Kopen Cialis Sublingual Zonder Recepten

Kopen Cialis SublingualKopen Cialis Sublingual Online Zonder Recepten

CIALIS SUBLINGUAL INDICATIES


Sublinguale Cialis is geïndiceerd voor de behandeling van erectiestoornissen. Het werkt door te helpen de doorbloeding in de penis een erectie tijdens seksuele stimulatie bereiken en te handhaven.
Bij een medicijn onder het tong, komt in contact met de slijmvliezen van de mond, die in staat absorberend materiaal in de bloedstroom zijn.

CIALIS SUBLINGUAL INSTRUCTIES


Gebruik sublinguaal Cialis zoals voorgeschreven door uw arts.

Neem sublinguaal Cialis via de mond. De pil moet onder de tong worden geplaatst. Het is direct opgenomen in de bloedbaan van de mond van slijmvlies.
Voor gebruik als nodig is: Neem sublinguaal Cialis ten minste 30 minuten vóór seksuele activiteit, zoals voorgeschreven door uw arts. Sublinguale Cialis kan werken tot 36 uur na de injectie gaat.
Voor dagelijks gebruik: Neem sublinguaal Cialis regelmatig op ongeveer hetzelfde tijdstip iedere dag.
Neem contact op met uw arts voordat u grapefruit eten of grapefruitsap drinken terwijl u sublinguaal Cialis.
Voor gebruik als nodig is: Als u een dosis van sublinguale Cialis en je nog steeds van plan deel te nemen aan seksuele activiteit, neem deze dan in zodra u eraan denkt. Blijven nemen zoals voorgeschreven door uw arts.
Voor dagelijks gebruik: Als u een dosis van sublinguale Cialis, neem dan zo spoedig mogelijk. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga terug naar uw normale doseringsschema. Neem niet 2 doses in een keer.

DOSERING

Het geneesmiddel wordt geleverd in verschillende doses (5mg, 10mg en 20 mg). Het ideale vertrekpunt dosering is 10 mg eenmaal per dag. De meeste mensen nemen een half uur voor de seksuele activiteit.

Echter, een nieuwe behandeling patroon heet de 'sublinguale Cialis een dag' stelt mensen in staat om de lage dosering 5gm pil eenmaal per dag in te nemen. Op deze manier bent u klaar voor geslachtsgemeenschap op elk gewenst moment.

Vraag uw zorgverzekeraar vragen die u heeft over hoe u sublinguaal Cialis gebruiken.

CIALIS SUBLINGUAL OPSLAG


Store sublinguaal Cialis bij kamertemperatuur tussen 59 en 86 graden F (15 en 30 graden C) uit de buurt van vocht en warmte. Houd sublinguaal Cialis buiten het bereik van kinderen.

CIALIS SUBLINGUAL MEER INFO:


Werkzame stof: Tadalafil.

Heeft sublinguaal Cialis NIET als:

u allergisch bent voor elk ingrediënt in sublinguaal Cialis zijn
u ernstige nierproblemen heeft en zal nemen sublinguaal Cialis dagelijks
u ernstige leverproblemen of bepaalde erfelijke degeneratieve oogproblemen (bijvoorbeeld retinitis pigmentosa) hebben
u bepaalde hartproblemen (bv, instabiele angina pectoris, benauwdheid tijdens geslachtsgemeenschap, ongecontroleerde onregelmatige hartslag), lage bloeddruk, of ongecontroleerde hoge bloeddruk
u een hartaanval in de afgelopen 90 dagen heeft gehad of als u ernstig hartfalen of een beroerte in de afgelopen 6 maanden hebben gehad
u neemt een nitraat (bijv. isosorbide, nitroglycerine) in welke vorm (bijvoorbeeld een tablet, capsule, pleister, zalf) of nitroprusside
u is geadviseerd door uw arts om seksuele activiteit te voorkomen als gevolg van hartproblemen
u bepaalde recreatieve drugs genoemd "poppers" (bv., amyl nitraat of nitriet, butyl nitraat of nitriet) gebruiken
u een andere PDE5-remmer (bijv. sildenafil, vardenafil) of een ander geneesmiddel dat tadalafil bevat nemen.

Neem contact op met uw arts of zorgverstrekker meteen als een van deze op u van toepassing.

Sommige medische voorwaarden kunnen interageren met sublinguaal Cialis. Vertel uw arts of apotheker als u een medische aandoening, met name als een van de volgende op u van toepassing:

als u enige recept of nonprescription geneeskunde, kruidenpreparaat of voedingssupplement
als u allergieen aan geneesmiddelen, levensmiddelen of andere stoffen
als u een misvormde penis (bv de ziekte van Peyronie, caverneuze fibrose), bloedcellen problemen (bv. sikkelcelanemie, leukemie, multiple myeloom), of een andere aandoening die het risico van een langdurige erectie (priapisme) kan toenemen
als u een geschiedenis van een langdurige (langer dan 4 uur) of pijnlijke erectie (priapisme)
als u een geschiedenis van bepaalde oogproblemen (bijvoorbeeld retinitis pigmentosa, plotseling verlies van gezichtsvermogen, optische neuropathie, maculaire degeneratie) of gehoorproblemen (bijvoorbeeld, oorsuizen, verminderd gehoor, gehoorverlies)
als u een geschiedenis van lever-of nierproblemen, dialyse, longproblemen (bv. pulmonale veno-occlusieve ziekte), hoge of lage bloeddruk, zweren, bloeden problemen, hartproblemen (bijvoorbeeld hartfalen, onregelmatige hartslag, aortastenose, problemen angina pectoris), of bloedvat
als u een voorgeschiedenis van een hartaanval, beroerte, of levensbedreigende onregelmatige hartslag.

Sommige geneesmiddelen kunnen interageren met sublinguaal Cialis. Vertel uw arts als u het nemen van eventuele andere geneesmiddelen, met name een van de volgende:

Alfa-blokkers (bijv. doxazosine), geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk, nitraten (bijv. isosorbide, nitroglycerine), of nitroprusside omdat ernstige lage bloeddruk met duizeligheid, duizeligheid en flauwvallen kunnen optreden
Azoolantimycotica (bijv. itraconazol), HIV-proteaseremmers (bijv. ritonavir), macrolide antibiotica (bijv. erytromycine), of telithromycin omdat zij kunnen het risico van sublinguale Cialis's toenemen bijwerkingen
Barbituraten (bijv. fenobarbital), carbamazepine, fenytoïne, rifampin of omdat doeltreffendheid sublinguaal Cialis kan dalen.

Dat is misschien niet een volledige lijst van alle interacties die kunnen optreden. Vraag uw zorgverstrekker als sublinguaal Cialis kunnen interageren met andere geneesmiddelen die u neemt. Informeer bij uw zorgverzekeraar voordat u start, stop, of de dosering van een geneesmiddel.

Belangrijke veiligheidsinformatie:

Sublinguale Cialis kan duizeligheid, slaperigheid, flauwvallen of wazig zien. Deze effecten kunnen worden erger als je het met alcohol of bepaalde medicijnen. Gebruik sublinguaal Cialis met voorzichtigheid. Rijd niet of het uitvoeren van andere mogelijk onveilige taken totdat u weet hoe u reageren.
Sublinguale Cialis kan duizeligheid, duizeligheid of flauwvallen, alcohol, kan warm weer, de uitoefening of koorts deze effecten. Om te voorkomen dat ze gaan zitten of staan ​​traag, vooral in de ochtend. Ga zitten of liggen bij het eerste teken van een van deze effecten.
Drink geen grote hoeveelheden alcohol (bijv. 5 of meer drankjes) terwijl u geniet sublinguaal Cialis. Hierdoor kan uw risico van duizeligheid, hoofdpijn, snelle hartslag en lage bloeddruk te verhogen.
Patiënten met hartproblemen die sublinguaal Cialis kunnen een verhoogd risico op hart-gerelateerde bijwerkingen, waaronder een hartaanval of beroerte. Symptomen van een hartaanval kunnen omvatten borst, schouder, nek of kaak pijn, gevoelloosheid van een arm of been, ernstige duizeligheid, hoofdpijn, misselijkheid, buikpijn of braken, flauwvallen, of visie veranderingen. Symptomen van een beroerte kan onder meer verwarring, visie of spraak verandert, eenzijdige zwakte, of flauwvallen. Neem contact op met uw arts of een arts meteen als u deze symptomen ervaart.
Sublinguale Cialis kan zelden leiden tot een langdurige (bijv. langer dan 4 uur) of pijnlijke erectie. Dit kan gebeuren, zelfs wanneer u niet met seks. Als dit niet meteen behandeld, kan dit leiden tot permanente seksuele problemen zoals impotentie. Neem contact op met uw arts meteen als dit gebeurt.
Sublinguale Cialis werkt de verspreiding van HIV of andere seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's) niet stoppen aan anderen via seksueel contact. Gebruik barrière methoden van anticonceptie (bijv. condooms) als je hiv-infectie of een SOA.
Sublinguale Cialis zal niet voorkomen dat de zwangerschap. Als uw partner zwanger kan worden en u wilt om zwangerschap te voorkomen, moet u een effectieve vorm van anticonceptie te gebruiken.
Sublinguale Cialis kan soms leiden tot een milde, tijdelijke visie veranderingen (bijv. wazig zien, gevoeligheid voor licht, blauw / groene kleur tint van het zicht). Neem contact op met uw arts als visie veranderingen aanhouden of ernstig zijn.
Zelden heeft een oogziekte heeft die nonarteritic anterieure ischemische optische neuropathie (NAION) zijn gemeld bij patiënten die sublinguaal Cialis nam. Dit kan leiden tot verminderd gezichtsvermogen of permanent verlies van het gezichtsvermogen in sommige gevallen. Als u een plotselinge afname van het gezichtsvermogen of verlies van het gezichtsvermogen in een of beide ogen opmerkt, contacteer uw arts meteen.
Plotselinge afname van het gehoor en gehoorverlies zijn gemeld bij sommige patiënten die sublinguaal Cialis hebben genomen. Soms ook zagen ze oorsuizen of duizeligheid. Als u een plotselinge vermindering of verlies van gehoor opmerkt, contacteer uw arts meteen.
Gebruik geen andere geneesmiddelen of behandelingen voor ED niet gebruiken terwijl u rekening sublinguaal Cialis zonder eerst met uw arts.
Gebruik sublinguaal Cialis met voorzichtigheid bij ouderen, ze kunnen meer gevoelig voor de effecten ervan.
Sublinguale Cialis wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen jonger dan 18 jaar.

Alle geneesmiddelen kunnen bijwerkingen veroorzaken, maar veel mensen hebben geen of geringe, bijwerkingen.

Neem contact op met uw arts als een van de meest voorkomende bijwerkingen aanhouden of hinderlijk geworden:

Duizeligheid, blozen, hoofdpijn, brandend maagzuur, milde rug-of spierpijn, maagklachten, verstopte neus of loopneus.

Raadpleeg een arts meteen als een van deze ernstige bijwerkingen optreden:

Ernstige allergische reacties (huiduitslag, netelroos, jeuk, ademhalingsproblemen beklemming op de borst, zwelling van de mond, gezicht, lippen of tong), pijn op de borst, flauwvallen, snelle of onregelmatige hartslag, geheugenverlies, gevoelloosheid van een arm of been , eenzijdige zwakte, langdurige, pijnlijke erectie, rood, gezwollen, blaren of peeling huid, oorsuizen, toevallen, ernstige of aanhoudende rug-of spierpijn, ernstige of aanhoudende duizeligheid, ernstige of aanhoudende visie veranderingen; plotseling een vermindering of gehoorverlies, plotselinge vermindering of verlies van het gezichtsvermogen in een of beide ogen.

Dit is niet een volledige lijst van alle bijwerkingen die kunnen optreden. Als u vragen hebt over de bijwerkingen, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Kopen Cialis Sublingual