Kopen Buspar Zonder Recepten

Kopen BusparKopen Buspar Online Zonder Recepten

BUSPAR INDICATIES


Buspar wordt gebruikt voor de verlichting van angst symptoms.Buspar korte termijn is een kalmerende middel. Het reageert met specifieke chemische receptoren in de hersenen.

BUSPAR INSTRUCTIES


Gebruik Buspar zoals voorgeschreven door uw arts.

Neem Buspar via de mond. Neem het consequent, ofwel altijd met voedsel of altijd zonder voedsel.
Vermijd grote hoeveelheden grapefruit of grapefruitsap terwijl u rekening Buspar. Praat met uw arts of apotheker als u vragen hebt over het opnemen van grapefruit of grapefruitsap in uw dieet tijdens het gebruik van Buspar hebben.
Buspar ontworpen dagelijks worden genomen om angstsymptomen te voorkomen. Het werkt niet als het alleen wordt genomen als nodig is of alleen wanneer angst symptomen aanwezig zijn.
Blijf Buspar nemen, zelfs als u zich goed voelt. Gebruik geen dosis te missen.
Als u een dosis van Buspar missen, neem dan zo spoedig mogelijk. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis sla de gemiste dosis over en ga terug naar uw normale doseringsschema. Neem niet 2 doses in een keer.

Vraag uw zorgverzekeraar vragen die u heeft over hoe u Buspar gebruiken.

BUSPAR OPSLAG


Store Buspar op 77 graden F (25 graden C). Korte opslag bij temperaturen tussen 59 en 86 graden F (15 en 30 graden C) is toegestaan. Uit de buurt van warmte, vocht en licht. Niet bewaren in de badkamer. Vermijd de opslag bij temperaturen boven 86 graden F (30 graden C). Houd Buspar buiten het bereik van kinderen en de buurt van huisdieren.

BUSPAR MEER INFO:


Werkzame stof: Buspiron HCl.

Heeft Buspar NIET als:

u allergisch bent voor elk ingrediënt in Buspar zijn
u ernstige lever-of nierproblemen heeft
u neemt furazolidone, natriumoxybaat (GHB), of een monoamine oxidase remmer (MAO-remmers) (bijvoorbeeld fenelzine), of als u een MAO-remmer in de afgelopen 14 dagen hebben genomen.

Neem contact op met uw arts of zorgverstrekker meteen als een van deze op u van toepassing.

Sommige medische voorwaarden kunnen interageren met Buspar. Vertel uw arts of apotheker als u een medische aandoening, met name als een van de volgende op u van toepassing:

als u zwanger bent, zwanger wilt worden of borstvoeding geeft
als u enige recept of nonprescription geneeskunde, kruidenpreparaat of voedingssupplement
als u allergieen aan geneesmiddelen, levensmiddelen of andere stoffen
als u een voorgeschiedenis van alcoholisme of drugsgebruik, of lever-of nierproblemen
als u een geschiedenis van suïcidale gedachten of handelingen.

Sommige geneesmiddelen kunnen interageren met Buspar. Vertel uw arts als u het nemen van eventuele andere geneesmiddelen, met name een van de volgende:

Furazolidone of MAO-remmers (bijvoorbeeld fenelzine) omdat ernstige bijwerkingen, waaronder ernstige hoge bloeddruk, kan optreden
Azoolantimycotica (bijv. ketoconazol), diltiazem, HIV-proteaseremmers (bijv. ritonavir), macroliden en ketoliden (bijv. erythromycine, azithromycine), nefazodon of verapamil omdat ze het risico van Buspar's bijwerkingen kunnen verhogen,
Carbamazepine, dexamethason, fenobarbital, fenytoïne, rifampin of omdat doeltreffendheid Buspar kan dalen
Natriumoxybaat (GHB) omdat het risico van de bijwerkingen kunnen worden verhoogd Buspar.

Dat is misschien niet een volledige lijst van alle interacties die kunnen optreden. Vraag uw zorgverstrekker als Buspar kunnen interageren met andere geneesmiddelen die u neemt. Informeer bij uw zorgverzekeraar voordat u start, stop, of de dosering van een geneesmiddel.
Belangrijke veiligheidsinformatie:

Buspar kunnen slaperigheid, duizeligheid, wazig zien of duizeligheid veroorzaken. Deze effecten kunnen worden erger als je het met alcohol of bepaalde medicijnen. Gebruik Buspar met voorzichtigheid. Rijd niet of het uitvoeren van andere mogelijk onveilige taken totdat u weet hoe u reageren.
Lab tests, met inbegrip van de leverfunctie, nierfunctie en het volledige bloedbeeld, kan worden uitgevoerd terwijl u Buspar gebruiken. Deze tests kunnen worden gebruikt voor het bewaken van uw aandoening of controleren op bijwerkingen. Zorg ervoor dat alle arts en laboratorium benoemingen.
Buspar moet worden gebruikt met uiterste voorzichtigheid bij kinderen jonger dan 6 jaar; veiligheid en effectiviteit bij deze kinderen zijn niet bevestigd.
Zwangerschap en borstvoeding: Als u zwanger wordt, neem dan contact op met uw arts. U moet de voordelen en risico's van het gebruik van Buspar bespreken terwijl je zwanger bent. Het is niet bekend of Buspar wordt aangetroffen in moedermelk. Geef geen borstvoeding tijdens het gebruik van Buspar.

Alle geneesmiddelen kunnen bijwerkingen veroorzaken, maar veel mensen hebben geen of geringe, bijwerkingen.

Neem contact op met uw arts als een van de meest voorkomende bijwerkingen aanhouden of hinderlijk geworden:

Wazig zien, duizeligheid, slaperigheid, prikkelbaarheid, hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid.

Raadpleeg een arts meteen als een van deze ernstige bijwerkingen optreden:

Ernstige allergische reacties (huiduitslag, netelroos, jeuk, ademhalingsproblemen beklemming op de borst, zwelling van de mond, gezicht, lippen of tong, ongewone heesheid); abnormale spierbewegingen, pijn op de borst, flauwvallen, koorts, onregelmatige hartslag, verlies van coördinatie, geheugen problemen, nieuwe of verergering van mentale, stemming, of veranderingen in de persoonlijkheid (bijv. woede, vijandigheid, verwardheid, depressie), stuipen, suïcidale gedachten of handelingen, ongewone rusteloosheid, visie veranderingen.

Dit is niet een volledige lijst van alle bijwerkingen die kunnen optreden. Als u vragen hebt over de bijwerkingen, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Kopen Buspar