Kopen Duetact Zonder Recepten

Kopen DuetactKopen Duetact Online Zonder Recepten

DUETACT INDICATIES


Duetact wordt gebruikt voor de behandeling van type 2 diabetes bij bepaalde patiënten. Het wordt gebruikt in combinatie met dieet en lichaamsbeweging. Duetact is een thiazolidinedion en sulfonylureum bloedglucoseverlagende combinatie. Het verlaagt de bloedsuikerspiegel door de cellen van het lichaam gevoeliger voor de werking van insuline. Het veroorzaakt ook de alvleesklier om insuline vrij, wat helpt om de bloedsuikerspiegel te verlagen.

DUETACT INSTRUCTIES


Gebruik Duetact zoals voorgeschreven door uw arts.

Neem Duetact via de mond met ontbijt of de eerste maaltijd van de dag, tenzij anders voorgeschreven door uw arts.
Blijf Duetact nemen, zelfs als u zich goed voelt. Gebruik geen dosis te missen.
Nemen Duetact op hetzelfde tijdstip iedere dag zal je helpen herinneren aan te geven.
Als u een dosis van Duetact missen, neem dan zo spoedig mogelijk. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga terug naar uw normale doseringsschema. Neem niet 2 doses in een keer.

Vraag uw zorgverzekeraar vragen die u heeft over hoe u Duetact gebruiken.

DUETACT OPSLAG


Store Duetact op 77 graden F (25 graden C) in een goed gesloten verpakking. Korte opslag bij temperaturen tussen 59 en 86 graden F (15 en 30 graden C) is toegestaan. Niet bewaren Duetact in de badkamer. Houd Duetact buiten het bereik van kinderen en de buurt van huisdieren.

DUETACT MEER INFO:


Actieve ingrediënten Pioglitazon hydrochloride en glimepiride.

Heeft Duetact NIET als:

u allergisch bent voor elk ingrediënt in Duetact zijn
u matig tot ernstig hartfalen, leverproblemen of abnormale leverfunctietests, bepaalde ernstige problemen in verband met diabetes (bijv. diabetische ketoacidose, diabetisch coma), matige tot ernstige brandwonden, of zeer hoge bloeddruk zuurgraad (acidose) hebben
u type 1 diabetes
u neemt bosentan.

Neem contact op met uw arts of zorgverstrekker meteen als een van deze op u van toepassing.

Sommige medische voorwaarden kunnen interageren met Duetact. Vertel uw arts of apotheker als u een medische aandoening, met name als een van de volgende op u van toepassing:

als u zwanger bent, zwanger wilt worden of borstvoeding geeft
als u enige recept of nonprescription geneeskunde, kruidenpreparaat of voedingssupplement
als u allergieen aan geneesmiddelen, levensmiddelen of andere stoffen
als u een ernstige allergische reactie (bv. ernstige huiduitslag, netelroos, ademhalingsproblemen, duizeligheid) naar een andere sulfonamide geneeskunde, zoals acetazolamide, celecoxib, bepaalde diuretica (bijv. hydrochloorthiazide), glipizide, probenecide, sulfamethoxazol, valdecoxib, of zonisamide hebben gehad
als u een geschiedenis van nier-, schildklier-, hart-of bloedvat problemen, bloedarmoede, beroerte, bepaalde hormonale problemen (bijvoorbeeld, bijnier of hypofyse problemen, syndroom van inadequate secretie van antidiuretisch hormoon [SIADH]), laag natriumgehalte in het bloed niveaus, of lage niveaus van het enzym glucose-6-fosfaat dehydrogenase (G6PD)
als je maag of darm problemen (bijvoorbeeld, maag of darm verstopping, maag verlamming) hebben, alcohol drinkt, of slechte voeding hebben gehad
als u een zeer slechte gezondheid, een hoge koorts, een ernstige infectie, ernstige diarree, hoge bloeddruk zure niveaus, of de hersenen of het zenuwstelsel problemen, of een ernstig letsel hebben gehad
als u een geschiedenis van blaaskanker, botbreuken, lage inname van calcium, of zwakke botten (bijv. osteoporose)
als u zwelling problemen (oedeem) of bepaalde oogproblemen (macula-oedeem)
als u zal worden met een operatie.

Sommige geneesmiddelen kunnen interageren met Duetact. Vertel uw arts als u het nemen van eventuele andere geneesmiddelen, met name een van de volgende:

Bosentan omdat leverproblemen kunnen optreden, en de effectiviteit van beide geneesmiddelen kunnen worden verlaagd
Beta-blokkers (bijv. propranolol), omdat het risico van een lage bloedsuikerspiegel kan worden verhoogd. Zij kunnen ook verbergen bepaalde tekenen van een lage bloedsuikerspiegel en maakt het moeilijker om op te merken
Angiotensine-converting enzyme (ACE) remmers (bijv., enalapril), azoolantimycotica (bijvoorbeeld miconazol, ketoconazol), chlooramfenicol, claritromycine, clofibraat, disopyramide, fenfluramine, fluoxetine, insuline, monoamine oxidase remmers (MAO-remmers) (bijvoorbeeld fenelzine), niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's) (bijvoorbeeld ibuprofen), fenylbutazon, probenecide, chinolonen (bijvoorbeeld ciprofloxacine), salicylaten (bijvoorbeeld aspirine), en sulfonamiden (bijv. sulfamethoxazol), omdat het risico van een lage bloedsuikerspiegel kan worden verhoogd
Calciumantagonisten (bijv. diltiazem), corticosteroïden (bv. prednison), decongestiva (bijv. pseudo-efedrine), diazoxide, diuretica (bijvoorbeeld furosemide, hydrochloorthiazide), oestrogenen, hormonale anticonceptiva (bijvoorbeeld de pil), isoniazide, niacine, fenothiazinen (bijvoorbeeld, promethazine), fenytoïne, rifamycines (bijvoorbeeld rifampicine), sympathomimetica (bv. albuterol, epinefrine) of schildkliersupplementen (bijvoorbeeld levothyroxine) omdat doeltreffendheid Duetact kan dalen, waardoor hoge bloedsuikerspiegel
Gemfibrozil omdat de bloedsuikerspiegel kan worden verhoogd of verlaagd
Anticoagulantia (bijvoorbeeld warfarine), omdat de doeltreffendheid ervan kan worden verminderd en het risico van hun bijwerkingen kunnen worden verhoogd Duetact.

Dat is misschien niet een volledige lijst van alle interacties die kunnen optreden. Vraag uw zorgverstrekker als Duetact kunnen interageren met andere geneesmiddelen die u neemt. Informeer bij uw zorgverzekeraar voordat u start, stop, of de dosering van een geneesmiddel.
Belangrijke veiligheidsinformatie:

Duetact kunnen slaperigheid, duizeligheid, wazig zien of duizeligheid veroorzaken. Deze effecten kunnen worden erger als je het met alcohol of bepaalde medicijnen. Gebruik Duetact met voorzichtigheid. Rijd niet of het uitvoeren van andere mogelijk onveilige taken totdat u weet hoe u reageren.
Drink geen alcohol terwijl u Duetact, maar kan het risico van een lage bloedsuikerspiegel te verhogen. In zeldzame gevallen kan alcohol interactie met Duetact en leiden tot een ernstige reactie met symptomen zoals blozen, misselijkheid, braken, duizeligheid, of maagpijn. Bespreek eventuele vragen of problemen met uw arts.
Carry een ID-kaart te allen tijde dat zegt dat je diabetes hebt.
De juiste voeding en lichaamsbeweging zijn belangrijk om gewicht te verliezen en het weg te houden. Volg het dieet en lichaamsbeweging programma gegeven aan u door uw zorgverzekeraar.
Controleer uw bloedsuikerspiegel zoals voorgeschreven door uw arts. Als ze zijn vaak hoger of lager zijn dan ze zouden moeten zijn en je Duetact nemen precies zoals voorgeschreven, raadpleeg dan uw arts.
Het kan moeilijker worden om uw bloedsuiker in tijden van stress, zoals koorts, infectie, letsel of een operatie. Praat met uw arts over hoe u uw bloedsuiker als een van deze zich voordoen. Verander de dosering van uw geneesmiddel niet zonder controle met uw arts.
Niet meer dan de aanbevolen dosis zonder controle met uw arts.
Duetact kan lage bloedsuikerspiegel veroorzaken. Lage bloedsuikerspiegel kan u angstig, zweterig, zwak, duizelig, slaperig, of flauw te maken. Het kan ook uw hart sneller kloppen, maak uw visie veranderen, geef je een hoofdpijn, koude rillingen, of tremoren, of maak je meer honger. Het is een goed idee om een ​​betrouwbare bron van glucose (bijv. tabletten of gel) te lage bloedsuikerspiegel te dragen. Als dit niet beschikbaar is, moet je eten of drinken van een snelle bron van suiker, zoals tabel suiker, honing, snoep, jus d'orange, of niet-voeding soda. Dit zal uw bloedsuikerspiegel snel omhoog. Vertel het uw arts meteen als dit gebeurt. Te lage bloedsuikerspiegel te voorkomen, eten maaltijden op hetzelfde tijdstip iedere dag en geen maaltijden overslaan.
Risico van een lage bloedsuikerspiegel kan worden verhoogd met ernstige of langdurige oefening, het drinken van alcohol of het overslaan van maaltijden.
Duetact bevat een sulfonylureum. Het kan het risico op overlijden door hart-en vaatziekten verhogen. Praat met uw arts over de voordelen en risico's van deze of andere therapieën om uw aandoening te behandelen.
Duetact kan de ovulatie bij vrouwen die niet de menopauze bereikt, maar geen eisprong veroorzaken. Om zwangerschap te voorkomen, moet u effectieve anticonceptie te gebruiken tijdens het gebruik van Duetact.
Duetact kan ertoe leiden dat u gemakkelijker verbrand worden. Vermijd de zon, zonnehemels, of het looien cabines tot u weet hoe u reageert op Duetact. Gebruik een zonnecrème of beschermende kleding dragen als je buiten moet worden voor meer dan een korte tijd.
Vertel uw arts of tandarts dat u Duetact voordat u een medische of tandheelkundige zorg, spoedeisende behandelingen of chirurgische ingreep.
Duetact kan samengaan met een verhoogd risico op blaaskanker. Bespreek eventuele vragen of problemen met uw arts.
Een verhoogde incidentie van botfracturen is gemeld bij vrouwen die Duetact nemen. Vertel uw arts als u een voorgeschiedenis van botbreuk, lage inname van calcium, of zwakke botten (bijv. osteoporose). Vertel het uw arts meteen als u ongewone botpijn ervaren.
Lab tests, waaronder nuchtere bloedsuikerspiegel, hemoglobine A1c, leverfunctie, en oogonderzoeken, kan worden uitgevoerd terwijl u Duetact gebruiken. Deze tests kunnen worden gebruikt voor het bewaken van uw aandoening of controleren op bijwerkingen. Zorg ervoor dat alle arts en laboratorium benoemingen.
Gebruik Duetact met voorzichtigheid bij ouderen, ze kunnen meer gevoelig voor de effecten ervan, met name het risico op hartproblemen of een lage bloedsuikerspiegel.
Duetact mag niet worden gebruikt bij kinderen, de veiligheid en werkzaamheid bij kinderen zijn niet bevestigd.
Zwangerschap en borstvoeding: Duetact schade kunnen toebrengen aan de foetus of pasgeborene. Als u denkt dat u zwanger bent, neem dan contact op met uw arts. U moet de voordelen en risico's van het gebruik van Duetact bespreken terwijl je zwanger bent. Het is niet bekend of Duetact wordt aangetroffen in moedermelk. Geef geen borstvoeding tijdens het gebruik van Duetact.

Bij gebruik voor langere tijd Duetact misschien niet zo goed werkt. Als uw bloedsuikerspiegel is onder controle en dan wordt het moeilijk om te beheren, contact opnemen met uw arts. Verander de dosering van uw geneesmiddel niet zonder controle met uw arts.

Alle geneesmiddelen kunnen bijwerkingen veroorzaken, maar veel mensen hebben geen of geringe, bijwerkingen.

Neem contact op met uw arts als een van de meest voorkomende bijwerkingen aanhouden of hinderlijk geworden:

Diarree, hoofdpijn, pijn in de ledematen, misselijkheid, bovenste luchtweginfectie, gewichtstoename.

Raadpleeg een arts meteen als een van deze ernstige bijwerkingen optreden:

Ernstige allergische reacties (huiduitslag, netelroos, jeuk, ademhalingsproblemen beklemming op de borst, zwelling van de mond, gezicht, lippen of tong), wazig zicht of andere visie veranderingen; pijn op de borst, verwarring, koorts, rillingen, of aanhoudende pijn keel, verhoogde of pijn bij het plassen, onregelmatige hartslag, symptomen van hartfalen (bijvoorbeeld kortademigheid, plotselinge onverklaarbare gewichtstoename, zwelling van de handen, enkels of voeten), symptomen van leverproblemen (bv., donkere urine, ernstige of aanhoudende misselijkheid, maagpijn, braken of onverklaarbare verlies van eetlust, gele verkleuring van de huid of ogen), de symptomen van een lage bloedsuikerspiegel (bijv. angst, rillingen, duizeligheid of sufheid, hoofdpijn, verhoogde honger, overmatig zweten, trillen), ongewone botpijn , ongewone blauwe plekken of bloeden, ongewone vermoeidheid of zwakte.

Dit is niet een volledige lijst van alle bijwerkingen die kunnen optreden. Als u vragen hebt over de bijwerkingen, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Kopen Duetact