Kopen Actoplus Met Zonder Recepten

Kopen Actoplus MetKopen Actoplus Met Online Zonder Recepten

ACTOPLUS MET INDICATIES


Actoplus wordt gebruikt voor de behandeling van type 2 diabetes. Het wordt gebruikt in combinatie met dieet en lichaamsbeweging. Het kan alleen of met andere geneesmiddelen tegen diabetes worden gebruikt. Actoplus is een biguanide en thiazolidinedione tegen combinatie. Het werkt door de hoeveelheid suiker produceert de lever en de darmen te absorberen. Het helpt ook om je lichaam gevoeliger voor de insuline die je natuurlijk produceren maken.

ACTOPLUS MET INSTRUCTIES


Gebruik Actoplus zoals voorgeschreven door uw arts.

Neem Actoplus via de mond bij de maaltijd.
Neem Actoplus op een regelmatig schema om het meeste voordeel uit te halen. Nemen Actoplus op hetzelfde tijdstip iedere dag zal je helpen herinneren aan te geven.
Blijf Actoplus nemen, zelfs als u zich goed voelt. Gebruik geen dosis te missen.
Als u een dosis van Actoplus missen, sla dan de gemiste dosis over en ga terug naar uw normale doseringsschema. Neem niet 2 doses in een keer.

Vraag uw zorgverzekeraar vragen die u heeft over hoe u Actoplus gebruiken.

ACTOPLUS MET OPSLAG


Store Actoplus op 77 graden F (25 graden C). Korte opslag bij temperaturen tussen 59 en 86 graden F (15 en 30 graden C) is toegestaan. Uit de buurt van warmte, vocht en licht. Niet bewaren in de badkamer. Houd Actoplus buiten het bereik van kinderen en de buurt van huisdieren.

ACTOPLUS MET MEER INFO:


Actieve Ingrediënten: Pioglitazon hydrochloride en metformine hydrochloride.

Heeft Actoplus NIET als:

u allergisch bent voor elk ingrediënt in Actoplus zijn
u type 1 diabetes
u matig tot ernstig hartfalen hebben
u een ernstige infectie, lage bloed zuurstof, nier-of leverproblemen, of hoge bloeddruk keton of zure niveaus (bijv. diabetische ketoacidose), of je bent ernstig uitgedroogd
u een beroerte of een recente hartaanval heeft gehad, of u bent in shock
u bent 80 jaar of ouder en hebben geen nierfunctietest gehad
wordt u met chirurgie of bepaalde lab procedures
u een voorgeschiedenis van leverproblemen, zoals geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen), tijdens de behandeling met een soortgelijk geneesmiddel genaamd troglitazone.

Neem contact op met uw arts of zorgverstrekker meteen als een van deze op u van toepassing.

Sommige medische voorwaarden kunnen interageren met Actoplus. Vertel uw arts of apotheker als u een medische aandoening, met name als een van de volgende op u van toepassing:

als u zwanger bent, zwanger wilt worden of borstvoeding geeft
als u enige recept of nonprescription geneeskunde, kruidenpreparaat of voedingssupplement
als u allergieen aan geneesmiddelen, levensmiddelen of andere stoffen
als u een voorgeschiedenis van hartproblemen (bijvoorbeeld hartfalen), abnormale leverfunctietesten, long-of ademhalingsproblemen, problemen met de schildklier, maag-of darmproblemen (bijv. verlamming, verstopping), bijnier of hypofyse problemen, oog-of zichtproblemen ( bijvoorbeeld, maculaire degeneratie), blaaskanker of melkzuuracidose
als u vocht vasthoudt of zwelling problemen, braken, diarree, slechte gezondheid of voeding, lage concentratie calcium of vitamine B12, of bloedarmoede, of als u uitgedroogd bent
als u een infectie, koorts, recent letsel of matige tot ernstige brandwonden
als u een geschiedenis van botbreuk, zwakke botten (bijv. osteoporose), of een lage calciuminname
als u alcohol drinkt of een voorgeschiedenis van alcoholmisbruik
als u zal worden met chirurgie of bepaalde lab procedures
als je een bèta-blokker (bijv. propranolol) nemen.

Sommige geneesmiddelen kunnen interageren met Actoplus. Vertel uw arts als u het nemen van eventuele andere geneesmiddelen, met name een van de volgende:

Calciumantagonisten (bijv. nifedipine), corticosteroïden (bv. prednison), diuretica (bijvoorbeeld furosemide, hydrochloorthiazide), oestrogenen, hormonale anticonceptiva (bijvoorbeeld de pil), insuline, isoniazide, nicotinezuur, orale antidiabetica (bijv. glipizide ), fenothiazines (bijv. chloorpromazine), fenytoïne, sympathicomimetica (bijv. albuterol, pseudo-efedrine), of schildklierhormonen (bijvoorbeeld levothyroxine) omdat het risico van hoge of lage bloedsuikerspiegel kan worden verhoogd
Amiloride, cimetidine, digoxine, gemfibrozil, morfine, procaïnamide, kinidine, kinine, ranitidine, triamtereen, trimethoprim of vancomycine, omdat ze het risico van Actoplus's bijwerkingen kunnen verhogen,
Rifampin omdat het de effectiviteit Actoplus kan dalen, wat resulteert in een hoge bloedsuikerspiegel
Anticoagulantia (bijvoorbeeld warfarine), omdat de doeltreffendheid ervan kan worden verminderd en het risico van hun bijwerkingen kunnen worden verhoogd Actoplus.

Dat is misschien niet een volledige lijst van alle interacties die kunnen optreden. Vraag uw zorgverstrekker als Actoplus kunnen interageren met andere geneesmiddelen die u neemt. Informeer bij uw zorgverzekeraar voordat u start, stop, of de dosering van een geneesmiddel.
Belangrijke veiligheidsinformatie:

Actoplus kan duizeligheid veroorzaken. Dit effect kan worden erger als je het met alcohol of bepaalde medicijnen. Gebruik Actoplus met voorzichtigheid. Rijd niet of het uitvoeren van andere mogelijk onveilige taken totdat u weet hoe u reageren.
Volg het dieet en lichaamsbeweging programma gegeven aan u door uw zorgverzekeraar.
Informeer uw arts wanneer u van plan om alcohol te drinken wanneer u Actoplus gebruiken.
Vertel uw arts of tandarts dat u Actoplus voordat u een medische of tandheelkundige zorg, spoedeisende behandelingen of chirurgische ingreep.
Niet meer dan de aanbevolen dosis zonder controle met uw arts.
Wees voorzichtig niet uitgedroogd te worden, vooral tijdens warm weer, terwijl je actief, of als u braken of diarree. Uitdroging kan uw risico op bijwerkingen van Actoplus.
Actoplus kan de ovulatie bij vrouwen die niet de menopauze bereikt, maar geen eisprong veroorzaken. Vrouwen die willen om zwangerschap te voorkomen moet zeker effectieve anticonceptie te gebruiken tijdens het gebruik van Actoplus.
Controleer uw bloedsuikerspiegel zoals voorgeschreven door uw arts. Als ze zijn vaak hoger of lager zijn dan ze zouden moeten zijn en u Actoplus precies zoals voorgeschreven, raadpleeg dan uw arts.
Actoplus heeft gewoonlijk geen reden laag bloedsuiker. Een lage bloedsuikerspiegel kunnen vaker optreden als u een maaltijd overslaat, oefenen zwaar, of alcohol drinkt. Het kan ook meer kans als je rekening Actoplus samen met bepaalde andere geneesmiddelen voor diabetes (bijv. sulfonylureumderivaten, insuline). Het is een goed idee om een ​​betrouwbare bron van glucose (bijv. tabletten of gel) te lage bloedsuikerspiegel te dragen. Als dit niet beschikbaar is, moet je eten of drinken van een snelle bron van suiker, zoals tabel suiker, honing, snoep, jus d'orange, of niet-voeding soda. Dit zal uw bloedsuikerspiegel snel omhoog. Vertel het uw arts meteen als dit gebeurt. Te lage bloedsuikerspiegel te voorkomen, eten maaltijden op hetzelfde tijdstip iedere dag en geen maaltijden overslaan.
Koorts, infectie, letsel of een operatie kan het risico verhogen voor hoge of lage bloedsuikerspiegel. Als een van deze zich voordoen, controleer uw bloedsuiker nauw en vertel uw arts meteen.
Actoplus kan vaak leiden tot maagklachten, indigestie, misselijkheid, of diarree in het begin van de behandeling. Als u ongewone of onverwachte maagproblemen te ontwikkelen, of als u maagproblemen ontwikkelen later tijdens de behandeling, neem dan contact op met uw arts. Dit kan een teken zijn van lactaatacidose zijn.
Een verhoogde incidentie van botfracturen is gemeld bij vrouwen die nemen Actoplus. Vertel uw arts als u een voorgeschiedenis van botbreuk, lage inname van calcium, of zwakke botten (bijv. osteoporose). Vertel het uw arts meteen als u ongewone botpijn ervaren.
Actoplus kan samengaan met een verhoogd risico op blaaskanker. Bespreek eventuele vragen of problemen met uw arts.
Lab tests, waaronder nier-en leverfunctie, nuchtere bloedglucose, hemoglobine A1c, bloedbeeld, en oogonderzoek, kan worden uitgevoerd terwijl u Actoplus gebruiken. Deze tests kunnen worden gebruikt voor het bewaken van uw aandoening of controleren op bijwerkingen. Zorg ervoor dat alle arts en laboratorium benoemingen.
Gebruik Actoplus met voorzichtigheid bij ouderen, ze kunnen meer gevoelig voor de effecten ervan. Lage bloedsuikerspiegel kan ook moeilijker te herkennen in de ouderenzorg.
Actoplus mag niet worden gebruikt bij kinderen, de veiligheid en werkzaamheid bij kinderen zijn niet bevestigd.
Zwangerschap en borstvoeding: Als u zwanger wordt, neem dan contact op met uw arts. U moet de voordelen en risico's van het gebruik van Actoplus bespreken terwijl je zwanger bent. Het is niet bekend of Actoplus wordt aangetroffen in moedermelk. Voer niet borstvoeding tijdens het gebruik van Actoplus.

Alle geneesmiddelen kunnen bijwerkingen veroorzaken, maar veel mensen hebben geen of geringe, bijwerkingen.

Neem contact op met uw arts als een van de meest voorkomende bijwerkingen aanhouden of hinderlijk geworden:

Koude-achtige symptomen, diarree, hoofdpijn, indigestie, mild gewichtstoename, misselijkheid, maagklachten.

Raadpleeg een arts meteen als een van deze ernstige bijwerkingen optreden:

Ernstige allergische reacties (huiduitslag, netelroos, jeuk, ademhalingsproblemen beklemming op de borst, zwelling van de mond, gezicht, lippen of tong), wazig zicht of andere visie veranderingen; botpijn, pijn op de borst of ongemak, donkere urine; moeilijk of pijn bij het plassen, duizeligheid of licht in, flauwvallen, snelle of moeilijke ademhaling, gevoel van ongewoon koud, algemeen gevoel van onbehagen, spierpijn of zwakte, bleke ontlasting, aanhoudende verlies van eetlust, ernstige of aanhoudende hoofdpijn, misselijkheid of braken; kortademigheid, trage of onregelmatige hartslag, plotselinge onverklaarbare gewichtstoename, zwelling van de handen, enkels of voeten, ongewone maagpijn of ongemak, ongewone sufheid, ongewone vermoeidheid of zwakte, gele verkleuring van de ogen of de huid.

Dit is niet een volledige lijst van alle bijwerkingen die kunnen optreden. Als u vragen hebt over de bijwerkingen, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Kopen Actoplus Met