Kopen Levitra Plus Zonder Recepten

Kopen Levitra PlusKopen Levitra Plus Online Zonder Recepten

LEVITRA PLUS INDICATIES


Levitra Plus is geïndiceerd voor de behandeling van erectiestoornissen. Levitra Plus is een fosfodiësterase remmer. Het werkt door te helpen om de spieren te ontspannen en verhogen de bloedtoevoer naar de penis tijdens seksuele stimulatie. Dit helpt mensen te bereiken en handhaven van een erectie.

LEVITRA PLUS INSTRUCTIES


Gebruik Levitra Plus zoals voorgeschreven door uw arts.

Neem Levitra Plus via de mond met of zonder voedsel. Het is echter beter om vette maaltijden vermijden die de absorptie van het geneesmiddel kan vertragen.
Neem Levitra Plus ongeveer 30 minuten voor de seksuele activiteit.
Gebruik Levitra Plus niet vaker dan een keer te nemen per dag, of zoals voorgeschreven door uw arts.
Neem contact op met uw arts voordat u grapefruit eten of grapefruitsap drinken terwijl u Levitra Plus gebruiken.
Als u een dosis van Levitra Plus missen en u nog steeds van plan deel te nemen aan seksuele activiteit, neem deze dan in zodra u eraan denkt. Blijven nemen zoals voorgeschreven door uw arts.

Vraag uw zorgverzekeraar vragen die u heeft over hoe u Levitra Plus gebruiken.

LEVITRA PLUS OPSLAG


Store Levitra Plus bij kamertemperatuur, tussen 68 en 77 graden F (20 en 25 graden C). Uit de buurt van warmte, vocht en licht. Niet bewaren in de badkamer. Houd Levitra Plus buiten het bereik van kinderen.

LEVITRA PLUS MEER INFO:


Werkzame stof: Vardenafil.

Andere ingrediënten:

Ginseng stimuleert en verhoogt de endocriene activiteit in het lichaam. Het verhoogt de metabolische activiteit en ontspant hart en slagader bewegingen. Ginseng stimuleert de medulla centra en ontspant het centrale zenuwstelsel. Ginseng verhoogt ook met meer succes erecties, seksueel verlangen en omgang in vergelijking met placebo.

L-Arginine wordt gebruikt om het stikstofmonoxide, een stof in het lichaam die de bloedvaten ontspant maken. Voorafgaande studies hebben aangetoond dat L-Arginine kan helpen met aandoeningen die verbeteren wanneer de bloedvaten ontspannen zijn (de zogenaamde vaatverwijding). Samen met de vermindering van stijfheid bloedvat L-Arginine verhoogt de bloedtoevoer, verbetert bloedvat functie en stimuleert het vrijkomen van menselijk groeihormoon en prolactine.

Vitamine B-6 is een antioxidant voedingsstof die helpt het lichaam remmen de vorming van schadelijke vrije radicalen. Overtollige homocysteïne veroorzaakt atherosclerose (verdikking en verharding van de vaatwanden) en een voldoende toevoer van vitamine B-6 wordt voorkomen dat de ophoping van deze giftige metaboliet. B-6 tekort kan de hartspier verzwakken en serum cholesterol verhogen. Vitamine B-6 is zeer belangrijk voor het metabolisme van aminozuren - de meeste mensen moeten nemen enkele van deze voedingsstof, daarom activeert L-Arginine op de juiste manier.

Vitamine B-12 is nodig voor de productie van rode bloedcellen en speelt een belangrijke rol bij het handhaven van de gezondheid van zenuwcellen en de vorming van genetisch materiaal.

Foliumzuur is een essentiële vitamine B dat een belangrijke rol in DNA en RNA-synthese, productie van rode bloedcellen, cardiovasculaire gezondheid, stemming, mentale functioneren en het onderhoud van het zenuwstelsel speelt. Adequaat niveau van foliumzuur helpen om gezonde niveaus van homocysteïne te behouden, het ondersteunen van de cardiovasculaire gezondheid. De vorm van foliumzuur gebruikt in supplementen krijgen geabsorbeerd beter dan die voorkomen in voedingsmiddelen.

Voordelen:

Ongelooflijk Penis Dilation;
Verbeterde Vasculaire Supply;
Gevoel van ondraaglijke Energy Surge;
Geminimaliseerd Response Time;
Human Growth Hormone vrijgave;
Verfrist zenuwimpulsen;
Sperma productie te verhogen.

Gebruik Levitra Plus NIET als:

u allergisch bent voor een bestanddeel in Levitra Plus zijn
u is geadviseerd door uw arts om seksuele activiteit te voorkomen als gevolg van hartproblemen
u bepaalde hartproblemen (bijv. ernstig hartfalen, angina pectoris), lage of hoge bloeddruk, ernstige leverproblemen of ernstige nierproblemen die dialyse nodig hebben
je bepaalde erfelijke degeneratieve oogproblemen (bijvoorbeeld retinitis pigmentosa)
u een hartaanval, beroerte, of levensbedreigende onregelmatige hartslag in de afgelopen 6 maanden hebben gehad
u een voorgeschiedenis van een bepaald type van onregelmatige hartslag (bijvoorbeeld aangeboren QT-verlenging) of u bepaalde anti-aritmische geneesmiddelen (bv. kinidine, procaïnamide, amiodaron, sotalol) nemen
u neemt een nitraat (bijv. isosorbide, nitroglycerine) in welke vorm (bijvoorbeeld een capsule, zalf, patch, tablet), of nitroprusside
u bepaalde recreatieve drugs genoemd "poppers" (bv., amyl nitraat of nitriet, butyl nitraat of nitriet) gebruiken
u een andere PDE5-remmer (bijv. sildenafil, tadalafil) of een ander geneesmiddel dat vardenafil bevat nemen.

Neem contact op met uw arts of zorgverstrekker meteen als een van deze op u van toepassing.

Sommige medische voorwaarden kunnen interageren met Levitra Plus. Vertel uw arts of apotheker als u een medische aandoening, met name als een van de volgende op u van toepassing:

als u enige recept of nonprescription geneeskunde, kruidenpreparaat of voedingssupplement
als u allergieen aan geneesmiddelen, levensmiddelen of andere stoffen
als u een misvormde penis (bijv. caverneuze fibrose, ziekte van Peyronie), bloedcellen problemen (bv. leukemie, multiple myeloma, sikkelcelanemie), of een andere aandoening die het risico van een langdurige erectie kunnen verhogen (priapisme)
als u een geschiedenis van een langdurige (langer dan 4 uur) of pijnlijke erectie (priapisme)
als u een geschiedenis van bepaalde oogproblemen (bijvoorbeeld, maculaire degeneratie, optische neuropathie, retinitis pigmentosa, plotseling verlies van gezichtsvermogen) of gehoorproblemen (bijvoorbeeld, oorsuizen, verminderd gehoor, gehoorverlies)
als u een geschiedenis van lever-of nierproblemen, dialyse, hoge of lage bloeddruk, maagzweren, epileptische aanvallen, longproblemen (bv. pulmonale veno-occlusieve ziekte), bloeden problemen, bloedvat problemen, of hartproblemen (bijv. angina pectoris, aortastenose, hartfalen)
als u een voorgeschiedenis van een hartaanval, beroerte, een bepaald type van onregelmatige hartslag (lange QT-syndroom), of een familiegeschiedenis van lange QT syndroom.

Sommige geneesmiddelen kunnen interageren met Levitra Plus. Vertel uw arts als u het nemen van eventuele andere geneesmiddelen, met name een van de volgende:

Alfa-blokkers (bijv. doxazosine), geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk, nitraten (bijv. isosorbide, nitroglycerine), of nitroprusside omdat ernstige lage bloeddruk met duizeligheid, duizeligheid en flauwvallen kunnen optreden
Bepaalde antiarrhythmica (bijvoorbeeld amiodaron, procaïnamide, kinidine, sotalol) omdat het risico van onregelmatige hartslag kan worden verhoogd
Azoolantimycotica (bijv. itraconazol), HIV-proteaseremmers (zoals indinavir, ritonavir), macrolide antibiotica (bijv. erytromycine), of telithromycin omdat zij kunnen het risico van Levitra's toenemen bijwerkingen
Rifampicine, omdat het kan de effectiviteit Levitra te verlagen.

Dat is misschien niet een volledige lijst van alle interacties die kunnen optreden. Vraag uw zorgverstrekker als Levitra Plus kunnen interageren met andere geneesmiddelen die u neemt. Informeer bij uw zorgverzekeraar voordat u start, stop, of de dosering van een geneesmiddel.
Belangrijke veiligheidsinformatie:

Levitra Plus kan duizeligheid, slaperigheid, flauwvallen of wazig zien. Deze effecten kunnen worden erger als je het met alcohol of bepaalde medicijnen. Gebruik Levitra Plus met voorzichtigheid. Rijd niet of het uitvoeren van andere mogelijk onveilige taken totdat u weet hoe u reageren.
Levitra Plus kan duizeligheid, duizeligheid of flauwvallen, alcohol, kan warm weer, de uitoefening of koorts deze effecten. Om te voorkomen dat ze gaan zitten of staan ​​traag, vooral in de ochtend. Ga zitten of liggen bij het eerste teken van een van deze effecten.
Patiënten met hartproblemen die Levitra Plus nemen kunnen een verhoogd risico op hart-gerelateerde bijwerkingen, waaronder een hartaanval of beroerte. Symptomen van een hartaanval kunnen omvatten borst, schouder, nek of kaak pijn, gevoelloosheid van een arm of been, ernstige duizeligheid, hoofdpijn, misselijkheid, buikpijn of braken, flauwvallen, of visie veranderingen. Symptomen van een beroerte kan onder meer verwarring, visie of spraak verandert, eenzijdige zwakte, of flauwvallen. Neem contact op met uw arts of een arts meteen als u deze symptomen ervaart.
Levitra Plus mei zelden leiden tot een langdurige (langer dan 4 uur) of pijnlijke erectie. Dit kan gebeuren, zelfs wanneer u niet met seks. Als dit niet meteen behandeld, kan dit leiden tot permanente seksuele problemen zoals impotentie. Neem contact op met uw arts meteen als dit gebeurt.
Levitra Plus heeft de verspreiding van HIV of andere seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's) niet stoppen aan anderen via seksueel contact. Gebruik barrière methoden van anticonceptie (bijv. condooms) als je hiv-infectie of een SOA.
Levitra Plus zal niet voorkomen dat de zwangerschap. Als uw partner zwanger kan worden en u wilt om zwangerschap te voorkomen, moet u een effectieve vorm van anticonceptie te gebruiken.
Levitra Plus kan soms leiden tot een milde, tijdelijke visie veranderingen (bijv. wazig zien, gevoeligheid voor licht, blauw / groene kleur tint van het zicht). Neem contact op met uw arts als visie veranderingen aanhouden of ernstig zijn.
Zelden heeft een oogziekte heeft die nonarteritic anterieure ischemische optische neuropathie (NAION) zijn gemeld bij patiënten die Levitra Plus nam. Dit kan leiden tot verminderd gezichtsvermogen of permanent verlies van het gezichtsvermogen in sommige gevallen. Als u een plotselinge afname van het gezichtsvermogen of verlies van het gezichtsvermogen in een of beide ogen opmerkt, contacteer uw arts meteen.
Plotselinge afname van het gehoor en gehoorverlies zijn gemeld bij sommige patiënten die Levitra Plus hebben genomen. Soms ook zagen ze oorsuizen of duizeligheid. Als u een plotselinge vermindering of verlies van gehoor opmerkt, contacteer uw arts meteen.
Gebruik geen andere geneesmiddelen of behandelingen voor ED niet gebruiken terwijl u rekening Levitra Plus zonder eerst met uw arts.
Gebruik Levitra Plus met voorzichtigheid bij ouderen, ze kunnen meer gevoelig voor de effecten ervan.
Levitra Plus wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen jonger dan 18 jaar.

Alle geneesmiddelen kunnen bijwerkingen veroorzaken, maar veel mensen hebben geen of geringe, bijwerkingen.

Neem contact op met uw arts als een van de meest voorkomende bijwerkingen aanhouden of hinderlijk geworden:

Duizeligheid, blozen, hoofdpijn, brandend maagzuur, misselijkheid, verstopte neus of loopneus, maagklachten.

Raadpleeg een arts meteen als een van deze ernstige bijwerkingen optreden:

Ernstige allergische reacties (huiduitslag, netelroos, jeuk, ademhalingsproblemen beklemming op de borst, zwelling van de mond, gezicht, lippen of tong), pijn op de borst, flauwvallen, snelle, langzame of onregelmatige hartslag, geheugenverlies, gevoelloosheid van een arm of been, langdurige, pijnlijke erectie, oorsuizen, stuipen, ernstige rug-of spierpijn, ernstige of aanhoudende duizeligheid, ernstige of aanhoudende visie veranderingen; plotselinge vermindering of verlies van gehoor, plotselinge vermindering of verlies van het gezichtsvermogen in een of beide ogen, plotselinge, ernstige hoofdpijn of braken.

Dit is niet een volledige lijst van alle bijwerkingen die kunnen optreden. Als u vragen hebt over de bijwerkingen, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Kopen Levitra Plus