Kopen Cytotec Zonder Recepten

Kopen CytotecKopen Cytotec Online Zonder Recepten

CYTOTEC INDICATIES


Cytotec wordt gebruikt om het risico van maagzweren bij bepaalde patiënten die niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's) innemen. Cytotec is een prostaglandine. Het werkt door het verminderen van de hoeveelheid zuur vrijgegeven door de maag en beschermt de maagwand, waardoor het risico van maagzweren verminderen.

CYTOTEC INSTRUCTIES


Gebruik Cytotec zoals voorgeschreven door uw arts!

Neem Cytotec via de mond met voedsel.
De laatste dosis van de dag moeten worden genomen voor het slapengaan. Het nemen van Cytotec na de maaltijd en voor het slapengaan kunnen het risico op diarree te verminderen.
Heeft een antacidum dat magnesium in zich heeft binnen 1 uur vóór of 2 uur na Cytotec nemen niet nemen.
Als u een dosis van Cytotec missen, neem dan zo spoedig mogelijk. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga terug naar uw normale doseringsschema. Neem niet 2 doses in een keer.

Vraag uw zorgverzekeraar vragen die u heeft over hoe u Cytotec gebruiken.

CYTOTEC OPSLAG


Store Cytotec bij of beneden 77 graden F (25 graden C). Uit de buurt van warmte, vocht en licht. Niet bewaren in de badkamer. Houd Cytotec buiten het bereik van kinderen en de buurt van huisdieren.

CYTOTEC MEER INFO:


Werkzame stof: Misoprostol.


Heeft Cytotec NIET als:

u allergisch bent voor elk ingrediënt in Cytotec of op soortgelijke medicijnen (prostaglandines)
u zwanger bent.

Neem contact op met uw arts meteen als een van deze op u van toepassing.

Sommige medische voorwaarden kunnen interageren met Cytotec. Vertel uw arts of apotheker als u een medische aandoening, met name als een van de volgende op u van toepassing:

als u van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft
als u enige recept of nonprescription geneeskunde, kruidenpreparaat of voedingssupplement
als u allergieen aan geneesmiddelen, levensmiddelen of andere stoffen
als u een voorgeschiedenis van hart-en vaatziekten, inflammatoire darmziekten (bijvoorbeeld, prikkelbare darm syndroom [IBS]), uitdroging, of andere problemen die kunnen worden verergerd als je uitgedroogd raken.

Sommige geneesmiddelen kunnen interageren met Cytotec. Echter geen specifieke interacties met Cytotec bekend zijn op dit moment.
Belangrijke veiligheidsinformatie:

Cytotec kan slaperigheid, duizeligheid of wazig zien. Deze effecten kunnen worden erger als je het met alcohol of bepaalde medicijnen. Gebruik Cytotec met voorzichtigheid. Rijd niet of het uitvoeren van andere mogelijk onveilige taken totdat u weet hoe u reageren.
Cytotec kan diarree, misselijkheid of buikpijn of krampen veroorzaken. Als dit gebeurt, ontwikkelt het zich gewoonlijk binnen de eerste paar weken na het starten van Cytotec. Als deze effecten te ontwikkelen en langer duren dan 1 week, contact op met uw zorgverzekeraar.
Cytotec dient te worden gebruikt met uiterste voorzichtigheid bij kinderen; veiligheid en werkzaamheid bij kinderen zijn niet bevestigd.
Als u zwanger kunt worden, moet u een effectieve vorm van anticonceptie gebruiken terwijl u Cytotec nemen. Als u vragen hebt over effectieve anticonceptie hebben, praten met uw arts.
Zwangerschap en borstvoeding: Gebruik geen Cytotec als u zwanger bent. Het is aangetoond dat de schade aan de foetus. Niet zwanger te worden terwijl u het gebruikt. Niet zwanger te worden gedurende tenminste 1 maand of tot 1 menstruele cyclus na het stoppen met het. Als u denkt dat u zwanger bent, neem dan contact op met uw arts meteen. Cytotec wordt aangetroffen in moedermelk. Geef geen borstvoeding tijdens het gebruik van Cytotec.

Alle geneesmiddelen kunnen bijwerkingen veroorzaken, maar veel mensen hebben geen of geringe, bijwerkingen.

Neem contact op met uw arts als een van de meest voorkomende bijwerkingen aanhouden of hinderlijk geworden:

Diarree, maagpijn.

Raadpleeg een arts meteen als een van deze ernstige bijwerkingen optreden:

Ernstige allergische reacties (huiduitslag, netelroos, jeuk, ademhalingsproblemen beklemming op de borst, zwelling van de mond, gezicht, lippen of tong), zwarte, teerachtige ontlasting, bloed in de urine, veranderingen in het gehoor of doofheid, pijn op de borst; koorts, hoofdpijn, duizeligheid, wazig zien, onregelmatige hartslag, stemming of mentale veranderingen (bv. angst, verwarring, depressie), aanhoudende of ernstige diarree of braken, ernstige vermoeidheid, flauwvallen, ongewone bloeden of blauwe plekken, ongewone vermoeidheid of zwakte; braaksel dat koffiedik lijkt, piepende ademhaling of kortademigheid.

Dit is niet een volledige lijst van alle bijwerkingen die kunnen optreden. Als u vragen hebt over de bijwerkingen, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Kopen Cytotec