Kopen Indocin Zonder Recepten

Kopen IndocinKopen Indocin Online Zonder Recepten

INDOCIN INDICATIES


Indocin wordt gebruikt voor de behandeling van matige tot ernstige reumatoïde artritis, artrose en de ziekte van Bechterew. Het wordt gebruikt om jicht of bepaalde soorten bursitis en tendinitis behandelen. Het kan ook worden gebruikt voor andere voorwaarden zoals bepaald door uw arts. Indocin een NSAID. NSAIDs de symptomen van pijn en ontsteking. Ze hebben niet de ziekte die deze symptomen veroorzaakt te behandelen.

INDOCIN INSTRUCTIES


Gebruik Indocin zoals voorgeschreven door uw arts! Controleer het etiket op het geneesmiddel voor de exacte dosering instructies.

Neem Indocin via de mond met voedsel. Dit is misschien niet het risico van maag of darm problemen (bijvoorbeeld, bloeden, zweren) te verlagen. Praat met uw arts als u aanhoudende maagklachten.
Neem Indocin met een vol glas water (8 oz/240 ml) zoals voorgeschreven door uw arts.
Als u een dosis van Indocin missen en u neemt het regelmatig, neem dan zo spoedig mogelijk. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla de gemiste dosis. Ga terug naar uw normale doseringsschema. Neem niet 2 doses in een keer.

Vraag uw zorgverzekeraar vragen die u heeft over hoe u Indocin gebruiken.

INDOCIN OPSLAG


Store Indocin bij kamertemperatuur, tussen 68 en 77 graden F (20 en 25 graden C). Uit de buurt van warmte, vocht en licht. Houd Indocin buiten het bereik van kinderen.

INDOCIN MEER INFO:


Werkzame stof: Indometacine.
Heeft Indocin NIET als:

u allergisch bent voor elk ingrediënt in Indocin zijn
u een ernstige allergische reactie (bv. ernstige huiduitslag, netelroos, moeite met ademhalen, gezwellen in de neus, duizeligheid) hebben moeten aspirine of een NSAID (bijvoorbeeld ibuprofen, celecoxib)
u onlangs hebt gehad of zal worden met bypass hartoperatie
u neemt diflunisal, andere NSAID's (bijvoorbeeld ibuprofen), of triamtereen
u bent in de laatste 3 maanden van de zwangerschap

Neem contact op met uw arts of zorgverstrekker meteen als een van deze op u van toepassing.

Sommige medische voorwaarden kunnen interageren met Indocin. Vertel uw arts of apotheker als u een medische aandoening, met name als een van de volgende op u van toepassing:

als u zwanger bent, zwanger wilt worden of borstvoeding geeft
als u enige recept of nonprescription geneeskunde, kruidenpreparaat of voedingssupplement
als u allergieen aan geneesmiddelen, levensmiddelen of andere stoffen
als u een geschiedenis van nier-of leverziekte, diabetes, of maag-of darmproblemen (bijv. bloedingen, perforatie, zweren, ontsteking)
als u een geschiedenis van zwelling of vochtophoping, depressie, geestelijke of stemmingswisselingen problemen, aanvallen, de ziekte van Parkinson, astma, gezwellen in de neus (neuspoliepen), of ontsteking van de mond
als u een hoge bloeddruk, een bloedziekte, bloeden of bloedstolling problemen, hartproblemen (bijvoorbeeld hartfalen), of bloedvat ziekte, of als u een verhoogd risico op deze ziekten
als je een slechte gezondheid, uitdroging of een laag volume vloeistof, laag natriumgehalte in het bloed niveaus, of hoge kaliumgehalte in het bloed, drink je alcohol, of je hebt een geschiedenis van alcoholmisbruik.

Sommige geneesmiddelen kunnen interageren met Indocin. Vertel uw arts als u het nemen van eventuele andere geneesmiddelen, met name een van de volgende:

Anticoagulantia (bijv. warfarine), corticosteroïden (bijvoorbeeld prednison), diflunisal, heparine, andere NSAID's (bijvoorbeeld ibuprofen), salicylaten (bijvoorbeeld aspirine), of selectieve serotonine heropname remmers (SSRI's) (bijvoorbeeld fluoxetine) omdat het risico van maag bloeden kan worden verhoogd
Kalium-sparende diuretica (zoals spironolacton, triamtereen), omdat het risico van nierproblemen of verhoogd kaliumgehalte in het bloed kan worden verhoogd
Cyclofosfamide omdat lage natriumgehalte in het bloed niveaus kunnen optreden
Probenecide omdat het het risico van Indocin's bijwerkingen toenemen
Cyclosporine, digoxine, lithium, methotrexaat, chinolonen (bijvoorbeeld ciprofloxacine), of sulfonylurea (bijv. glipizide) omdat het risico van hun bijwerkingen kunnen worden verhoogd Indocin
Angiotensine-converting enzyme (ACE) remmers (bijv., enalapril), angiotensine receptor blokkers (bijv. losartan), beta-blokkers (bijv. propranolol), of diuretica (bijvoorbeeld furosemide, hydrochloorthiazide), omdat de doeltreffendheid ervan kan worden verminderd door Indocin.

Dat is misschien niet een volledige lijst van alle interacties die kunnen optreden. Vraag uw zorgverstrekker als Indocin kunnen interageren met andere geneesmiddelen die u neemt. Informeer bij uw zorgverzekeraar voordat u start, stop, of de dosering van een geneesmiddel.
Belangrijke veiligheidsinformatie:

Indocin kan duizeligheid of sufheid veroorzaken. Deze effecten kunnen worden erger als je het met alcohol of bepaalde medicijnen. Gebruik Indocin met voorzichtigheid. Rijd niet of het uitvoeren van andere mogelijk onveilige taken totdat u weet hoe u reageren.
Ernstige maagzweren of bloeden kan optreden bij het gebruik van Indocin. Nemen van het in hoge doseringen of voor een lange tijd, roken of het drinken van alcohol verhoogt het risico op deze bijwerkingen. Inname Indocin met voedsel niet het risico van deze effecten te verminderen. Neem contact op met uw arts of apotheker onmiddellijk als u ernstige maag-of rugpijn te ontwikkelen; zwarte, teerachtige ontlasting, braaksel dat lijkt op bloed of koffiedik, of ongewone gewichtstoename of zwelling.
Gebruik niet meer dan de aanbevolen dosis of gebruik voor langer dan voorgeschreven zonder met uw arts.
Indocin een NSAID. Voordat u begint met een nieuw medicijn, lees de ingrediënten. Als het heeft ook een NSAID (bijvoorbeeld ibuprofen) in, met uw arts. Als u niet zeker bent, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
Neem geen aspirine terwijl u Indocin tenzij uw arts u dat zegt.
Indocin kan interfereren met bepaalde lab tests. Zorg ervoor dat uw arts en laboratorium personeel weet dat u Indocin nemen.
Lab tests, waaronder nierfunctie, het volledige bloedbeeld, en bloeddruk, kan worden gedaan om te controleren of uw voortgang te controleren op bijwerkingen. Zorg ervoor dat alle arts en laboratorium benoemingen.
Gebruik Indocin met voorzichtigheid bij ouderen, ze kunnen meer gevoelig voor de effecten, met inbegrip van maag bloeden, nierproblemen, verwarring, of mentale veranderingen.
Indocin moet worden gebruikt met uiterste voorzichtigheid bij kinderen jonger 15 jaar de veiligheid en effectiviteit bij deze kinderen zijn niet bevestigd.
Zwangerschap en borstvoeding: Indocin kan de foetus schaden. Gebruik het niet tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap. Als u denkt dat u zwanger bent, neem dan contact op met uw arts. U moet de voordelen en risico's van het gebruik van Indocin bespreken terwijl je zwanger bent. Indocin wordt aangetroffen in moedermelk. Doe geen borstvoeding geven terwijl u Indocin.

Alle geneesmiddelen kunnen bijwerkingen veroorzaken, maar veel mensen hebben geen of geringe, bijwerkingen. Neem contact op met uw arts als een van de meest voorkomende bijwerkingen aanhouden of hinderlijk geworden:

Constipatie, diarree, duizeligheid, slaperigheid, gas, hoofdpijn, brandend maagzuur, misselijkheid, maagklachten.

Raadpleeg een arts meteen als een van deze ernstige bijwerkingen optreden:

Ernstige allergische reacties (huiduitslag, netelroos, jeuk, moeite met ademhalen, beklemming op de borst, zwelling van de mond, gezicht, lippen of tong), bloed in de urine, bloederige of zwarte, teerachtige ontlasting, verandering in de hoeveelheid geproduceerde urine , pijn op de borst, verwarring, donkere urine, depressie, flauwvallen, snelle of onregelmatige hartslag, koorts, rillingen, of aanhoudende keelpijn, geestelijke of stemmingswisselingen, gevoelloosheid van een arm of been, eenzijdige zwakte, rectale bloeden, rood, gezwollen , blaren of peeling huid, oorsuizen, stuipen, ernstige hoofdpijn of duizeligheid, ernstige of aanhoudende maagpijn of misselijkheid, ernstig braken, kortademigheid, plotselinge of onverklaarbare gewichtstoename, zwelling van de handen, benen of voeten, ongewone blauwe plekken of bloedingen, ongewone gewrichtspijn of spierpijn, ongewone vermoeidheid of zwakte, ongewone vaginale bloeden, visie of spraak verandert; braaksel dat lijkt op koffiedik, geelverkleuring van de huid of ogen.

Dit is niet een volledige lijst van alle bijwerkingen die kunnen optreden. Als u vragen hebt over de bijwerkingen, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Kopen Indocin