Kopen Diflucan Zonder Recepten

Kopen DiflucanKopen Diflucan Online Zonder Recepten

DIFLUCAN INDICATIES


Diflucan wordt gebruikt voor de behandeling en preventie van bepaalde gist-en schimmelinfecties. Diflucan is een azool antifungale. Het doodt gevoelige schimmels door te interfereren met de vorming van de fungale celmembraan.

DIFLUCAN INSTRUCTIES


Gebruik Diflucan zoals voorgeschreven door uw arts!

Neem Diflucan via de mond met of zonder voedsel.
Neem Diflucan minstens 2 uur voor protonpompremmers (zoals omeprazol).
Het opruimen van uw infectie volledig, neem Diflucan voor het volledige verloop van de behandeling. Ga hiermee door, zelfs als u zich beter in een paar dagen voelen. Gebruik geen dosis te missen.
Diflucan werkt het beste als het is genomen op hetzelfde tijdstip iedere dag.
Als u een dosis van Diflucan, neem dan zo spoedig mogelijk. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga terug naar uw normale doseringsschema. Neem niet 2 doses in een keer.

Vraag uw zorgverzekeraar vragen die u heeft over hoe u Diflucan gebruiken.

DIFLUCAN OPSLAG


Store Diflucan onder de 86 graden F (30 graden C). Uit de buurt van warmte, vocht en licht. Niet bewaren in de badkamer. Houd Diflucan buiten het bereik van kinderen en de buurt van huisdieren.

DIFLUCAN MEER INFO:


Werkzame stof: Fluconazol.
Heeft Diflucan NIET als:

u allergisch bent voor elk ingrediënt in Diflucan zijn
u neemt astemizol, een aldosteron blokker (bijv. eplerenone), cisapride, een ergotalkaloïde (bijv. ergotamine), erytromycine, pimozide, een serotonine (5-HT1) receptor agonist (bijv. eletriptan), of terfenadine.

Neem contact op met uw arts of zorgverstrekker meteen als een van deze op u van toepassing.

Sommige medische voorwaarden kunnen interageren met Diflucan. Vertel uw arts of apotheker als u een medische aandoening, met name als een van de volgende op u van toepassing:

als u zwanger bent, zwanger wilt worden of borstvoeding geeft
als u enige recept of nonprescription geneeskunde, kruidenpreparaat of voedingssupplement
als u allergieen aan geneesmiddelen, levensmiddelen of andere stoffen
als u een verzwakt immuunsysteem, nier-of leverziekte, of een onregelmatige hartslag
als u allergisch bent voor andere azoolantimycotica (bijv. itraconazol).

Sommige geneesmiddelen kunnen interageren met Diflucan. Vertel uw arts als u het nemen van eventuele andere geneesmiddelen, met name een van de volgende:

Aldosteron blokkers (bijv. eplerenone), amiodaron, astemizol, cisapride, pimozide, serotoninereceptor agonisten (bijv., eletriptan), macrolide antibiotica (bijv. erythromycine), chinolines (bijvoorbeeld ciprofloxacine), of terfenadine omdat het risico van ernstige onregelmatige hartslag ( bijvoorbeeld, QT-verlenging) kan worden verhoogd
Rifabutine omdat het risico van bepaalde oogproblemen (bv. uveïtis) kan toenemen
Macrolide immunosuppressiva (bijvoorbeeld tacrolimus) omdat het risico van nierproblemen kunnen toenemen
Rifampicine of protonpompremmers (zoals omeprazol), omdat zij de effectiviteit Diflucan kan dalen
Anticoagulantia (bijv. warfarine), benzodiazepines (zoals alprazolam), buspiron, carbamazepine, cyclofosfamide, cyclosporine, ergot alkaloïden (bijv. ergotamine), haloperidol, HMG-CoA reductase remmers of "statines" (bijvoorbeeld simvastatine), hydantoïnes (bijv. , fenytoïne), methadon, muscarineantagonisten (bijv. solifenacine, tolterodine), verdovende middelen (bijvoorbeeld codeïne), ramelteon, sulfonylureumderivaten (bijv. glipizide), theofylline, of tricyclische antidepressiva (zoals amitriptyline), omdat het risico van hun bijwerkingen kunnen worden verhoogd met Diflucan.

Dat is misschien niet een volledige lijst van alle interacties die kunnen optreden. Vraag uw zorgverstrekker als Diflucan kunnen interageren met andere geneesmiddelen die u neemt. Informeer bij uw zorgverzekeraar voordat u start, stop, of de dosering van een geneesmiddel.
Belangrijke veiligheidsinformatie:

Diflucan kan duizeligheid veroorzaken. Dit effect kan worden erger als je het met alcohol of bepaalde medicijnen. Gebruik Diflucan met voorzichtigheid. Rijd niet of het uitvoeren van andere mogelijk onveilige taken totdat u weet hoe u reageren.
Diflucan is bekend dat zeldzame gevallen van ernstige leverschade, waaronder de dood veroorzaken, vooral bij patiënten met ernstige medische aandoeningen. Lever schade door Diflucan niet toegeschreven aan dagelijkse dosis, lengte van de therapie, geslacht of leeftijd van de patiënt bedragen. Dit soort leverschade al dan niet omkeerbaar wanneer Diflucan wordt gestopt. Als u een van de volgende verschijnselen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts: gezwollen of pijnlijke buik, gele verkleuring van de huid of ogen.
Zorg ervoor dat u Diflucan gebruiken voor het volledige verloop van de behandeling. Als je dat niet doet, kan het geneesmiddel kan niet duidelijk uw infectie. De schimmel kan ook minder gevoelig zijn voor deze of andere geneesmiddelen. Dit kan de besmetting moeilijker te behandelen in de toekomst.
Diflucan kan huiduitslag veroorzaken. Als de uitslag verergert, raadpleeg dan uw arts.
Langdurig of herhaald gebruik van Diflucan kan een tweede infectie. Vertel uw arts als tekenen van een tweede infectie optreden. Uw geneesmiddel moet mogelijk worden veranderd om dit te behandelen.
Hormonale anticonceptie (bijvoorbeeld de pil) kan niet zo goed werken tijdens het gebruik van Diflucan. Om zwangerschap te voorkomen, gebruikt u een extra vorm van geboortebeperking (bijv. condooms).
Lab tests, zoals bloed-ureumgehalte en de lever-en nierfunctie, kan worden uitgevoerd terwijl u Diflucan gebruiken. Deze tests kunnen worden gebruikt voor het bewaken van uw aandoening of controleren op bijwerkingen. Zorg ervoor dat alle arts en laboratorium benoemingen.
Gebruik Diflucan met voorzichtigheid bij ouderen, ze kunnen meer gevoelig voor de effecten ervan.
Zwangerschap en borstvoeding: Als u zwanger wordt, neem dan contact op met uw arts. U moet de voordelen en risico's van het gebruik van Diflucan bespreken terwijl je zwanger bent. Diflucan wordt aangetroffen in moedermelk. Als u zijn of zullen worden borstvoeding geven terwijl u Diflucan gebruiken, contact op met uw arts. Bespreek eventuele risico's voor uw baby.

Alle geneesmiddelen kunnen bijwerkingen veroorzaken, maar veel mensen hebben geen of geringe, bijwerkingen.

Neem contact op met uw arts als een van de meest voorkomende bijwerkingen aanhouden of hinderlijk geworden:

Veranderingen in de smaak, duizeligheid, hoofdpijn, misselijkheid, maagpijn.

Raadpleeg een arts meteen als een van deze ernstige bijwerkingen optreden:

Ernstige allergische reacties (huiduitslag, netelroos, jeuk, ademhalingsproblemen beklemming op de borst, zwelling van de mond, gezicht, lippen of tong), diarree, schilferende, rode huid over een groot deel van het lichaam, gezwollen of pijnlijke buik; braken, geelverkleuring van de huid of ogen.

Dit is niet een volledige lijst van alle bijwerkingen die kunnen optreden. Als u vragen hebt over de bijwerkingen, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Kopen Diflucan