been, ernstige duizeligheid, hoofdpijn, misselijkheid, buikpijn of braken, flauwvallen, of visie veranderingen. Symptomen van een beroerte kan onder meer verwarring, visie of spraak verandert, eenzijdige zwakte, of flauwvallen. Neem contact op met uw arts of een arts meteen als u deze symptomen ervaart.
Levitra kan zelden leiden tot een langdurige (langer dan 4 uur) of pijnlijke erectie. Dit kan gebeuren, zelfs wanneer u niet met seks. Als dit niet meteen behandeld, kan dit leiden tot permanente seksuele problemen zoals impotentie. Neem contact op met uw arts meteen als dit gebeurt.
Levitra werkt de verspreiding van HIV of andere seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's) niet stoppen aan anderen via seksueel contact. Gebruik barrière methoden van anticonceptie (bijv. condooms) als je hiv-infectie of een SOA.
Levitra zal niet voorkomen dat de zwangerschap. Als uw partner zwanger kan worden en u wilt om zwangerschap te voorkomen, moet u een effectieve vorm van anticonceptie te gebruiken.
Levitra kan soms leiden tot een milde, tijdelijke visie veranderingen (bijv. wazig zien, gevoeligheid voor licht, blauw / groene kleur tint van het zicht). Neem contact op met uw arts als visie veranderingen aanhouden of ernstig zijn.
Zelden heeft een oogziekte heeft die nonarteritic anterieure ischemische optische neuropathie (NAION) zijn gemeld bij patiënten die Levitra duurde. Dit kan leiden tot verminderd gezichtsvermogen of permanent verlies van het gezichtsvermogen in sommige gevallen. Als u een plotselinge afname van het gezichtsvermogen of verlies van het gezichtsvermogen in een of beide ogen opmerkt, contacteer uw arts meteen.
Plotselinge afname van het gehoor en gehoorverlies zijn gemeld bij sommige patiënten die Levitra hebben genomen. Soms ook zagen ze oorsuizen of duizeligheid. Als u een plotselinge vermindering of verlies van gehoor opmerkt, contacteer uw arts meteen.
Gebruik geen andere geneesmiddelen of behandelingen voor ED niet gebruiken terwijl u rekening Levitra zonder eerst met uw arts.
Gebruik Levitra met voorzichtigheid bij ouderen, ze kunnen meer gevoelig voor de effecten ervan.
Levitra is niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen jonger dan 18 jaar.

Alle geneesmiddelen kunnen bijwerkingen veroorzaken, maar veel mensen hebben geen of geringe, bijwerkingen.

Neem contact op met uw arts als een van de meest voorkomende bijwerkingen aanhouden of hinderlijk geworden:

Duizeligheid, blozen, hoofdpijn, brandend maagzuur, misselijkheid, verstopte neus of loopneus, maagklachten.

Raadpleeg een arts meteen als een van deze ernstige bijwerkingen optreden:

Ernstige allergische reacties (huiduitslag, netelroos, jeuk, ademhalingsproblemen beklemming op de borst, zwelling van de mond, gezicht, lippen of tong), pijn op de borst, flauwvallen, snelle, langzame of onregelmatige hartslag, geheugenverlies, gevoelloosheid van een arm of been, langdurige, pijnlijke erectie, oorsuizen, stuipen, ernstige rug-of spierpijn, ernstige of aanhoudende duizeligheid, ernstige of aanhoudende visie veranderingen; plotselinge vermindering of verlies van gehoor, plotselinge vermindering of verlies van het gezichtsvermogen in een of beide ogen, plotselinge, ernstige hoofdpijn of braken.

Dit is niet een volledige lijst van alle bijwerkingen die kunnen optreden. Als u vragen hebt over de bijwerkingen, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Kopen Levitra