Kopen Atorlip-5 Zonder Recepten

Kopen Atorlip-5Kopen Atorlip-5 Online Zonder Recepten

ATORLIP-5 INDICATIES


Atorlip-5 wordt gebruikt voor de behandeling van hoog cholesterol. Atorlip-5 wordt ook gebruikt om het risico van een beroerte, hartaanval of andere hart complicaties bij mensen met coronaire hartziekte en type 2 diabetes te verlagen. Atorlip-5 is een cholesterolverlagend medicijn dat blokkeert de productie van cholesterol (een type vet) in het lichaam. Atorlip-5 vermindert low-density lipoproteïne (LDL) cholesterol en totale cholesterol in het bloed. Het verlagen van uw cholesterol kan helpen bij het voorkomen hart-en vaatziekten en verharding van de slagaders, omstandigheden die kunnen leiden tot een hartaanval, beroerte, en vaatziekte.

ATORLIP-5 INSTRUCTIES


Gebruik Atorlip-5 zoals voorgeschreven door uw arts.

Neem Atorlip-5 via de mond met of zonder voedsel.
Het eten van grapefruit of het drinken van grapefruitsap kan in uw bloed de hoeveelheid Atorlip-5 te verhogen, waardoor het risico kan verhogen voor ernstige bijwerkingen. Het risico kan groter zijn met grote hoeveelheden grapefruit of grapefruitsap. Vermijd grote hoeveelheden grapefruit of grapefruitsap (bv. meer dan een kwart per dag). Praat met uw arts of apotheker als u vragen hebt over het opnemen van grapefruit of grapefruitsap in uw dieet tijdens het gebruik van Atorlip-5 hebben.
Blijf Atorlip-5, zelfs als u zich goed voelt. Mis geen enkele dosis.
Als u een dosis van Atorlip-5 missen, neem dan zo spoedig mogelijk. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga terug naar uw normale doseringsschema. Neem niet 2 doses in een keer.

Vraag uw zorgverzekeraar vragen die u heeft over hoe u Atorlip-5 gebruiken.

ATORLIP-5 OPSLAG


Slaan Atorlip-5 bij kamertemperatuur, tussen 68 en 77 graden F (20 en 25 graden C). Uit de buurt van warmte, vocht en licht. Niet bewaren in de badkamer. Houd Atorlip-5 buiten het bereik van kinderen en de buurt van huisdieren.

ATORLIP-5 MEER INFO:


Werkzame stof: atorvastatinecalcium.

Heeft Atorlip-5 NIET als:

u allergisch bent voor elk ingrediënt in Atorlip-5 zijn
u leverproblemen of onverklaarde abnormale leverfunctie tests
u zwanger bent of borstvoeding geeft
u neemt een HIV-proteaseremmer (bijv. ritonavir), itraconazol of mibefradil.

Neem contact op met uw arts of zorgverstrekker meteen als een van deze op u van toepassing.

Sommige medische voorwaarden kunnen interageren met Atorlip-5. Vertel uw arts of apotheker als u een medische aandoening, met name als een van de volgende op u van toepassing:

als u zwanger bent, zwanger wilt worden of borstvoeding geeft
als u enige recept of nonprescription geneeskunde, kruidenpreparaat of voedingssupplement
als u allergieen aan geneesmiddelen, levensmiddelen of andere stoffen
als u een lage bloeddruk, een ernstige infectie of een voorgeschiedenis van epileptische aanvallen
als je metabolisme, hormonale, of elektrolyt problemen
als u alcohol drinkt of een voorgeschiedenis van leverproblemen of alcoholmisbruik
als u onlangs een grote operatie, een ernstige verwonding of een beroerte.

Sommige geneesmiddelen kunnen interageren met Atorlip-5. Vertel uw arts als u het nemen van eventuele andere geneesmiddelen, met name een van de volgende:

Amiodaron, azoolantimycotica (bijv. itraconazol, ketoconazol), colchicine, diltiazem, fibraten (bijv. clofibrate, gemfibrozil), fluconazol, HIV-proteaseremmers (bijv. ritonavir), imatinib, immunosuppressiva (bijv. ciclosporine), macroliden (bijvoorbeeld erytromycine ), mibefradil, nefazodon, niacine, niet-nucleoside reverse transcriptase remmers (bijv. delavirdine), streptograminen (bijv. dalfopristine), telithromycine, vasopressine antagonisten (bijv. conivaptan), verapamil of voriconazol omdat zij het risico van spier kan toenemen of nierproblemen
Bosentan, carbamazepine, efavirenz, rifampicine of sint-janskruid, omdat ze kan afnemen effectiviteit Atorlip-5's
Digoxine, hormonale anticonceptiva (bijvoorbeeld de pil), macrolide immunosuppressiva (bijvoorbeeld tacrolimus), of spironolacton omdat het risico van hun bijwerkingen kunnen worden verhoogd met Atorlip-5.

Dat is misschien niet een volledige lijst van alle interacties die kunnen optreden. Vraag uw zorgverstrekker als Atorlip-5 kunnen interageren met andere geneesmiddelen die u neemt. Informeer bij uw zorgverzekeraar voordat u start, stop, of de dosering van een geneesmiddel.

Belangrijke veiligheidsinformatie:

Atorlip-5 kan duizeligheid veroorzaken. Dit effect kan worden erger als je het met alcohol of bepaalde medicijnen. Gebruik Atorlip-5 met de nodige voorzichtigheid. Rijd niet of het uitvoeren van andere mogelijk onveilige taken totdat u weet hoe u reageren.
Het drinken van alcohol per dag of in grote hoeveelheden kan het risico op leverproblemen met Atorlip-5 te verhogen. Raadpleeg uw arts voor het drinken van alcohol terwijl u rekening Atorlip-5.
Volg het dieet en lichaamsbeweging programma gegeven aan u door uw zorgverzekeraar.
Vertel uw arts of tandarts dat u Atorlip-5 nemen voordat u een medische of tandheelkundige zorg, spoedeisende behandelingen of chirurgische ingreep.
Vrouwen moeten effectieve anticonceptie gebruiken tijdens het gebruik van Atorlip-5. Raadpleeg uw arts als u vragen hebt over het gebruik van anticonceptie te hebben.
Meld eventuele onverklaarbare spierpijn, gevoeligheid of zwakte aan uw arts meteen, vooral als u ook koorts of algemene lichamelijke ongemakken.
Lab tests, waaronder cholesterolgehalte in het bloed en de lever functie tests kunnen worden uitgevoerd terwijl u Atorlip-5 gebruiken. Deze tests kunnen worden gebruikt voor het bewaken van uw aandoening of controleren op bijwerkingen. Zorg ervoor dat alle arts en laboratorium benoemingen.
Atorlip-5 moet worden gebruikt met uiterste voorzichtigheid bij kinderen jonger dan 10 jaar en bij diegenen die niet hebben bereikt puberteit; veiligheid en effectiviteit bij deze kinderen zijn niet bevestigd.
Zwangerschap en borstvoeding: Gebruik geen Atorlip-5 als u zwanger bent. Het kan schadelijk zijn voor de foetus. Niet zwanger te worden terwijl u het gebruikt. Als u denkt dat u zwanger bent, neem dan contact op met uw arts meteen. Het is niet bekend of Atorlip-5 wordt aangetroffen in moedermelk. Geef geen borstvoeding tijdens het gebruik van Atorlip-5.

Alle geneesmiddelen kunnen bijwerkingen veroorzaken, maar veel mensen hebben geen of geringe, bijwerkingen.

Neem contact op met uw arts als een van de meest voorkomende bijwerkingen aanhouden of hinderlijk geworden:

Constipatie, gas, hoofdpijn, maagpijn of overstuur; zwakte.

Raadpleeg een arts meteen als een van deze ernstige bijwerkingen optreden:

Ernstige allergische reacties (huiduitslag, netelroos, jeuk, ademhalingsproblemen beklemming op de borst, zwelling van de mond, gezicht, lippen of tong), bot-, gewrichts-of pezen pijn, verandering in de hoeveelheid geproduceerde urine, pijn op de borst; donkere urine, koorts, rillingen, of aanhoudende keelpijn, griepachtige verschijnselen, gewrichtspijn, spierpijn, gevoeligheid of zwakte (met of zonder koorts of vermoeidheid), pijnlijk of frequent urineren, bleke ontlasting, rood, gezwollen, blaren, of schilferende huid, ernstige maagpijn, zwelling van de handen, enkels of voeten; gele verkleuring van de ogen of de huid.

Dit is niet een volledige lijst van alle bijwerkingen die kunnen optreden. Als u vragen hebt over de bijwerkingen, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Kopen Atorlip-5