Kopen Betapace Zonder Recepten

Kopen BetapaceKopen Betapace Online Zonder Recepten

BETAPACE INDICATIES


Betapace wordt gebruikt voor de behandeling van bepaalde vormen van onregelmatige hartslag (ventriculaire aritmieën). Betapace is een bètablokker. Het werkt door te helpen de hartslag regelmatig voor een langere periode van tijd.

BETAPACE INSTRUCTIES


Gebruik Betapace zoals voorgeschreven door uw arts.

Neem Betapace via de mond met of zonder voedsel. Probeer om het te nemen op dezelfde manier (hetzij met voedsel of zonder voedsel) elke keer dat u uw dosis. Raadpleeg uw arts of apotheker als u vragen hebt over het nemen Betapace met voedsel hebben.
Heeft een antacidum dat aluminium of magnesium heeft in het binnen 2 uur voor of na je Betapace nemen niet nemen.
Nemen Betapace op hetzelfde tijdstip iedere dag zal je helpen herinneren aan te geven.
Blijf Betapace gebruiken, zelfs als u zich goed voelt. Gebruik geen dosis te missen.
Als u een dosis van Betapace missen, sla dan de gemiste dosis. Neem niet 2 doses in een keer.

Vraag uw zorgverzekeraar vragen die u heeft over hoe u Betapace gebruiken.

BETAPACE OPSLAG


Store Betapace bij kamertemperatuur, tussen 68 en 77 graden F (20 en 25 graden C). Uit de buurt van warmte, vocht en licht. Niet bewaren in de badkamer. Houd Betapace buiten het bereik van kinderen en de buurt van huisdieren.

BETAPACE MEER INFO:


Werkzame stof: Sotalol HCl.

Heeft Betapace NIET als:

u allergisch bent voor elk ingrediënt in Betapace zijn
u bepaalde hartproblemen (bv. ernstige lage hartslag, ongecontroleerde hartfalen, bepaalde vormen van abnormaal hartritme), laag kaliumgehalte in het bloed of magnesium in het bloed, ernstige nierproblemen, of een voorgeschiedenis van astma
u neemt cisapride, astemizol, terfenadine, mibefradil, dofetilide, of een theofylline (bijv. aminophylline).

Neem contact op met uw arts of zorgverstrekker meteen als een van deze op u van toepassing.

Sommige medische voorwaarden kunnen interageren met Betapace. Vertel uw arts of apotheker als u een medische aandoening, met name als een van de volgende op u van toepassing:

als u zwanger bent, zwanger wilt worden of borstvoeding geeft
als u enige recept of nonprescription geneeskunde, kruidenpreparaat of voedingssupplement
als u allergieen aan geneesmiddelen, levensmiddelen of andere stoffen
als u ademhalingsproblemen of longproblemen (bijv. chronische obstructieve longaandoening [COPD], astma), een verminderde eetlust, een overactieve schildklier, nierproblemen, bronchitis, diabetes, de doorbloeding problemen, een tumor op de bijnier, of andere hart problemen
als je zijn gepland voor een operatie.

Sommige geneesmiddelen kunnen interageren met Betapace. Vertel uw arts als u het nemen van eventuele andere geneesmiddelen, met name een van de volgende:

Indomethacine of phenylpropanolamine omdat zij de effectiviteit Betapace kan dalen
Clonidine, diltiazem, mibefradil, nifedipine of verapamil omdat het risico van bijwerkingen, zoals lage bloeddruk of hartproblemen, kan worden verhoogd
Amiodaron, antiaritmica (bijv. kinidine, propafenon), arsenicum, cisapride, dofetilide, droperidol, H1-antagonisten (bijv. astemizol, terfenadine), ketanserine, macroliden en ketoliden (bijv. erythromycine, azithromycine), mefloquine, fosfodiësterase type 5-remmers (bijv. , sildenafil), fenothiazines (bijv. thioridazine), chinolonen (bijvoorbeeld ciprofloxacine), of ziprasidone omdat het risico van een afwijkend hartritme kan worden verhoogd
Bupivacaïne, cocaïne, adrenaline, insuline, lidocaïne, meglitinide antidiabetica (bijv. nateglinide), nifedipine of quinazolines (bijv. prazosine) omdat het risico van hun bijwerkingen kunnen worden verhoogd Betapace
Bepaalde stimulerende middelen (bv. albuterol, pseudo-efedrine), fenformine of theophyllines (bijv. aminophylline), omdat de doeltreffendheid ervan kan worden verminderd door Betapace.

Dat is misschien niet een volledige lijst van alle interacties die kunnen optreden. Vraag uw zorgverstrekker als Betapace kunnen interageren met andere geneesmiddelen die u neemt. Informeer bij uw zorgverzekeraar voordat u start, stop, of de dosering van een geneesmiddel.

Belangrijke veiligheidsinformatie:

Betapace kunnen slaperigheid, duizeligheid, of duizeligheid veroorzaken. Deze effecten kunnen worden erger als je het met alcohol of bepaalde medicijnen. Gebruik Betapace met voorzichtigheid. Rijd niet of het uitvoeren van andere mogelijk onveilige taken totdat u weet hoe u reageren.
Betapace kan duizeligheid, duizeligheid of flauwvallen, alcohol, kan warm weer, de uitoefening of koorts deze effecten. Om te voorkomen dat ze gaan zitten of staan ​​traag, vooral in de ochtend. Ga zitten of liggen bij het eerste teken van een van deze effecten.
Vertel uw arts of tandarts dat u Betapace voordat u een medische of tandheelkundige zorg, spoedeisende behandelingen of chirurgische ingreep.
Niet plotseling stoppen met het innemen Betapace. Scherpe pijn op de borst, onregelmatige hartslag, en soms een hartaanval kunnen voorkomen als u plotseling stopt Betapace. Het risico kan groter zijn als je bepaalde vormen van hart-en vaatziekten. Hart-en vaatziekten is voorkomen en dat je misschien niet weet dat je het hebt. Uw arts moet langzaam lager uw dosis gedurende een aantal weken als je nodig hebt om te stoppen met het nemen van het. Beperk fysieke activiteit terwijl u het verlagen van uw dosis. Als er nieuwe of verergerde pijn op de borst of andere hartproblemen voordoen, contact op met uw arts meteen. Het kan nodig zijn om te beginnen met Betapace opnieuw.
Lab tests, waaronder hart, nierfunctie, en controle van de bloeddruk, kan worden uitgevoerd terwijl u Betapace gebruiken. Deze tests kunnen worden gebruikt voor het bewaken van uw aandoening of controleren op bijwerkingen. Zorg ervoor dat alle arts en laboratorium benoemingen.
Zwangerschap en borstvoeding: Als u zwanger wordt, neem dan contact op met uw arts. U moet de voordelen en risico's van het gebruik van Betapace bespreken terwijl je zwanger bent. Betapace wordt aangetroffen in moedermelk. Geef geen borstvoeding tijdens het gebruik van Betapace.

Alle geneesmiddelen kunnen bijwerkingen veroorzaken, maar veel mensen hebben geen of geringe, bijwerkingen.

Neem contact op met uw arts als een van de meest voorkomende bijwerkingen aanhouden of hinderlijk geworden:

Duizeligheid, slaperigheid, hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, slaapproblemen.

Raadpleeg een arts meteen als een van deze ernstige bijwerkingen optreden:

Ernstige allergische reacties (huiduitslag, netelroos, jeuk, ademhalingsproblemen beklemming op de borst, zwelling van de mond, gezicht, lippen of tong), abnormaal snel, traag, of onregelmatige hartslag, veranderingen in het gezichtsvermogen, verminderde eetlust, overmatige dorst; gevoelloosheid van een arm of been, ernstige of aanhoudende misselijkheid, braken of diarree, ernstige maagpijn, scherpe of zware borstpijn; plotselinge pijn in de benen, plotselinge ernstige hoofdpijn, braken, duizeligheid of flauwvallen, plotselinge kortademigheid, ongewoon zweten.

Dit is niet een volledige lijst van alle bijwerkingen die kunnen optreden. Als u vragen hebt over de bijwerkingen, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Kopen Betapace