Kopen Dostinex Zonder Recepten

Kopen DostinexKopen Dostinex Online Zonder Recepten

DOSTINEX INDICATIES


Dostinex wordt gebruikt voor het behandelen van aandoeningen geassocieerd met hoge niveaus van het hormoon prolactine, hetzij als gevolg van tumoren in de hypofyse of onbekende oorzaken. Dostinex is een dopamine receptor agonist. Het werkt door het blokkeren van de afscheiding van prolactine uit de hypofyse.

DOSTINEX INSTRUCTIES


Gebruik Dostinex zoals voorgeschreven door uw arts.

Neem Dostinex via de mond met of zonder voedsel.
Het kan nuttig zijn om te markeren op een kalender welke dagen je zou moeten Dostinex nemen.
Als u een dosis van Dostinex, contact op met uw arts meteen.

Vraag uw zorgverzekeraar vragen die u heeft over hoe u Dostinex gebruiken.

DOSTINEX OPSLAG


Store Dostinex bij kamertemperatuur, tussen 68 en 77 graden F (20 en 25 graden C), in een goed gesloten container. Uit de buurt van warmte, vocht en licht. Niet bewaren in de badkamer. Houd Dostinex buiten het bereik van kinderen en de buurt van huisdieren.

DOSTINEX MEER INFO:


Werkzaam bestanddeel: Cabergoline.

Heeft Dostinex NIET als:

u allergisch bent voor elk ingrediënt in Dostinex of ergotderivaten zijn (bijvoorbeeld ergotamine)
je hoge bloeddruk hebt ongecontroleerde
als u een geschiedenis van bepaalde fibrotische (littekens) stoornissen (bv. van de longen, hart, nieren)
u neemt een butyrofenon (bijvoorbeeld haloperidol), metoclopramide, een fenothiazine (bv chloorpromazine), of een thioxantheen (bijv. thiothixeen).

Neem contact op met uw arts of zorgverstrekker meteen als een van deze op u van toepassing.

Sommige medische voorwaarden kunnen interageren met Dostinex. Vertel uw arts of apotheker als u een medische aandoening, met name als een van de volgende op u van toepassing:

als u zwanger bent, zwanger wilt worden of borstvoeding geeft
als u enige recept of nonprescription geneeskunde, kruidenpreparaat of voedingssupplement
als u allergieen aan geneesmiddelen, levensmiddelen of andere stoffen
als u leverproblemen of een hoge bloeddruk hebben, of als u geneesmiddelen neemt die uw bloeddruk kunnen verlagen
als u bepaalde ernstige problemen veroorzaken bij zwangerschap (bijvoorbeeld hoge bloeddruk, toevallen).

Sommige geneesmiddelen kunnen interageren met Dostinex. Vertel uw arts als u het nemen van eventuele andere geneesmiddelen, met name een van de volgende:

Macroliden (bijv. claritromycine), omdat zij het risico van Dostinex's bijwerkingen kunnen verhogen,
Butyrofenonen (bijv. haloperidol), metoclopramide, fenothiazines (bijv. chloorpromazine) of thioxanthenen (bijvoorbeeld thiothixeen) omdat doeltreffendheid Dostinex kan dalen.

Dat is misschien niet een volledige lijst van alle interacties die kunnen optreden. Vraag uw zorgverstrekker als Dostinex kunnen interageren met andere geneesmiddelen die u neemt. Informeer bij uw zorgverzekeraar voordat u start, stop, of de dosering van een geneesmiddel.

Belangrijke veiligheidsinformatie:

Dostinex kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Deze effecten kunnen worden erger als je het met alcohol of bepaalde medicijnen. Gebruik Dostinex met voorzichtigheid. Rijd niet of het uitvoeren van andere mogelijk onveilige taken totdat u weet hoe u reageren.
Dostinex kan duizeligheid, duizeligheid of flauwvallen, alcohol, kan warm weer, de uitoefening of koorts deze effecten. Om te voorkomen dat ze gaan zitten of staan ​​traag, vooral in de ochtend. Ga zitten of liggen bij het eerste teken van een van deze effecten.
Sommige patiënten die Dostinex zijn bepaalde gedragsveranderingen (bijv. verhoogde gokken of seksuele driften) ontwikkeld. Deze effecten verdwijnen meestal wanneer de behandeling met Dostinex wordt gestopt. Neem contact op met uw arts meteen als u ongewone gedragsveranderingen opmerken.
Als u denkt dat u zwanger bent, neem dan contact op met uw arts, zodat een zwangerschapstest kan worden geregeld.
Lab tests, waaronder hart-functie, kan worden uitgevoerd terwijl u Dostinex gebruiken. Deze tests kunnen worden gebruikt voor het bewaken van uw aandoening of controleren op bijwerkingen. Zorg ervoor dat alle arts en laboratorium benoemingen.
Dostinex dient te worden gebruikt met uiterste voorzichtigheid bij kinderen; veiligheid en werkzaamheid bij kinderen zijn niet bevestigd.
Zwangerschap en borstvoeding: Als u zwanger wordt, neem dan contact op met uw arts. U moet de voordelen en risico's van het gebruik van Dostinex bespreken terwijl je zwanger bent. Het is niet bekend of Dostinex wordt aangetroffen in moedermelk. Doe geen borstvoeding geven tijdens het gebruik van Dostinex.

Alle geneesmiddelen kunnen bijwerkingen veroorzaken, maar veel mensen hebben geen of geringe, bijwerkingen.

Neem contact op met uw arts als een van de meest voorkomende bijwerkingen aanhouden of hinderlijk geworden:

Constipatie, duizeligheid, hoofdpijn, indigestie, misselijkheid, vermoeidheid of zwakte, braken.

Raadpleeg een arts meteen als een van deze ernstige bijwerkingen optreden:

Ernstige allergische reacties (huiduitslag, netelroos, jeuk, ademhalingsproblemen beklemming op de borst, zwelling van de mond, gezicht, lippen of tong), gedragsveranderingen (bijv. agressie, verhoogde gokken of seksuele driften), pijn op de borst; verwarring; hoesten, depressie, flauwvallen, hallucinaties, onregelmatige hartslag, stemming of mentale veranderingen, kortademigheid; plotselinge onverklaarbare gewichtstoename, zwelling van de handen of voeten, visusstoornissen.

Dit is niet een volledige lijst van alle bijwerkingen die kunnen optreden. Als u vragen hebt over de bijwerkingen, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Kopen Dostinex