Kopen Cialis Professional Zonder Recepten

Kopen Cialis ProfessionalKopen Cialis Professional Online Zonder Recepten

CIALIS PROFESSIONAL INDICATIES


Cialis Professional wordt gebruikt om erectiestoornissen te behandelen. Cialis Professional is een fosfodiësterase type 5 (PDE5)-remmer. Het werkt door te helpen om de bloedstroom te verhogen in de penis tijdens seksuele stimulatie. Dit vergroot het vermogen van het lichaam om een ​​erectie tijdens seksuele stimulatie bereiken en te handhaven.

CIALIS PROFESSIONAL INSTRUCTIES


Neem Cialis Professional precies zoals uw arts dat voorschrijft.

Cialis Professional moet niet meer dan een keer per dag ongeveer 20-30 minuten voor seksuele activiteit en het effect tot 36-48 uur zal duren worden genomen. Uw arts zal de dosis die voor u geschikt is voorschrijven.
Tijdens de behandeling moet u voorkomen dat grapefruitsap. Cialis Professional met grapefruitsap kan verhogen uw kansen op het ervaren van ongewenste neveneffecten.

Vraag uw zorgverzekeraar vragen die u heeft over hoe u Cialis Professional gebruiken.

Waarschuwingen / Voorzorgsmaatregelen
Cialis Professional kan uw bloeddruk plotseling dalen tot een onveilig niveau als het wordt genomen met bepaalde andere geneesmiddelen zoals nitraten en alphaA-blokkers, en recreatieve drugs die nitraten genoemd "poppers" bevatten. Een plotselinge daling van de bloeddruk kan ertoe leiden dat u duizelig, flauw geworden, of hebben een hartaanval of een beroerte. Totdat je zeker hoe je beïnvloed door Cialis Professional zijn, wees dan voorzichtig bij het autorijden of het bedienen van zware machines. Cialis Professional bevat enkele lactose en dient niet te worden ingenomen door patiënten die lactose-intolerantie. Ook tijdens de behandeling die u moet vermijden grapefruitsap. Cialis Professional met grapefruitsap kan verhogen uw kansen op het ervaren van ongewenste neveneffecten. Als u medicijnen met nitraten of stikstofmonoxide, ongecontroleerde bloeddruk (hoog of laag), of als u een voorgeschiedenis van een beroerte of een hartaanval geen rekening Cialis Professional.

CIALIS PROFESSIONAL OPSLAG


Store Cialis Professional bij kamertemperatuur tussen 59 en 86 F (15 en 30 C). Houd Cialis Professional buiten het bereik van kinderen.

CIALIS PROFESSIONAL MEER INFO:


Werkzame stof: Tadalafil.

Heeft Cialis Professional NIET als:

u allergisch bent voor elk ingrediënt in Cialis Professional zijn
u ernstige nierproblemen heeft en zal nemen Cialis Professional dagelijks
u ernstige leverproblemen of bepaalde erfelijke degeneratieve oogproblemen (bijvoorbeeld retinitis pigmentosa) hebben
u bepaalde hartproblemen (bv, instabiele angina pectoris, benauwdheid tijdens geslachtsgemeenschap, ongecontroleerde onregelmatige hartslag), lage bloeddruk, of ongecontroleerde hoge bloeddruk
u een hartaanval in de afgelopen 90 dagen heeft gehad of als u ernstig hartfalen of een beroerte in de afgelopen 6 maanden hebben gehad
u neemt een nitraat (bijv. isosorbide, nitroglycerine) in welke vorm (bijvoorbeeld een tablet, capsule, pleister, zalf) of nitroprusside
u is geadviseerd door uw arts om seksuele activiteit te voorkomen als gevolg van hartproblemen
u bepaalde recreatieve drugs genoemd "poppers" (bv., amyl nitraat of nitriet, butyl nitraat of nitriet) gebruiken
u een andere PDE5-remmer (bijv. sildenafil, vardenafil) of een ander geneesmiddel dat tadalafil bevat nemen.

Neem contact op met uw arts of zorgverstrekker meteen als een van deze op u van toepassing.

Sommige medische voorwaarden kunnen interageren met Cialis Professional. Vertel uw arts of apotheker als u een medische aandoening, met name als een van de volgende op u van toepassing:

als u enige recept of nonprescription geneeskunde, kruidenpreparaat of voedingssupplement
als u allergieen aan geneesmiddelen, levensmiddelen of andere stoffen
als u een misvormde penis (bv de ziekte van Peyronie, caverneuze fibrose), bloedcellen problemen (bv. sikkelcelanemie, leukemie, multiple myeloom), of een andere aandoening die het risico van een langdurige erectie (priapisme) kan toenemen
als u een geschiedenis van een langdurige (langer dan 4 uur) of pijnlijke erectie (priapisme)
als u een geschiedenis van bepaalde oogproblemen (bijvoorbeeld retinitis pigmentosa, plotseling verlies van gezichtsvermogen, optische neuropathie, maculaire degeneratie) of gehoorproblemen (bijvoorbeeld, oorsuizen, verminderd gehoor, gehoorverlies)
als u een geschiedenis van lever-of nierproblemen, dialyse, longproblemen (bv. pulmonale veno-occlusieve ziekte), hoge of lage bloeddruk, zweren, bloeden problemen, hartproblemen (bijvoorbeeld hartfalen, onregelmatige hartslag, aortastenose, problemen angina pectoris), of bloedvat
als u een voorgeschiedenis van een hartaanval, beroerte, of levensbedreigende onregelmatige hartslag.

Sommige geneesmiddelen kunnen de werking van Cialis Professional. Vertel uw arts als u het nemen van eventuele andere geneesmiddelen, met name een van de volgende:

Alfa-blokkers (bijv. doxazosine), geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk, nitraten (bijv. isosorbide, nitroglycerine), of nitroprusside omdat ernstige lage bloeddruk met duizeligheid, duizeligheid en flauwvallen kunnen optreden
Azoolantimycotica (bijv. itraconazol), HIV-proteaseremmers (bijv. ritonavir), macrolide antibiotica (bijv. erytromycine), of telithromycin omdat zij kunnen het risico van Cialis's toenemen bijwerkingen
Barbituraten (bijv. fenobarbital), carbamazepine, fenytoïne, rifampin of omdat doeltreffendheid Cialis kan dalen.

Dat is misschien niet een volledige lijst van alle interacties die kunnen optreden. Vraag uw zorgverstrekker als Cialis Professional kunnen interageren met andere geneesmiddelen die u neemt. Informeer bij uw zorgverzekeraar voordat u start, stop, of de dosering van een geneesmiddel.

Belangrijke veiligheidsinformatie:

Cialis Professional kan duizeligheid, slaperigheid, flauwvallen of wazig zien. Deze effecten kunnen worden erger als je het met alcohol of bepaalde medicijnen. Gebruik Cialis Professional met voorzichtigheid. Rijd niet of het uitvoeren van andere mogelijk onveilige taken totdat u weet hoe u reageren.
Cialis Professional kan duizeligheid, duizeligheid of flauwvallen, alcohol, kan warm weer, de uitoefening of koorts deze effecten. Om te voorkomen dat ze gaan zitten of staan ​​traag, vooral in de ochtend. Ga zitten of liggen bij het eerste teken van een van deze effecten.
Drink geen grote hoeveelheden alcohol (bijv. 5 of meer drankjes) terwijl u Cialis Professional. Hierdoor kan uw risico van duizeligheid, hoofdpijn, snelle hartslag en lage bloeddruk te verhogen.
Patiënten met hartproblemen die nemen Cialis Professional kunnen een verhoogd risico op hart-gerelateerde bijwerkingen, waaronder een hartaanval of beroerte. Symptomen van een hartaanval kunnen omvatten borst, schouder, nek of kaak pijn, gevoelloosheid van een arm of been, ernstige duizeligheid, hoofdpijn, misselijkheid, buikpijn of braken, flauwvallen, of visie veranderingen. Symptomen van een beroerte kan onder meer verwarring, visie of spraak verandert, eenzijdige zwakte, of flauwvallen. Neem contact op met uw arts of een arts meteen als u deze symptomen ervaart.
Cialis Professional mei zelden leiden tot een langdurige (bijv. langer dan 4 uur) of pijnlijke erectie. Dit kan gebeuren, zelfs wanneer u niet met seks. Als dit niet meteen behandeld, kan dit leiden tot permanente seksuele problemen zoals impotentie. Neem contact op met uw arts meteen als dit gebeurt.
Cialis Professional heeft de verspreiding van HIV of andere seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's) niet stoppen aan anderen via seksueel contact. Gebruik barrière methoden van anticonceptie (bijv. condooms) als je hiv-infectie of een SOA.
Cialis Professional zal niet voorkomen dat de zwangerschap. Als uw partner zwanger kan worden en u wilt om zwangerschap te voorkomen, moet u een effectieve vorm van anticonceptie te gebruiken.
Cialis Professional kan soms leiden tot een milde, tijdelijke visie veranderingen (bijv. wazig zien, gevoeligheid voor licht, blauw / groene kleur tint van het zicht). Neem contact op met uw arts als visie veranderingen aanhouden of ernstig zijn.
Zelden heeft een oogziekte heeft die nonarteritic anterieure ischemische optische neuropathie (NAION) zijn gemeld bij patiënten die Cialis Professional nam. Dit kan leiden tot verminderd gezichtsvermogen of permanent verlies van het gezichtsvermogen in sommige gevallen. Als u een plotselinge afname van het gezichtsvermogen of verlies van het gezichtsvermogen in een of beide ogen opmerkt, contacteer uw arts meteen.
Plotselinge afname van het gehoor en gehoorverlies zijn gemeld bij sommige patiënten die Cialis Professional hebben genomen. Soms ook zagen ze oorsuizen of duizeligheid. Als u een plotselinge vermindering of verlies van gehoor opmerkt, contacteer uw arts meteen.
Gebruik geen andere geneesmiddelen of behandelingen voor ED niet gebruiken terwijl u Cialis Professional zonder eerst met uw arts.
Gebruik Cialis Professional met voorzichtigheid bij ouderen, ze kunnen meer gevoelig voor de effecten ervan.
Cialis Professional wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen jonger dan 18 jaar.

Alle geneesmiddelen kunnen bijwerkingen veroorzaken, maar veel mensen hebben geen of geringe, bijwerkingen.

Neem contact op met uw arts als een van de meest voorkomende bijwerkingen aanhouden of hinderlijk geworden:

Duizeligheid, blozen, hoofdpijn, brandend maagzuur, milde rug-of spierpijn, maagklachten, verstopte neus of loopneus.

Raadpleeg een arts meteen als een van deze ernstige bijwerkingen optreden:

Ernstige allergische reacties (huiduitslag, netelroos, jeuk, ademhalingsproblemen beklemming op de borst, zwelling van de mond, gezicht, lippen of tong), pijn op de borst, flauwvallen, snelle of onregelmatige hartslag, geheugenverlies, gevoelloosheid van een arm of been , eenzijdige zwakte, langdurige, pijnlijke erectie, rood, gezwollen, blaren of peeling huid, oorsuizen, toevallen, ernstige of aanhoudende rug-of spierpijn, ernstige of aanhoudende duizeligheid, ernstige of aanhoudende visie veranderingen; plotseling een vermindering of gehoorverlies, plotselinge vermindering of verlies van het gezichtsvermogen in een of beide ogen.

Dit is niet een volledige lijst van alle bijwerkingen die kunnen optreden. Als u vragen hebt over de bijwerkingen, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Kopen Cialis Professional