Kopen Cymbalta Zonder Recepten

Kopen CymbaltaKopen Cymbalta Online Zonder Recepten

CYMBALTA INDICATIES


Cymbalta wordt gebruikt voor de behandeling van depressie en gegeneraliseerde angststoornis. Het wordt gebruikt voor het beheer van pijn veroorzaakt door fibromyalgie en diabetische perifere neuropathie (DPNP). Cymbalta is een serotonine en noradrenaline heropname remmers (SNRI). Het werkt door het herstel van het evenwicht van bepaalde natuurlijke stoffen in de hersenen (serotonine en noradrenaline), die helpt om bepaalde stemming problemen te verbeteren.

CYMBALTA INSTRUCTIES


Gebruik Cymbalta zoals voorgeschreven door uw arts.

Neem Cymbalta via de mond met of zonder voedsel. Inname met voedsel kan helpen om de kans op misselijkheid of maagklachten te verminderen.
Slik Cymbalta geheel. Geen pauze, pletten, of kauwen alvorens door te slikken. Laat de capsule niet openen en strooi de inhoud op een levensmiddel of in vloeistof.
Neem Cymbalta op een regelmatig schema om het meeste voordeel uit te halen. Cymbalta op hetzelfde tijdstip iedere dag zal je helpen herinneren aan te geven.
Blijf Cymbalta, zelfs als u zich goed voelt. Gebruik geen dosis te missen.
Niet plotseling stoppen met het innemen van Cymbalta zonder controle met uw arts. Bijwerkingen kunnen optreden. Ze kunnen onder meer mentale of stemmingswisselingen, gevoelloosheid of tintelingen van de huid, diarree, duizeligheid, verwarring, hoofdpijn, overmatig zweten, misselijkheid, nachtmerrie, oorsuizen, toevallen, slaapproblemen, ongewone vermoeidheid, of braken. U zullen nauwlettend worden gevolgd wanneer u Cymbalta starten en wanneer een wijziging van de dosis wordt gemaakt.
Als u een dosis van Cymbalta, neem dan zo spoedig mogelijk. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga terug naar uw normale doseringsschema. Neem niet 2 doses in een keer.

Vraag uw zorgverzekeraar vragen die u heeft over hoe u Cymbalta gebruiken.

CYMBALTA OPSLAG


Winkel Cymbalta op 77 graden F (25 graden C). Korte opslag bij temperaturen tussen 59 en 86 graden F (15 en 30 graden C) is toegestaan. Uit de buurt van warmte, vocht en licht. Niet bewaren in de badkamer. Houd Cymbalta buiten het bereik van kinderen en de buurt van huisdieren.

CYMBALTA MEER INFO:


Werkzame stof: duloxetinehydrochloride.

Heeft Cymbalta NIET als:

u allergisch bent voor elk ingrediënt in Cymbalta zijn
je nauwehoekglaucoom ongecontroleerde
u leverproblemen of ernstige nierproblemen heeft, of u dialyse
u gebruikt of de afgelopen 14 dagen een monoamine oxidase remmer (MAO-remmers) (bijvoorbeeld fenelzine) genomen
u neemt een chinolon antibioticum (bijvoorbeeld ciprofloxacine), een selectieve serotonine heropname remmers (SSRI's) (bijv. fluoxetine, fluvoxamine), een SNRI (bijv. venlafaxine), thioridazine, of tryptofaan.

Neem contact op met uw arts of zorgverstrekker meteen als een van deze op u van toepassing.

Sommige medische voorwaarden kunnen interageren met Cymbalta. Vertel uw arts of apotheker als u een medische aandoening, met name als een van de volgende op u van toepassing:

als u zwanger bent, zwanger wilt worden of borstvoeding geeft
als u enige recept of nonprescription geneeskunde, kruidenpreparaat of voedingssupplement
als u allergieen aan geneesmiddelen, levensmiddelen of andere stoffen
als u of een familielid heeft een geschiedenis van bipolaire stoornis (manische depressie), andere geestelijke of stemmingswisselingen problemen, suïcidale gedachten of pogingen, of alcohol of drugsmisbruik
als u een voorgeschiedenis van convulsies, hartproblemen (bijvoorbeeld hartfalen, onregelmatige hartslag), recente hartaanval, hoge bloeddruk, nierproblemen, diabetes, maag of darm problemen (bv. vertraagd legen), of verhoogde oogdruk (bijv. , glaucoom)
als u uitgedroogd bent, moeite hebben met plassen, lage natriumgehalte in het bloed niveaus, of alcohol drinkt.

Sommige geneesmiddelen kunnen interageren met Cymbalta. Vertel uw arts als u het nemen van eventuele andere geneesmiddelen, met name een van de volgende:

5-HT1 receptor agonisten (bv. sumatriptan), linezolid, lithium, MAO-remmers (bijvoorbeeld fenelzine), kinidine, rasagiline, SNRI's (bijv. venlafaxine), SSRI's (bijv., fluoxetine, fluvoxamine), St. Janskruid, tramadol, of tryptofaan omdat ernstige bijwerkingen, zoals een reactie die kan omvatten koorts, stijve spieren, veranderingen in de bloeddruk, mentale veranderingen, verwardheid, prikkelbaarheid, agitatie, delirium of coma kan optreden
Anticoagulantia (bijv. warfarine), aspirine of niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's) (bijvoorbeeld ibuprofen) omdat het risico van bloeden, zoals maag bloeden, kan worden verhoogd
Diuretica (bijv. furosemide, hydrochloorthiazide), omdat het risico van een laag natriumgehalte in het bloed niveaus kan worden verhoogd
Cimetidine, geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk, of chinolonen (bijvoorbeeld ciprofloxacine), omdat zij kunnen het risico van Cymbalta bijwerkingen verhogen
Bepaalde antiaritmica (bv. flecaïnide, propafenon), fenothiazinen (bijvoorbeeld chloorpromazine, thioridazine), en tricyclische antidepressiva (bijv. amitriptyline) omdat het risico van hun bijwerkingen kunnen worden verhoogd met Cymbalta.

Dat is misschien niet een volledige lijst van alle interacties die kunnen optreden. Vraag uw zorgverstrekker als Cymbalta kunnen interageren met andere geneesmiddelen die u neemt. Informeer bij uw zorgverzekeraar voordat u start, stop, of de dosering van een geneesmiddel.
Belangrijke veiligheidsinformatie:

Cymbalta kan slaperigheid, duizeligheid of wazig zien. Deze effecten kunnen worden erger als je het met alcohol of bepaalde medicijnen. Gebruik Cymbalta met voorzichtigheid. Rijd niet of het uitvoeren van andere mogelijk onveilige taken totdat u weet hoe u reageren.
Cymbalta kan duizeligheid, duizeligheid of flauwvallen, alcohol, kan warm weer, de uitoefening of koorts deze effecten. Om te voorkomen dat ze gaan zitten of staan ​​traag, vooral in de ochtend. Ga zitten of liggen bij het eerste teken van een van deze effecten.
Neem contact op met uw arts voordat u alcohol of het gebruik van geneesmiddelen die kunnen leiden tot drinken slaperigheid (bv steun slapen, spier-relaxers) tijdens het gebruik van Cymbalta, het kan toevoegen aan de gevolgen ervan. Vraag uw apotheker als u vragen hebt over welke geneesmiddelen kunnen slaperigheid.
Enkele weken kan passeren alvorens uw symptomen verbeteren. Gebruik niet meer dan de aanbevolen dosis of gebruik voor langer dan voorgeschreven zonder met uw arts.
Niet plotseling stoppen met het innemen van Cymbalta. Enkele voorwaarden kunnen nog erger worden als het geneesmiddel plotseling wordt gestopt of de dosis van Cymbalta wordt verlaagd. Uw dosering moet langzaam worden verlaagd tot het risico van bijwerkingen te verminderen.
Kinderen en tieners die Cymbalta kunnen een verhoogd risico op suïcidale gedachten of handelingen. Volwassenen kunnen ook worden beïnvloed. Het risico kan groter zijn bij patiënten die zelfmoordgedachten of acties in het verleden heeft gehad. Het risico kan ook groter zijn bij patiënten die bipolaire (manisch-depressieve) ziekte heeft gehad, of als hun familieleden hebben gehad. Kijk patiënten die Cymbalta nauw nemen. Neem contact op met de arts onmiddellijk als er nieuwe, verslechterd of plotselinge symptomen zoals depressieve stemming, angstig, onrustig of prikkelbaar gedrag, paniekaanvallen, of een ongebruikelijke verandering in stemming of gedrag optreden. Neem contact op met de arts meteen als een tekenen van suïcidale gedachten of acties plaatsvinden.
Serotonine syndroom is een mogelijk fatale syndroom dat kan worden veroorzaakt door Cymbalta. Uw risico kan groter zijn als u Cymbalta nemen met bepaalde andere geneesmiddelen (bijvoorbeeld, MAO-remmers, SSRI's, "triptanen"). Symptomen kunnen zijn: agitatie, coma, verwardheid, overmatig zweten, snelle of onregelmatige hartslag, koorts, hallucinaties, misselijkheid, braken of diarree, tremor. Neem contact op met uw arts onmiddellijk als u een van deze symptomen.
Maligne neurolepticasyndroom (MNS) is een mogelijk fatale syndroom dat kan worden veroorzaakt door Cymbalta. Symptomen kunnen zijn: koorts, stijve spieren, verwardheid, abnormaal denken, snelle of onregelmatige hartslag, en zweten. Neem contact op met uw arts onmiddellijk als u een van deze symptomen.
Diabetes patiënten - Cymbalta kan uw bloedsuikerspiegel beïnvloeden. Check bloedsuikerspiegel voet. Vraag uw arts voordat u de dosering van uw diabetes geneeskunde.
Als uw arts u vertelt om te stoppen met het nemen van Cymbalta, moet u wachten tot ten minste 5 dagen voor het begin van bepaalde andere geneesmiddelen (bijvoorbeeld, MAO-remmers) nemen. Vraag uw arts wanneer je moet beginnen om uw nieuwe geneesmiddelen nadat u bent gestopt met Cymbalta.
Lab tests, waaronder bloeddruk en leverfunctie, kan worden uitgevoerd terwijl u Cymbalta gebruikt. Deze tests kunnen worden gebruikt voor het bewaken van uw aandoening of controleren op bijwerkingen. Zorg ervoor dat alle arts en laboratorium benoemingen.
Gebruik Cymbalta met voorzichtigheid bij ouderen, ze kunnen meer gevoelig voor de effecten, in het bijzonder lage natriumgehalte in het bloed niveaus.
Voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van Cymbalta bij kinderen, ze kunnen meer gevoelig voor de effecten, in het bijzonder verhoogd risico op suïcidale gedachten of handelingen.
Cymbalta dient te worden met uiterste voorzichtigheid bij kinderen; veiligheid en werkzaamheid bij kinderen zijn niet bevestigd.
Zwangerschap en borstvoeding: Cymbalta schade kunnen toebrengen aan de foetus wanneer het wordt gebruikt tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap. Als u zwanger wordt, neem dan contact op met uw arts. U moet de voordelen en risico's van het gebruik van Cymbalta bespreken terwijl je zwanger bent. Cymbalta wordt aangetroffen in moedermelk. Geef geen borstvoeding tijdens het gebruik van Cymbalta.

Alle geneesmiddelen kunnen bijwerkingen veroorzaken, maar veel mensen hebben geen of geringe, bijwerkingen.

Neem contact op met uw arts als een van de meest voorkomende bijwerkingen aanhouden of hinderlijk geworden:

Constipatie, verminderde seksuele wens of het vermogen, diarree, duizeligheid, slaperigheid, droge mond, hoofdpijn, verhoogde transpiratie, verlies van eetlust, misselijkheid, keelpijn, vermoeidheid, slaapproblemen, braken, zwakte.

Raadpleeg een arts meteen als een van deze ernstige bijwerkingen optreden:

Ernstige allergische reacties (huiduitslag, netelroos, jeuk, ademhalingsproblemen beklemming op de borst, zwelling van de mond, gezicht, lippen of tong, ongewone heesheid), bizar gedrag, bloederige of zwarte, teerachtige ontlasting, wazig zien, verwardheid, donker urine, verminderde concentratie, verminderde coördinatie, overmatig zweten, flauwvallen, snelle of onregelmatige hartslag, koorts of rillingen, hallucinaties, geheugenverlies, nieuwe of verergering van agressiviteit, agitatie, angst, vijandigheid, impulsiviteit, prikkelbaarheid, paniekaanvallen, rusteloosheid, of het onvermogen om stil zitten, bleke ontlasting, rood, gezwollen, blaren of peeling huid, oorsuizen, toevallen, ernstige of aanhoudende duizeligheid of hoofdpijn, ernstige of aanhoudende misselijkheid, braken of diarree, ernstige of aanhoudende vermoeidheid of zwakte, ernstige of aanhoudende slaapproblemen, stijve spieren, maagpijn, suïcidale gedachten of pogingen, tremor, problemen met plassen of verandering in de hoeveelheid geproduceerde urine, ongewone blauwe plekken of bloeden, ongewone of ernstige mentale of stemmingswisselingen, ongewone zwakte, braaksel dat eruit ziet als koffiedik; verergering van depressie, vergeling van de huid of ogen.

Dit is niet een volledige lijst van alle bijwerkingen die kunnen optreden. Als u vragen hebt over de bijwerkingen, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Kopen Cymbalta