Kopen Cafergot Zonder Recepten

Kopen CafergotKopen Cafergot Online Zonder Recepten

CAFERGOT INDICATIES


Cafergot wordt aangeduid als therapie afbreken of voorkomen van vasculaire hoofdpijn, bijvoorbeeld migraine, migraine varianten of zogenaamde "histamine cefalalgie." Cafergot is een combinatie van 2 vasoconstrictoren. Het werkt door vernauwen de bloedvaten in het slijmvlies van de hersenen, die helpt om de pijn van migraine verminderen.

CAFERGOT INSTRUCTIES


Gebruik Cafergot zoals voorgeschreven door uw arts.

Cafergot kan worden ingenomen met of zonder voedsel.
Het eten van grapefruit of het drinken van grapefruitsap kan het bedrag van Cafergot invloed in uw bloed. Praat met uw arts voordat u met inbegrip van grapefruit of grapefruitsap in uw dieet.
Cafergot wordt alleen gebruikt als nodig is voor een migraineaanval.
Neem Cafergot bij de eerste tekenen van een hoofdpijn. Als de eerste dosis uw hoofdpijn niet ontslaat, kunnen bijkomende doses nodig zijn volgens de instructies van uw arts. Heeft een dosis van Cafergot binnen 30 minuten na uw laatste dosis niet in.
Neem niet meer dan 6 tabletten voor een migraine of meer dan 10 tabletten niet tijdens een periode van 7 dagen zonder eerst met uw arts.
Als u een dosis van Cafergot missen en u nog steeds hoofdpijn hebt, neem deze dan in zodra u eraan denkt. Heeft een dosis van Cafergot binnen 30 minuten na uw laatste dosis niet in. Neem niet 2 doses in een keer.

Vraag uw zorgverzekeraar vragen die u heeft over hoe u Cafergot gebruiken.

CAFERGOT OPSLAG


Store Cafergot bij kamertemperatuur, tussen 59 en 86 graden F (15 en 30 graden C), in een strak, licht-resistente container. Uit de buurt van warmte, vocht en licht. Niet bewaren in de badkamer. Houd Cafergot buiten het bereik van kinderen en de buurt van huisdieren.

CAFERGOT MEER INFO:


Actieve Ingrediënten: ergotaminetartraat en cafeïne.
Heeft Cafergot NIET als:

u allergisch bent voor elk ingrediënt in Cafergot zijn
u zwanger bent of zwanger kunnen worden
je bent in arbeid
je bloedvat problemen (bijvoorbeeld, perifere vasculaire ziekte), hart-en vaatziekten, hoge bloeddruk, lever-of nierproblemen, of ernstige infectie (bijv. sepsis)
u neemt een azool antifungale (bijv. itraconazol, ketoconazol, voriconazol), delavirdine, HIV-proteaseremmers (bijv. delavirdine, indinavir, nelfinavir, ritonavir), efavirenz, een ketolide antibioticum (bijv. telithromycine), een macrolide antibioticum (bijv. clarithromycine, erythromycine), of selectieve 5-HT-agonisten (bv. sumatriptan, eletriptan).

Neem contact op met uw arts of zorgverstrekker meteen als een van deze op u van toepassing.

Sommige medische voorwaarden kunnen interageren met Cafergot. Vertel uw arts of apotheker als u een medische aandoening, met name als een van de volgende op u van toepassing:

als u van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft
als u enige recept of nonprescription geneeskunde, kruidenpreparaat of voedingssupplement
als u allergieen aan geneesmiddelen, levensmiddelen of andere stoffen
als u een geschiedenis van bloed problemen (bv. porfyrie), beroerte, angst, slapeloosheid, of hartproblemen
als u rookt.

Sommige geneesmiddelen kunnen interageren met Cafergot. Vertel uw arts als u het nemen van eventuele andere geneesmiddelen, met name een van de volgende:

Clotrimazol, fluconazol, fluoxetine, fluvoxamine,, metronidazol, nefazodon, saquinavir of zileuton vanwege bijwerkingen van Cafergot kan worden verhoogd
Azoolantimycotica (bijv. itraconazol, ketoconazol, voriconazol), beta-blokkers (bijv. propranolol), delavirdine, HIV-proteaseremmers (bijv. delavirdine, indinavir, nelfinavir, ritonavir), efavirenz, ketolide antibiotica (bijv. telithromycine), macrolide antibiotica (bijv. erythromycine, clarithromycine) of selectieve 5-HT agonisten (bijv. sumatriptan, eletriptan) omdat het risico van ernstige bijwerkingen, waaronder onregelmatige hartslag of verminderde zuurstof naar de extremiteiten (bijv. handen, voeten) of de hersenen, kan toegenomen
Bloeddrukverhogende middelen (bv norepinefrine) of sympathicomimetica (bijv. pseudo-efedrine, albuterol), omdat het risico van bijwerkingen, waaronder ernstige hoge bloeddruk, kan worden verhoogd
Chinolonen (bijvoorbeeld levofloxacine) vanwege het risico van bijwerkingen, zoals nervositeit, slapeloosheid en snelle hartslag, kan toenemen
Theofylline omdat acties en bijwerkingen kunnen worden verhoogd met Cafergot.

Dat is misschien niet een volledige lijst van alle interacties die kunnen optreden. Vraag uw zorgverstrekker als Cafergot kunnen interageren met andere geneesmiddelen die u neemt. Informeer bij uw zorgverzekeraar voordat u start, stop, of de dosering van een geneesmiddel.
Belangrijke veiligheidsinformatie:

De aanbevolen dosis niet overschrijden of neem Cafergot langer dan voorgeschreven zonder met uw arts. Cafergot niet voor langdurig dagelijks gebruik.
Gebruik van nicotine kan het risico op ernstige bijwerkingen Cafergot verhogen. Praat met uw arts voordat u Cafergot als u rookt of gebruik een andere vorm van nicotine.
Gebruik Cafergot met uiterste voorzichtigheid bij kinderen. De veiligheid en werkzaamheid zijn niet bevestigd.
Zwangerschap en borstvoeding: Gebruik geen Cafergot als u zwanger bent. Als u vermoedt dat u zwanger zou kunnen zijn, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts. Cafergot mag niet worden ingenomen tijdens de bevalling. Cafergot wordt uitgescheiden in de moedermelk. Als u zijn of zullen worden borstvoeding geven terwijl u gebruik maakt van Cafergot, contact op met uw arts of apotheker om de risico's voor uw baby te bespreken.

Bij gebruik voor langere tijd of in hoge doseringen, sommige mensen ontwikkelen een noodzaak om te blijven nemen Cafergot. Dit staat bekend als afhankelijkheid of verslaving. Het is belangrijk dat u Cafergot nemen zoals voorgeschreven door uw arts. Cafergot niet voor langdurig dagelijks gebruik.

Alle geneesmiddelen kunnen bijwerkingen veroorzaken, maar veel mensen hebben geen of geringe, bijwerkingen.

Neem contact op met uw arts als een van de meest voorkomende bijwerkingen aanhouden of hinderlijk geworden:

Misselijkheid.

Raadpleeg een arts meteen als een van deze ernstige bijwerkingen optreden:

Ernstige allergische reacties (huiduitslag, netelroos, jeuk, ademhalingsproblemen beklemming op de borst, zwelling van de mond, gezicht, lippen of tong), de blauwe kleur van de vingers of tenen, pijn op de borst of benauwdheid, koud of bleke vingers of tenen , diarree, duizeligheid, hallucinaties, hoofdpijn, onregelmatige hartslag, krampen in de benen of spierzwakte, mentale of stemmingswisselingen, spierpijn, gevoelloosheid of tintelingen in de handen, voeten of huid, oorsuizen, inbeslagneming, ernstige of aanhoudende misselijkheid of braken , kortademigheid, zwelling, tijdelijke snelle of trage hartslag, braken, zwakke pols.

Dit is niet een volledige lijst van alle bijwerkingen die kunnen optreden. Als u vragen hebt over de bijwerkingen, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Kopen Cafergot