Kopen Celexa Zonder Recepten

Kopen CelexaKopen Celexa Online Zonder Recepten

CELEXA INDICATIES


Celexa wordt gebruikt voor de behandeling van depressie. Celexa is een selectieve serotonine heropname remmers (SSRI's). Het werkt door het herstel van het evenwicht van serotonine, een natuurlijke stof in de hersenen, die helpt om bepaalde stemming problemen te verbeteren.

CELEXA INSTRUCTIES


Gebruik Celexa zoals voorgeschreven door uw arts.

Neem Celexa via de mond met of zonder voedsel.
Nemen Celexa op hetzelfde tijdstip iedere dag zal je helpen herinneren aan te geven.
Blijf Celexa nemen, zelfs als u zich goed voelt. Gebruik geen dosis te missen.
Niet plotseling stoppen met het innemen Celexa zonder controle met uw arts. Bijwerkingen kunnen optreden. Ze kunnen onder meer mentale of stemmingswisselingen, gevoelloosheid of tintelingen van de huid, duizeligheid, verwarring, hoofdpijn, slaapproblemen, of ongewone vermoeidheid.
Als u een dosis van Celexa missen, neem dan zo spoedig mogelijk. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga terug naar uw normale doseringsschema. Neem niet 2 doses in een keer.

Vraag uw zorgverzekeraar vragen die u heeft over hoe u Celexa gebruiken.

CELEXA OPSLAG


Store Celexa op 77 graden F (25 graden C). Korte opslag bij temperaturen tussen 59 en 86 graden F (15 en 30 graden C) is toegestaan. Uit de buurt van warmte, vocht en licht. Niet bewaren in de badkamer. Houd Celexa buiten het bereik van kinderen en de buurt van huisdieren.

CELEXA MEER INFO:


Werkzame stof: citalopramhydrobromide.

Heeft Celexa NIET als:

u allergisch bent voor elk ingrediënt in Celexa zijn
u neemt escitalopram
u neemt of een monoamine oxidase remmer (MAO-remmers) (bijvoorbeeld fenelzine), selegiline of St. Janskruid in de laatste 14 dagen hebben genomen
u neemt een fenfluramine derivaat (bijv. dexfenfluramine), een H1-antagonist (bijv. astemizol, terfenadine), nefazodon, pimozide, of sibutramine.

Neem contact op met uw arts of zorgverstrekker meteen als een van deze op u van toepassing.

Sommige medische voorwaarden kunnen interageren met Celexa. Vertel uw arts of apotheker als u een medische aandoening, met name als een van de volgende op u van toepassing:

als u zwanger bent, zwanger wilt worden of borstvoeding geeft
als u enige recept of nonprescription geneeskunde, kruidenpreparaat of voedingssupplement
als u allergieen aan geneesmiddelen, levensmiddelen of andere stoffen
als u of een familielid heeft een geschiedenis van bipolaire stoornis (manische depressie), andere geestelijke of stemmingswisselingen problemen, suïcidale gedachten of pogingen, of alcohol of drugsmisbruik
als u een voorgeschiedenis van convulsies, leverproblemen, ernstige nierproblemen, maag of darmen bloeden, of stofwisselingsproblemen
als u uitgedroogd bent, hebben een laag natriumgehalte in het bloed niveaus, of alcohol drinkt
als u zal worden met elektroconvulsietherapie (ECT).

Sommige geneesmiddelen kunnen interageren met Celexa. Vertel uw arts als u het nemen van eventuele andere geneesmiddelen, met name een van de volgende:

Fenfluramine derivaten (bijv. dexfenfluramine), linezolid, lithium, MAO-remmers (bijvoorbeeld fenelzine), metoclopramide, nefazodon, selegiline, serotonine 5-HT1 receptor agonisten (bv. sumatriptan), sibutramine, St. Janskruid, of trazodon vanwege ernstige bijwerkingen , zoals een reactie die kan omvatten koorts, stijve spieren, bloeddruk verandert, mentale veranderingen, verwardheid, prikkelbaarheid, agitatie, delirium en coma kan optreden
Anticoagulantia (bijv. warfarine), aspirine of niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's) (bijvoorbeeld ibuprofen) omdat het risico van bloeden, zoals maag bloeden, kan worden verhoogd
Diuretica (bijv. furosemide, hydrochloorthiazide), omdat het risico van een laag natriumgehalte in het bloed niveaus kan worden verhoogd
Tramadol omdat het risico van aanvallen kan worden verhoogd
H1-antagonisten (bijv. astemizol, terfenadine) of fenothiazines (bv chloorpromazine, thioridazine) omdat ernstige hartproblemen, zoals onregelmatige hartslag, kan optreden
Carbamazepine of cyproheptadine omdat zij de effectiviteit Celexa kan dalen
Clozapine, pimozide, risperidon, of tricyclische antidepressiva (bijv. amitriptyline) omdat het risico van hun bijwerkingen kunnen worden verhoogd Celexa.

Dat is misschien niet een volledige lijst van alle interacties die kunnen optreden. Vraag uw zorgverstrekker als Celexa kunnen interageren met andere geneesmiddelen die u neemt. Informeer bij uw zorgverzekeraar voordat u start, stop, of de dosering van een geneesmiddel.
Belangrijke veiligheidsinformatie:

Celexa kunnen slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Deze effecten kunnen worden erger als je het met alcohol of bepaalde medicijnen. Gebruik Celexa met voorzichtigheid. Rijd niet of het uitvoeren van andere mogelijk onveilige taken totdat u weet hoe u reageren.
Drink geen alcohol tijdens het gebruik van Celexa.
Neem contact op met uw arts voordat u geneesmiddelen die kunnen slaperigheid gebruiken (bv steun slapen, spier-relaxers) tijdens het gebruik van Celexa, het kan toevoegen aan de gevolgen ervan. Vraag uw apotheker als u vragen hebt over welke geneesmiddelen kunnen slaperigheid.
Een tot 4 weken kan duren voordat uw symptomen verbeteren. Gebruik niet meer dan de aanbevolen dosis in te nemen, uw dosis veranderen of gebruik Celexa langer dan voorgeschreven zonder met uw arts.
Kinderen, tieners en jonge volwassenen die Celexa nemen kunnen een verhoogd risico op suïcidale gedachten of handelingen. Kijk alle patiënten die Celexa nauw nemen. Neem contact op met de arts onmiddellijk als er nieuwe, verslechterd of plotselinge symptomen zoals depressieve stemming, angstig, onrustig of prikkelbaar gedrag, paniekaanvallen, of een ongebruikelijke verandering in stemming of gedrag optreden. Neem contact op met de arts meteen als een tekenen van suïcidale gedachten of acties plaatsvinden.
Celexa en een geneesmiddel genaamd escitalopram hebben dezelfde werkzame stof. Heeft Celexa niet als u ook rekening escitalopram.
Als uw arts u vertelt te stoppen met Celexa, moet u wachten tot enkele weken voor het begin van bepaalde andere geneesmiddelen (bijvoorbeeld, MAO-remmers, nefazodon) nemen. Vraag uw arts wanneer je moet beginnen om uw nieuwe geneesmiddelen nadat u bent gestopt met Celexa.
Celexa mei zelden leiden tot een langdurige, pijnlijke erectie. Dit kan gebeuren, zelfs wanneer u niet met seks. Als dit niet meteen behandeld, kan dit leiden tot permanente seksuele problemen zoals impotentie. Neem contact op met uw arts meteen als dit gebeurt.
Serotonine syndroom is een mogelijk fatale syndroom dat kan worden veroorzaakt door Celexa. Uw risico kan groter zijn als je Celexa nemen met bepaalde andere geneesmiddelen (bijvoorbeeld, "triptanen," MAO-remmers). Symptomen kunnen zijn: agitatie, verwardheid, hallucinaties, coma, koorts, snelle of onregelmatige hartslag, tremor, overmatig zweten, misselijkheid, braken of diarree. Neem contact op met uw arts onmiddellijk als u een van deze symptomen.
Maligne neurolepticasyndroom (MNS) is een mogelijk fatale syndroom dat kan worden veroorzaakt door Celexa. Symptomen kunnen zijn: koorts, stijve spieren, verwardheid, abnormaal denken, snelle of onregelmatige hartslag, en zweten. Neem contact op met uw arts onmiddellijk als u een van deze symptomen.
Gebruik Celexa met voorzichtigheid bij ouderen, ze kunnen meer gevoelig voor de effecten, in het bijzonder lage natriumgehalte in het bloed niveaus.
Voorzichtigheid is geboden bij het gebruik Celexa bij kinderen, ze kunnen meer gevoelig voor de effecten, in het bijzonder verhoogd risico op suïcidale gedachten of handelingen.
Celexa moet worden gebruikt met uiterste voorzichtigheid bij kinderen; veiligheid en werkzaamheid bij kinderen zijn niet bevestigd.
Celexa kan gewichtsveranderingen veroorzaken. Kinderen en tieners kunnen normaal gewicht en groei controles nodig hebben, terwijl ze nemen Celexa.
Zwangerschap en borstvoeding: Celexa schade kunnen toebrengen aan de foetus wanneer het wordt gebruikt tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap. Als u zwanger wordt, neem dan contact op met uw arts. U moet de voordelen en risico's van het gebruik van Celexa bespreken terwijl je zwanger bent. Celexa wordt aangetroffen in moedermelk. Geef geen borstvoeding tijdens het gebruik van Celexa.

Alle geneesmiddelen kunnen bijwerkingen veroorzaken, maar veel mensen hebben geen of geringe, bijwerkingen.

Neem contact op met uw arts als een van de meest voorkomende bijwerkingen aanhouden of hinderlijk geworden:

Verminderde seksuele wens of het vermogen, diarree, duizeligheid, slaperigheid, droge mond, verhoogde transpiratie, duizeligheid bij het opstaan ​​of gaan zitten, verlies van eetlust, misselijkheid, verstopte neus, vermoeidheid.

Raadpleeg een arts meteen als een van deze ernstige bijwerkingen optreden:

Ernstige allergische reacties (huiduitslag, netelroos, jeuk, ademhalingsproblemen beklemming op de borst, zwelling van de mond, gezicht, lippen of tong), afwezige menstruatie, bizar gedrag, zwarte of bloederige ontlasting, pijn op de borst, verwardheid, verminderde concentratie , verminderde coördinatie, flauwvallen, snelle of onregelmatige hartslag, hallucinaties, geheugenverlies, nieuwe of verergering agitatie, paniekaanvallen, agressiviteit, impulsiviteit, prikkelbaarheid, vijandigheid, overdreven gevoel van welzijn, rusteloosheid, of het onvermogen om stil te zitten, aanhoudende, pijnlijke erectie, rood, gezwollen, blaren of peeling huid, epileptische aanvallen, ernstige of aanhoudende angst of slaapproblemen, ernstige of aanhoudende hoofdpijn, maagpijn, suïcidale gedachten of pogingen, tremor, ongewone blauwe plekken of bloeden, ongewone of ernstige mentale of stemmingswisselingen; ongebruikelijke zwakte, visie, verergering van depressie.

Dit is niet een volledige lijst van alle bijwerkingen die kunnen optreden. Als u vragen hebt over de bijwerkingen, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Kopen Celexa