Kopen Cordarone Zonder Recepten

Kopen CordaroneKopen Cordarone Online Zonder Recepten

CORDARONE INDICATIES


Cordarone wordt gebruikt voor de behandeling van levensbedreigende terugkerende hartritmestoornissen bij patiënten die niet kunnen verdragen of niet goed reageren op andere geneesmiddelen. Cordarone is een anti-aritmische. Het werkt door het stabiliseren van het hartritme onder omstandigheden waarbij het hart te snel of in een onregelmatig ritme klopt. Het wordt meestal gebruikt in situaties waarin de hartritmestoornissen, indien niet behandeld, kan dood veroorzaken.

CORDARONE INSTRUCTIES


Gebruik Cordarone zoals voorgeschreven door uw arts.

Neem Cordarone via de mond. Het is het beste te nemen met voedsel. Het is echter belangrijker om consequent te nemen met betrekking tot de maaltijden. Als je het met voedsel, probeer altijd neem het met voedsel om de absorptie van Cordarone verbeteren. Als u liever om het te nemen op een lege maag, dan altijd proberen om het te nemen op een lege maag.
Heeft grapefruit niet eten of drinken van grapefruitsap terwijl u Cordarone nemen.
Cordarone werkt het beste wanneer er een constant niveau van het geneesmiddel in uw lichaam. Neem Cordarone op een regelmatig schema rond de klok, tenzij uw arts u anders adviseert. Neem deze dan op hetzelfde tijdstip iedere dag.
Als u een dosis van Cordarone missen, neem dan zo spoedig mogelijk. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga terug naar uw normale doseringsschema. Neem niet 2 doses in een keer.

Vraag uw zorgverzekeraar vragen die u heeft over hoe u Cordarone gebruiken.

CORDARONE OPSLAG


Store Cordarone bij kamertemperatuur, tussen 59 en 77 graden F (15 en 25 graden C), in een goed gesloten container. Uit de buurt van warmte, vocht en licht. Niet bewaren in de badkamer. Houd Cordarone buiten het bereik van kinderen en de buurt van huisdieren.

CORDARONE MEER INFO:


Werkzame stof: Amiodaron HCl.

Heeft Cordarone NIET als:

u allergisch bent voor elk ingrediënt in Cordarone, waaronder jodium
je hebt voltooid, tweede graad, derde graad, of ernstige sinoatriale hartblok, een abnormaal trage hartslag, of shock als gevolg van ernstige hartproblemen, of als u had flauwvallen als gevolg van hartslag vertragen (behalve als u een pacemaker)
u neemt cisapride, dofetilide, een H1-antagonist (bijv. astemizol, loratadine, terfenadine), een HIV-proteaseremmer (bijv. ritonavir), een fosfodiësterase type 5-remmer (bijv., vardenafil), of een streptogramine (bijv. dalfopristine, quinupristine ).

Neem contact op met uw arts of zorgverstrekker meteen als een van deze op u van toepassing.

Sommige medische voorwaarden kunnen interageren met Cordarone. Vertel uw arts of apotheker als u een medische aandoening, met name als een van de volgende op u van toepassing:

als u zwanger bent, zwanger wilt worden of borstvoeding geeft
als u enige recept of nonprescription geneeskunde, kruidenpreparaat of voedingssupplement
als u allergieen aan geneesmiddelen, levensmiddelen of andere stoffen
als u een voorgeschiedenis van leverproblemen, longaandoeningen, hartproblemen, lage bloeddruk, problemen met de schildklier, elektrolyt problemen (bv. lage bloeddruk kalium of magnesium), problemen met de ogen, of sinoatriale hartblok
als u zal worden met een operatie, of als u een geïmplanteerde pacemaker of defibrillator
als je medicijnen te nemen voor diabetes (bijv. glibenclamide).

Sommige geneesmiddelen kunnen interageren met Cordarone. Vertel uw arts als u het nemen van eventuele andere geneesmiddelen, met name een van de volgende:

Anti-aritmica (bv. flecaïnide), arseen, azoolantimycotica (bijv. ketoconazol), cimetidine, cisapride, diuretica (bijvoorbeeld furosemide, hydrochloorthiazide), dofetilide, droperidol, H1-antagonisten (bijv. astemizol, loratadine, terfenadine), HIV-proteaseremmers ( zoals ritonavir), ketoliden (bijv. telithromycine), macrolide antibiotica (bijv. erytromycine), fenothiazines (bijv. thioridazine), fosfodiësterase type 5-remmers (bijv., vardenafil), pimozide, chinolonen (bijvoorbeeld ciprofloxacine), serotonine receptor antagonisten ( bijv. dolasetron), streptogramins (bijv. dalfopristine, quinupristine), trazodon, of ziprasidone omdat bijwerkingen, zoals hartritmestoornissen of epileptische aanvallen, kan optreden
Verdovende pijnstillers (bijv. fentanyl) omdat lage bloeddruk, trage hartslag en andere hartproblemen kunnen optreden
Colestyramine hydantoïnen (bijv. fenytoïne), rifampicine of sint-janskruid, omdat zij de effectiviteit Cordarone kan dalen
Schildklierhormonen (bijvoorbeeld levothyroxine) omdat de doeltreffendheid ervan kan worden verminderd en het risico van hun bijwerkingen kunnen worden verhoogd Cordarone
Anticoagulantia (bijv. warfarine), beta-blokkers (bijv. propranolol), calciumantagonisten (bijvoorbeeld verapamil, diltiazem), cyclosporine, dextromethorfan, digoxine, HMG-CoA reductase remmers (bijv. simvastatine), lidocaïne, methotrexaat of omdat de risico van hun bijwerkingen kunnen worden verhoogd Cordarone
Clopidogrel omdat de effectiviteit ervan kan worden verminderd door Cordarone.

Dat is misschien niet een volledige lijst van alle interacties die kunnen optreden. Vraag uw zorgverstrekker als Cordarone kunnen interageren met andere geneesmiddelen die u neemt. Informeer bij uw zorgverzekeraar voordat u start, stop, of de dosering van een geneesmiddel.

Belangrijke veiligheidsinformatie:

Cordarone kan duizeligheid, duizeligheid of wazig zien veroorzaken. Deze effecten kunnen worden erger als je het met alcohol of bepaalde medicijnen. Gebruik Cordarone met voorzichtigheid. Rijd niet of het uitvoeren van andere mogelijk onveilige taken totdat u weet hoe u reageren.
Ernstige en soms fatale long of andere ademhalingsproblemen gemeld met Cordarone. Neem contact op met uw arts meteen als u kortademigheid, pijn op de borst, piepende ademhaling, koorts of hoesten, of als je begint ophoesten van bloed.
Langdurige blootstelling aan Cordarone kan veroorzaken blauwgrijze verkleuring van de huid, vooral in het gezicht en handen. Dit effect is niet schadelijk en meestal keert soms onvolledig, na de behandeling onderbreekt. Het vermijden van langdurige blootstelling aan de zon kan helpen om dit effect te voorkomen.
Limiet alcoholische dranken tijdens het gebruik van Cordarone.
Het kan enkele dagen tot weken duren voor Cordarone te werken. Een respons wordt waargenomen tot 3 weken na het geneesmiddel wordt gestart.
Cordarone in uw lichaam blijft voor weken of maanden, zelfs nadat u bent niet langer het nemen van het. Daarom is voorzichtigheid niet alleen geadviseerd tijdens de behandeling, maar voor een aantal maanden na de behandeling met Cordarone is gestopt als u het nemen van eventuele interactie geneesmiddelen.
Cordarone kan huidreacties vergelijkbaar met ernstige zonnebrand of gevoeligheid voor zonlicht veroorzaken. Vermijd de zon, zonnehemels, of het looien cabines tot u weet hoe u reageert op Cordarone. Gebruik een zonnecrème of beschermende kleding dragen als je buiten moet worden voor meer dan een korte tijd.
Vertel uw arts of tandarts dat u Cordarone voordat u een medische of tandheelkundige zorg, spoedeisende behandelingen of chirurgische ingreep (inclusief oogoperatie problemen met het gezichtsvermogen te corrigeren) ontvangen.
Uw arts kan vragen om uw hartslag controleren elke dag terwijl u Cordarone nemen. Leer hoe u uw hartslag te controleren.
Carry een ID-kaart te allen tijde dat zegt dat je Cordarone nemen.
Lab tests, waaronder elektrocardiogram (ECG), borst x-stralen, long testen, testen lever-, schildklier testen en oogonderzoeken, kan worden uitgevoerd terwijl u Cordarone gebruiken. Deze tests kunnen worden gebruikt voor het bewaken van uw aandoening of controleren op bijwerkingen. Zorg ervoor dat alle arts en laboratorium benoemingen.
Cordarone moet worden gebruikt met uiterste voorzichtigheid bij kinderen; veiligheid en werkzaamheid bij kinderen zijn niet bevestigd.
Zwangerschap en borstvoeding: Cordarone is aangetoond dat schade toebrengen aan de foetus. Als u denkt dat u zwanger bent, neem dan contact op met uw arts. U moet de voordelen en risico's van het gebruik van Cordarone bespreken terwijl je zwanger bent. Cordarone wordt aangetroffen in moedermelk. Geef geen borstvoeding tijdens het gebruik van Cordarone.

Alle geneesmiddelen kunnen bijwerkingen veroorzaken, maar veel mensen hebben geen of geringe, bijwerkingen.

Neem contact op met uw arts als een van de meest voorkomende bijwerkingen aanhouden of hinderlijk geworden:

Abnormale gewaarwordingen op de huid (verlies van gevoel, tintelingen, gevoelloosheid, prikkeling), bittere smaak in de mond, blauw-groene verkleuring van de huid (vooral handen of voeten), obstipatie, verminderde seksuele interesse, duizeligheid, droge ogen, roodheid in het gezicht, algemene lichamelijke ongemakken, hoofdpijn, onwillekeurige spierbewegingen, verlies van eetlust, misselijkheid, slechte coördinatie, vermoeidheid, slaapproblemen, braken.

Raadpleeg een arts meteen als een van deze ernstige bijwerkingen optreden:

Ernstige allergische reacties (huiduitslag, netelroos, jeuk, ademhalingsproblemen beklemming op de borst, zwelling van de mond, gezicht, lippen of tong), pijn op de borst, rillingen, koude, hoesten, bloed ophoesten, donkere urine, verminderde plassen; gemakkelijk blauwe plekken of bloeden; vergrote schildklier, ongemak in de ogen, vermoeidheid, koorts, onregelmatige pols, verlies van coördinatie, menstruatie veranderingen, spierpijn, gevoeligheid of zwakte (vooral met koorts of ongewone vermoeidheid), zenuwachtigheid, aanhoudende keelpijn, ernstige duizeligheid , ernstige maagpijn, kortademigheid; huidreactie lijkt op ernstige zonnebrand, trage hartslag, traagheid, zweten, tintelingen of gevoelloosheid van de handen of voeten; ongecontroleerde schudden of trillingen; onverklaarbare verandering in gewicht; visie veranderingen (het zien van halo's, wazig zien, verlies van het gezichtsvermogen), piepende ademhaling, verergering van onregelmatige hartslag, gele verkleuring van de huid of ogen.

Dit is niet een volledige lijst van alle bijwerkingen die kunnen optreden. Als u vragen hebt over de bijwerkingen, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Kopen Cordarone